Arkiv för ‘Blogg’ Kategorin

Barns mobila vanor.

28 november 2012

Igår släppte en av Surfa lugnts samarbetspartners Telenor en rapport om barns mobila vanor. En mycket intressant rapport som visar hur unga använde mobila enheter såsom smartphone och surfplatta.

Man ser att de flesta föräldrar har regler för barnen, men inte för sig själva. Men det som är mest slående tycker jag är den enorma utvecklingen. OM man jämför med hur tidigt man får sin första mobil nu, jämfört med bara för 2-3 år sedan. Mobilen får sitt fäste som det centrala navet i ungas kommunikation. Allting kommer att handla om mobilen. Länge har man pratat om att TV är första skärmen, sen kommer datorn som andra skärm, sen mobil och sist surfplatta. Jag tror att vi inom kort kommer behöva revidera den synen att se på det.

Mobilen kommer att vara första skärm. Sen kommer de andra efter, rangordnade efter var någonstans man befinner sig. Och med den utvecklingen så kommer föräldrar behöva fler instanser att vända sig till för råd, stöd och funderingar. Där ser man att det inte finns någon som har den platsen i förldrars medvetande idag. Och här tro jag vi ser en intressant sak, när det gäller problematisering av ungas använding av datorer/mobiler med mera så finns det en uppsjö av experter. Men när det gäller detta, Barns mobila vanor, en vanlig dag utan mobbning, fula gubbar eller annat så finns det inte så många. Detta ser vi på surfa lugnt som en utmaning. Både för oss, men för samhället. Vart finns den som man kan vända sig till med frågor om någonting som är lika komplext som datorn men som man har svårare att få insikt i.

Vi ser vidare i undersökningen att vuxna överskattar sin egen delaktighet i barnens lek med surfplattan. Är det här oxå ett fall för att vi har olika ingångar i tekniken. För barnen blir det en leksak som ersätter andra leksaker som lego, brädspel, pussel med mera. Men för oss vuxna är det en leksak som vi gillar att hålla på med. Därför är tiden med surfplattan oftast ”extratid” eller ”lyxtid” vi ersätter inte primärt något annat med surfplattan, utan den tar tid från annat. Därför är det en sak som vi bara sysslar lite med, och vi gör det likadant när våra barnanvänder den. Vi tänker att nu håller vi på lite med surfplattan och SEN ska vi gå och leka med de riktiga leksakerna. Och tänker då inte på att de ”riktiga” leksakerna nu har blivit utbytta. Och gillar vi inte den utvecklingen så kanske vi inte ska köpa en surfplatta till våra barn. Eller behandla den som en sak som barnen inte kommer använda som i väntan på nåt annat. Utan den mobila utvecklingen kanske gör att allt annat blir i väntan på.

Telenor har undersökt barnens mobila vanor

27 november 2012

Telenor, som är medlem i Surfa Lugnt, har utfört undersökningen ”Barnens mobila vanor 2012” där 1000 föräldrar och 650 barn har svarat på frågor kring hur de använder smartphones och surfplattor.

Undersökningen visar bland annat att sex av tio svenska familjer har regler för hur smartphones och surfplattor får användas i hemmet. Men dessa regler gäller främst barnen, där det till exempel är vanligt att barnen inte får surfa vid matbordet.  Bland föräldrarna själva är det däremot si och så med regler, 90 procent av dem säger i undersökningen att de inte har satt upp några regler för hur de själva får använda sina smartphones eller surfplattor hemma.

Enligt undersökningen har 57 procent av alla svenska barn i åldern 4-11 en egen mobil

 38 procent en egen smartphone och 39 procent tillgång till en surfplatta i hemmet. Smartphones och surfplattor är också ett ämne som engagerar svenska familjer.  Nära 40 procent av föräldrarna uppger att man diskuterar detta ofta inom familjen.

– Mobilanvändande är något som engagerar både vuxna och barn i allt högre grad. I fyra av tio familjer diskuterar man detta ofta och vi ser också en önskan om att få veta mer om hur andra familjer gör med regler och användning. Familjen är en väldigt viktig kundgrupp för oss och vi vill kunna utveckla tjänster, som underlättar vardagen för föräldrar och deras barn. Undersökningen är ett sätt för oss att förstå och samla mer kunskap kring ett snabbt förändrat beteendemönster, säger Jonas Lindström, Marknadschef Mobile, Telenor Sverige.

När föräldrar får ge betyg kring vad som är mest positivt med smartphones och surfplattor är det möjligheten att konsumera kultur, såsom film, böcker, musik och spel, som hamnar högst upp på listan. På andra plats kommer möjligheten för barnen att bli delaktiga i den digitala världen följt av möjligheten till skapande, såsom måla, göra egen film eller fotografera. Barnen själva sätter att spela spel högst på listan.

Enligt underökningen är det få föräldrar som använder smartphones och surfplattor som digitala barnvakter, det hamnar lägst på listan. Istället uppger föräldrarna att man vill leka tillsammans med barnen – måla, göra egna filmer etc. Men där går upplevelsen också isär något, 25 procent av föräldrarna uppger att de mycket ofta eller ofta aktivt deltar barnens aktiviteter på mobila verktyg.  Men när barnen får svara på samma fråga, uppger endast 14 procent att föräldrarna deltar mycket ofta eller ofta.

