Arkiv för ‘Blogg’ Kategorin

En ny era börjar nu.

29 augusti 2012

I måndags så tryckte UR på knappen som publicerade allt deras material, fritt för alla att titta på via webben. De har lagt ner otroligt mycket tid på att köpa loss alla rättigheter för musik och annat i programmen. Det här är fantastiskt för skolan och utbildningsväsendet. Detta är en otrolig möjlighet för pedagoger att hitta relevant material för sin utbildning. Och framför allt så är det gratis för skolan.

Detta är ännu ett steg som befäster att vi är på väg in i ett digitalt ”always on” samhälle. Allt finns där, bara vi vet var vi ska leta. Unga idag tar always on som ett självklart, och att de som inte möter detta är en långsam och ibland inte attraktiv person/företag/varumärke/skola att vara med och ha en dialog med. Att möta ett always on tänk är väldigt svårt. Då det är svårt för att inte säga omöjligt att vara always on i sin yrkesroll, som tex Pedagog. Och man kanske faktiskt inte ska vara always on, för man måste få släppa jobbet och tänka på annat. Men bara att ta den insikten med sig: att man inte kan vara always on, kan ibland räcka för att förstå hur man ska göra.

För om man beger sig ut i de digitala kanalerna för att möta unga, så måste man förstå att man beger sig in i en kanal som alltid är på, där det alltid är nån vaken, där det alltid finns nåt bra att titta på. Vilken blir då vår roll som stödjande vuxna där? Behöver vi vara always on? Behöver vi sträva efter det? Jag tror inte vi behöver det. Men vi måste hitta vår roll, och vara tydliga med hur och när vi kommer vara tillgängliga för dialog. För i det nya digitala landskapen som har gått från statiska portaler till levande sociala nätverk så är det just dialogen som är skillnaden. Internet har blivit ett stort samtalsrum. Och om man tänker på det ur det perspektivet så kan man ställa sig frågan: vilka vill jag själv tala med? De som skriker ut sin budksap och aldrig lyssnar? De som tjyvlyssnar på allt alla säger? Eller de som faktiskt vill lyssna och prata med mig på mina villkor?

Vilken del i samtalet vill och kan ni ta? På vilket sätt kan ni vara relevanta och tillgänliga i vårt digitala always on samhälle. Svara på de frågorna innan man ger sig ut i sociala medier så kommer ni få ett bättre resultat och vara bättre rustade för utmaningen.

Nu när UR släpper nästan 8000 program fria, så kan du återigen se min föreläsning från Unga, Sex och Internet som filmades för ett tag sen på en utbildningsdag som Ungdomsstyrelsen anordnade på folkets hus i Stockholm. Det är bara att klicka på länken nedan så har ni föreläsningen att titta på.

Unga och Internet, tryggt eller Farligt? Föreläsning av Johnny Lindqvist

Nu finns webbutbildning för unga kring informationssäkerhet

28 augusti 2012

Myndigheten för Samhällsberedskap (MSB) har tagit fram en kostnadsfri och interaktiv webbutbildning i informationssäkerhet för grundskolans årskurser 4 och 5 – Informationssäkerhetsskolan (ISA).

Idag hanterar barn och unga väldigt mycket digital information redan i tidig ålder, där internet, sociala medier och mobiltelefoner är en naturlig del i deras liv. Därför finns det ett behov att lära sig hur man hanterar information på ett säkert sätt, både i skolan och på fritiden.

Informationssäkerhetsskolan ISA är framtagen för att ge grundskolan och lärare stöd i artbetet att öka elevernas kunskaper och medvetenhet om säker informationshantering. Genom att gå webbutbildningen ISA kan eleverna höja medvetenheten om sitt eget beteende och om de risker och konsekvenser som finns när de ska hantera digital information och sin digitala vardag.

 – Vi har sett ett ökat behov av att barn och ungdomar lär sig informationssäkerhet – vilket bekräftas av såväl föräldrar som lärare. Att lära sig att hantera information på ett säkert sätt borde idag vara en integrerad del i den tidiga IT-användningen, säger Richard Oehme, chef enheten för samhällets informationssäkerhet på MSB.

