Arkiv för ‘Blogg’ Kategorin

Mamma är bäst på Facebook.

27 maj 2010

Microsoft har gjort en undersökning som visar att mammor hänger bättre med på Facebook än vad pappor gör. Mammor har helt enkelt bättre koll på sociala medier än vad papporna har.

Vad detta kan bero på kan man bara spekulera i, men det följer ju det sedvanliga mönstret att det oftast är mammorna som har bättre koll på vad barnen gör. Något som jag tycker alla pappor ska jobba för att ändra på.

 Våga bli mer delaktiga i era barns liv, både på och utanför nätet! Ett sätt att börja kan vara att läsa våra 8 tips som kan hjälpa dig att bli mer delaktig i ungas nätvardag.

3 saker ur nyhetshögen.

17 maj 2010

Idag tänkte jag skriva om tre saker ur nyhetshögen.

Det första är ett pressmeddelande från Dreamhack som berättar att det är fortsatt stort intresse för dom. Både från besökarna och från företag som vill synas där. Intresset för att spela onlinespel organiserat verkar inte minska utan snarare tvärtom. Vilket får mig att stilla undra när de första idrottsklubbarna för dataspel kommer. När kommer man kunna följa F 98 i Counter Strike? Och när kommer redan existerande klubbar att öppna upp för detta? För även om det ”bara” är ett dataspel så måste man träna för att bli bättre. Och precis som när det gäller ganska mycket annat med nätet så får de unga ta hand om detta själva.

Sedan måste man väl åtminstone nämna TV4:s undersökning om utsatthet på nätet. Här sägs var femte ung vuxen vara utsatt för kränkningar på nätet. De unga är mellan 8 och 29 år. Som vanligt är vinklingen åt det hållet: 22% är utsatta, men man pratar inte om att 78% faktiskt uppger att de INTE alls är utsatta. Vore det inte spännande som en fortsättning på denna undersökning att djupintervjua de som INTE blir utsatta och se på vilket sätt deras onlinebeteende skiljer sig från de som säger att de blir utsatta. På det sättet skulle man kanske kunna se vilka mekanismer som skyddar unga online.

SVT Gävledalarna har ett klipp som visar på ett initiativ för att prata om unga på nätet. Där har ett studieförbund fått i uppdrag att skapa en plats för att föräldrar ska kunna prata med varandra om frågor som de har. Ett bra initiativ, jag hoppas bara att det även kommer upp konstruktiva disskusioner om positiva saker, och inte bara om mobbning och oro.

Om man som förälder har frågor och funderingar kring sin föräldraroll i stort, så vore det tjänstefel av mig att inte tipsa er alla om BRIS nya sida för vuxna som heter barnperspektivet.se. Klicka gärna in och kika runt.

Stödjande verksamhet online?

06 maj 2010

I veckan har jag varit och föreläst på Ungdomstyreslens utbildning om Unga sex och Internet som genomförs tillsammans med Umeå universitet. I disskusionerna som uppkommit så märker man att det finns en vilja att bli bättre på att möta unga online. Men att det oftast råder oklarhet om hur var och när det ska göras. Samt att det inte är riktigt klarlagt hur tex sekretess ska hanteras vid online kontakter. Även råder det oklarheter kring om ett samtal över MSN från skolans datorer mellan lärare-elev under skoltid är offentlig handling eller inte.

Det har tillsatts en sk E-utredning av regeringen för att se över hur statliga myndigheter ska agera online. Jag tycker att man borde tillsätta två nya E-utredningar. Här kommer mina förslag på utredningar som borde göras.

1. Utreda behovet av, samt befintliga metoder för stödjande verksamhet online.

Det finns en del organisationer som börjat med att ha stödjande verksamhet online, några som sin primära sysselsättning, andra som ett komplement till deras befintliga verksamhet. Här anser jag att man skulle se över det som finns och verkligen titta på hur arbetet är upplagt och vilka resultat man kan se. Utifrån detta skulle man kunna ge rekomendationer och konkreta tips på hur en stödjande verksamhet kan formas för att anpassas till att utövas online. Här kan man se över det rent juridiska, för att underlätta  bättre kontakter med unga på nätet. Om inte annat så tror jag att det kan vara ett steg på vägen att ha sett över vad man kan och inte kan göra i en stödjande verksamhet online.

2. Utreda och fastställa vad som gäller när skolan har dialog med elever online.

I skolans värld finns ett behov och en önskan om att kunna vara närvarande online för eleverna. Både de som kommer till skolan varje dag och de som inte gör det. Här råder dock oklarheter om en hel del saker. tex om man får sitta ex på facebook på arbetstid? Huruvida en dialog under arbetstid som handlar om skolan med en elev är att betrakta som offentlig handling eller inte. Hur man ska värdera sin arbetstid när det handlar om att vara tillgänlig online. Vad som är skolans ansvar och inte i en digital miljö.

Om dessa två punkter började utredas och klarläggas är jag säker på att vi skulle få fler digitalt närvarande vuxna och en möjlighet för fler unga att söka hjälp om man vill det. Eller för den delen bara ha nån att prata med om Internet.

 
Information om kakor / cookies