Här hittar du en pdf för hela rapporten

Föräldrar ÄR oroliga för vad deras barn gör online.

23 november 2012

Många föräldrar känner sig ensamma i sin oro över sitt barns beteende online. Det behöver ni egentligen inte vara. För nästan alla föräldrar har samma oro och samma frågor. Ofta när jag är ute och föreläser på föräldramöten så kommer liknande frågor upp: Hur länge ska man surfa, vilka siter är bra resp dåliga, hur gammal ska man vara för att få vara på facebook, när ska jag köpa en mobil till mitt barn och så vidare.

Och jag har tyvärr inga bra svar på alla dessa frågor. Det brukar jag vara öppen med att säga. Jag kan ibland bli irriterad på alla dessa experter som står och uttalar sig hur andra ska behandla och uppfostra sina barn. Vi ”experter” kan vara ett bollplank och ge så mycket kunskapsunderlag så att man som förälder eller annan vuxen i barnets närhet kan ta bra och trygga beslut. Sen kommer jag alltid komma med råd och riktlinjer. Men att som expert bli för domderande, tror jag är väldigt farligt. Både för mig och för de som lyssnar på mina råd.

Men jag har faktiskt ett bra svar på alla dessa frågor! Fråga de andra föräldrarna. Prata om dessa saker på föräldramöten, när ni står på sidlinjen till fotbollsmatchen eller vid frysdisken i affären. Förmodligen går nästan alla andra föräldrar som har barn i samma ålder och på samma skola och grubblar på samma saker. Fråga varandra. Hur många timmar tycker ni är rimligt att de sitter vid datorn? För det spännande är att de förmodligen sitter och pratar med sina klasskompisar, fotbollskompisar eller de från samma gymnastikgrupp.

Internet är otroligt stort, men trots det så tenderar vi att prata med de människor som vi redan träffar varje dag. Vi behöver känna igen oss med de vi chattar med. Människor som vi har i vårt facebookflöden är inga främlingar, utan människor som följt med oss under livet hittills.

Så prata med varandra. Det är viktigt att vara digitalt mentalt närvarande, dvs att man tänker på den digitala världen. Så tänk tillsammans. Sätt gemensamma regler för hela klassen, eller iaf gemensamma riktlinjer. För det är inte dåligt eller skamfullt att vara orolig. För alla andra är det också.

Amerikanska Pew har en färsk rapport om föräldrars oro. Här kan du läsa en sammanfattning, och vill du läsa mer så finns en länk till hela rapporten.

 

Vad händer under 1 minut på Internet?

18 november 2012

Att aktiviteten på Internet fullständigt exploderar är det väl ingen som vågar säga emot. Och med ökningen av mobila enheter går utvecklingen fortare än vad många hade förutspått. Enligt Ericsson så kommer vi år 2020 att ha 50 miljarder enheter uppkopplade mot Internet. Och inte bara datorer och mobiler, utan även vitvaror, systemkameror och bilar. På Slideshare hittar man den här presentationen om det som Ericsson kallar för Network Society.

I skenet av den här explosionen tycker jag att det blir än mer relevant att vi vuxna slutar fokusera på negativa aspekter av ungas internetanvädning. Låt oss titta på hur man kan använda Internet för att må bättre, stärka sitt självförtroende och våga mer off keyboard.

I den här filmen som Intel gjort visas på ett spännande sätt hur mycket som hinner hända på Internet under 1 minut. Och när man häpnar över dessa siffror så ska man tänka på att mängden data som vi lämnar efter oss på Internet ökar med 44 gånger sig självt varje år. Om man då tittar lite framåt, och tänker på att idag, 2012, så har 50% av Sveriges 3 åringar varit online. Hur mycket data kommer de ha hunnit lämna efter sig på nätet när de är 13 år? Och hur behöver vi vuxna förbereda oss på det? Genom att stirra oss blinda på allt det otäcka som kan tänkas finnas? Eller att faktiskt lära oss och förstå hur våra barn använder och kommer använda Internet

 

 

 

Nya rön från Umeå Universitet gällande Unga och Internet

13 november 2012

Läste ett pressmeddelande från Umeå Universitet som är en del i EU Kids Online projektet. De har tittat på barn och problematisk Internetanvändning. Och bland annat kommit fram till att endast 1% av alla europeiska barn riskerar att hamna i ”överdriven Internetanvändning”. Så att sitta för länge vid en dator är inte det största problemet när det gäller problematisk Internetanvändning.

De skriver:

Studien visar att de flesta barn hanterar sin internetanvändning mycket bra och att de som är mest sårbara för att hamna i överdriven användning är äldre barn, barn som har känslomässiga problem och de som man skulle kunna kalla för sensationssökande.