ISA är kostnadsfritt och kräver inga förkunskaper i informationssäkerhet.  Utbildningspaketet innehåller filmer, quiz, scenarier, lärarhandledning, faktafördjupning och ordlista och nås enkelt via MSB:s webbplats:

https://www.msb.se/skola/isa

ISA är indelad i sex olika avsnitt som tar upp olika aspekter av informationssäkerhet:

  • Viktig information
  • Risker
  • Skydda information
  • Sprida information på internet
  • Vem är vem på internet
  • Sant och falskt på internet

ISA har tagits fram av MSB i samråd med Skolverket, Datainspektionen, Statens medieråd, Post- och telestyrelsen samt ett antal grundskolor och lärare.

Trafiken i BRIS-chatten ökar mycket.

23 augusti 2012

Idag kom BRIS med ett pressmeddelande som summerar sommarens kontakter med unga. BRIS säger att antalet kontaker ökade i alla kanaler, men den som ökade mest var chatten. I chatten ökade antalet kontakter med hela 183% jämfört med förra året!

En snabb slutsats av detta är enligt mig att unga nu på riktigt börjar anamma de digitala kanalerna för att prata om känsliga och jobbiga saker med andra än deras vänner. Att unga använt det digitala för kontakt med vänner är inget nytt, men att man nu kan se en så tydlig ökning av antalet kontakter i BRIS-chatten gör att jag tänker att Internet nu har blivit så pass etablerat och tryggt i ungas vardag att det inte finns några hinder för att prata om problem via dessa kanaler.

Vad kan det här får för konsekvenser i övriga delar av samhället som jobbar med barn och unga? Jo, det visar att vi måste våga öppna upp de digitala kanalerna för dialog med unga. Att vi måste hitta ett sätt för att komma runt besvärliga hinder för kommunikation inom det digitala som rör vår person. Vi måste förstå att det digitala inte är en komplementkanal för unga utan en huvudkanal. Att ha en chatt, en mail, en facebooksida el en blogg är ett sätt att göra sig mer tillgänglig, att underlätta för unga att våga prata och be om hjälp om de behöver.

Annars är risken att de unga inte kommer att söka den hjälp som de kan få om de råkar illa ut, eller behöver stöd. Att göra som man alltid gjort fungerar snart inte längre, för det har aldrig sett ut som det gör nu. Den digitala revolutionen har gått så mycket snabbare än alla andra tekniska revolutioner. Den har totalt förändrat sättet som vi kommunicerar på och som vi konsumerar media. Men därmed inte sagt att man ska skrota allt som vi gjort, tvärtom. Mycket av det som man gör när man jobbar förebyggande och stödjande mde barn och unga är fantastiskt bra, det handlar bara om att anpassa metodiken och modellerna för vår digitala vardag av idag.

Och det är lika bra att börja idag, för vi vet inte hur det kommer se ut imorgon.

Nätet skapar nya sorters vänskapsband.

16 augusti 2012

Snubblade över en bra och tänkvärd artikel om Internets sätt att skapa förutsättningar för nya sorters vänskapsband.

Artikeln fick mig att verkligen tänka på det, hur vänner blivit mer närvarande i ungas liv. Både de vänner som de har nära band med, men även avlägsna vänner. Sådana som man kanske bara träffar utanför nätet 1 gång i livet och sedan håller kvar i sitt onlineflöde under resten av livet(ifall det verkligen blir resten av livet är svårt att säga, eftersom den här möjligheten är väldigt ny och man inte kan mäta detta under lång tid. Ännu). Att de som jag träffade en kväll på en fest sedan hänger sig kvar i min sfär och kan se vad jag gör, men jag kommer även se vad dom gör. Det här skapar ett större spektrum över vilka möjligheter som finns, och vilka val som finns tillgängliga. Man kan få fler tips på utbildningar, yrken, familjekonstellationer, musik, konst, film och allt annat mellan himmel och jord. Sen kommer frågan hur hjärnan hanterar och sorterar all den informationen som hela tiden är tillgänglig. Den lämnar jag åt forskarna.

En sak jag kom och tänka på när jag läste artikeln var just det där att hänga kvar vid flyktiga bekantskaper. När jag var tonåring så spelade jag handboll. Ett par gånger om året så åkte vi på läger och turneringar. Man sov i lektionssalar och träffade massor av människor. Jag tittade på gamla kort häromdagen och hittade en rulle(!) från ett av dessa läger. Vi hängde då med ett annat lag och av bilderna att döma så hade vi väldigt roligt. Jag minns att jag började brevväxla med en av dem i det andra laget, men att det dog ut relativt snabbt. Idag vet jag ingenting om min brevvän, och jag har inte tänkt på henne sen jag var 14. Men, tänkte jag då, om detta hade hänt idag. Då hade vi lagt till varandra på facebook, och sen hade det flutit på. Utan att anstränga sig skulle vi ha hållit kontakten. I alla fall i den mening att hon skulle vetat vad jag gjorde och jag visste vad hon gjorde. Min syster har kompisar på facebook som hon bara träffat 1 gång, för 3 år sen under 1 vecka på Öland. Men de snackar fortfarande, kommer nån till den andres stad så se de över en fika. Den här sortens flyktig vänskap som håller i sig under flera år hade nästan varit omöjlig utan Internet.

Jag tror att den stora omfamningen av vänner inom sociala nätverk ger unga idag en trygghet att våga vara sig själva. Att de ger dem självförtroende och styrka. Jag tror att vi vuxna måste se detta, och hjälpa de unga att behandla sina internetkontakter på ett bra sätt, så man inte gör någonting man inte borde. Men självklart finns det en baksida. På samma sätt som många vänner som uppmuntrar en och inspirerar en online, så kan avsaknaden av vänner online ge exakt motsatt effekt. Man vet vad alla andra har och gör, men man är utanför. Detta kan ibland vara en startande orsak till att man visar och berättar för mycket om sig själv online. Helt enkelt för att få uppmärksamhet, kommentarer och ”likes”. För man vet att alla andra har det. Här har vi vuxna ibland en utmaning. Vi vet hur vi ska hjälpa den som inte har nån att leka med på rasten. Men vi vet inte alltid hur vi ska göra med den som inte har nån att chatta med. Löser man det på samma sätt? Jag vet inte. Men jag vet att det ofta hänger ihop. Den som inte har nån att leka med på rasten är ofta den som inte heller har nån att chatta med. Så kanske är det samma lösning som krävs? Helt enkelt att försöka få in barnet i gemenskapen. Kommer man in i gemenskapen utanför nätet, så kommer onlinegemenskapen efter.

Snart börjar skolan, och vi vet att många unga bävar inför skolstart. Skolan rustar för att förebygga och motverka mobbning. Jag skulle även vilja att vi vuxna la lite av tiden på att se på hur unga har det på nätet. Inte bara när det handlar om mobbning. Utan om en vanlig dag. Finns det sätt att förebygga mobbningen i skolans korridorer genom att se på hur unga är på nätet?

Vi på Surfa Lugnt ser fram emot en spännande höst, och hoppas att vi ses. Antingen på föreläsning, seminarium eller online.

 

Amerikanska siffror om Nätmobbning

06 augusti 2012

Enligt den amerikanska siten Ypulse så är nätmobbning inget fenomen som är på väg att gå över, utan snarare tvärtom. Det är fler som blir utsatta från fler olika plattformar. Detta ligger i linje med hur det sociala livet på nätet utvecklas. Det tillkommer dagligen nya tjänster och siter där man kan umgås med sina vänner och dela ut innehåll från datorer och mobiltelefoner och då tyvärr även utsätta andra människor för kränkningar.

När man förut sa att nätmobbning ”följer med den utsatte hem”, så ser man snarare nu att nätmobbningen adderar ett extra lager på en redan utsatt situation. Oavsett om man befinner sig i hemmet eller i skolan. Därför blir det väldigt viktigt att se till att man jobbar med förebyggande och akuta metoder på samma sätt som man gör med mobbningen utanför nätet. Ett steg i detta är att vuxna i barns närhet lär sig mer om ungas nätvardag. Alltså inte bara lära sig om kränkningar, utan lära sig om hur det hela fungerar. Ju mer man vet desto bättre kan man planera förebyggande aktiviteter, vara beredd vid akuta fall, men framför allt vara närvarande i det vardagliga digitala livet. Förut handlade Internet väldigt mycket om datorer, men i takt med att fler och fler skaffar sig smartphones är Internet minst lika mycket en fråga om mobilen.

Snart börjar skolan, och vi vet att det är många som har en klump i magen av oror inför att träffa alla ”kompisar” igen. Så hoppas att det är fler vuxna som känner sig trygga i hur ungas liv online ser ut, för att kunna vara ett bra stöd även där.

Här kan du se en Infographic över undersökningen.

 
Information om kakor / cookies