Internet har blivit en viktig del av barns och ungas liv. I Sverige är ca 20 procent av 11-16-åringarna uppkopplade tre eller fler timmar en vardag och en helgdag är ca en tredjedel på internet så länge. Den ökade tiden ungdomar spenderar på nätet har oroat många vuxna; finns det risk att unga hamnar i problematiskt internetanvändande? EU Kids Online har därför frågat barn i åldrarna 11-16 år hur ofta de upplever tecken på överdrivet användande. De fem frågor EU Kids Online valde för att komma åt barnens egna upplevelser av överdriven användning var: hur ofta man låtit bli att sova eller äta p.g.a. internet, hur ofta man känt sig oroad när man inte kunnat vara på internet, om man tillbringat mindre tid än man borde med familj/vänner eller med skolarbete p.g.a. internet, om man surfat fastän man inte riktigt varit intresserad, och om man misslyckats med att försöka ägna mindre tid på nätet fastän man velat.

De skriver även att tidsbegränsning inte är det bästa sättet att stävja när barnet använder datorn för mycket, då det inte tar hänsyn till orsaken bakom beteendet. Andra tips är att det bästa sättet att förebygga är att hålla alla kontaktvägar öppna till sitt barn. Och att ALLTID prata om Internet med barnet.

Om du vill läsa hela pressmeddelandet så hittar du det här.

 

Viktigt att belysa det positiva på nätet.

08 november 2012

Nu drar vi igång nomineringsfasen för Surfa Lugnt priset för att hitta en bra satsning online för barn och unga i Sverige. Jag tycker att sådana här utmärkelser är fantastiskt nyttiga. Dels för de som tillslut får priset som en bekräftelse på att de gör nåt bra och tänker rätt. Men även för oss andra, som nu måste tänka på bra saker med nätet. Att tänka på folk som försöker göra skillnad med ungas bästa framför ögonen, som förhoppningsvis inte börjar med att tala om nätet som en plats full av ondska och dumheter.

För även om vi vet att de pågår mobbning, kränkningar, trakasserier och rasism på nätet, så får vi inte stirra oss blinda på det. För då kommer vi behandla allt på nätet utifrån en ingång att det mest är dåligt. Det är mest bra på Internet. Unga har det bra på nätet. Unga gillar nätet och skaffar nya kompisar, får lära sig nya saker, får vara delaktiga i samhällsdebatten, får testa sina åsikter och ges möjlighet att ta del av all världens kunskap. Trots att vi all vet detta, så handlar debatten om unga och nätet UTESLUTANDE om det negativa.

Även om vi ska jobba förebyggande så pratar man om mobbning och kräkningar innan vi prata lösningar. Vi ger felaktigt en bild av det onda Internet, vi ger en hänvinsingar om vad ”vi vuxna” tycker och tänker om Internet. Jag har tex aldrig hört talas om en skola eller en organisation som anordnar en dag som handlar om hur man som ung kan få kraft av Internet. det handlar alltid om hur man ska akta sig, vad som är farligt. Och i samtal med unga så upplever de oftast det som tröttsamt med att alltid ha en negativ ingång i debatten om Internet.

Så låt oss nu bara tänka på allt det positiva med nätet och tänka på alla de som jobbar för att unga ska ha det bra och kännas sig trygga online. När du kommit på några som du tycker gör detta bra, har en bra idé eller verksamhet så nominera dom här. Så hoppas vi att vi får in massor av nomineringar så att vi kan sprida ordet om alla de positiva initiativ, projekt, organisationer och eldsjälar som finns därute och jobbar med unga online.

Och om du vill får du gärna sprida det här blogginlägget på facebook och twitter och i din blogg, så att så många som möjligt får chansen att vara med och nominera.

Nu kan du nominera kandidater till Surfa Lugnt-priset 2013!

05 november 2012

Förra året instiftade vi Surfa Lugnt-priset för att uppmärksamma Sveriges bästa internetsatsningar för kommunikation och kunskapsutbyte mellan unga och vuxna. Pristagare då blev den nätvandrande fritidsgården Kulan från Lidingö i Stockholm. Nu är det dags att utse 2013 års Surfa Lugnt-pristagare och nytt för i år är att alla är välkomna att nominera kandidater till priset.

Så passa på att nominera din favoriter här!

Det sker massor av positiva internetsatsningar i Sverige för att öka kommunikationen och kunskapsutbytet mellan unga och vuxna, men det är sällan de satsningarna får den uppmärksamhet de förtjänar. För att ändra på det har vi skapat Surfa Lugnt-priset.

Öppen nomineringsfas under november

Från och med idag och fram till 30 november pågår en nomineringsfas här på hemsidan.

Alla som vill –  ungdomar, föräldrar, vuxna som arbetar professionellt med barn och unga samt organisationer – är välkomna nominera kandidater till priset. Liten som stor aktör spelar ingen roll för nomineringen, det viktigaste är att det är ett positivt projekt eller verksamhet som du tycker inspirerar till kommunikation, engagemang och kunskapsutbyte mellan unga och vuxna via internet.

Omröstning i december

När nomineringsfasen är avslutad kommer vi inom Surfa Lugnt att välja ut ett tiotal organisationer som presenteras och kandiderar till priset via en omröstning på surfalugnt.se. Omröstningen pågår sedan under december och en bit in i januari 2013. De tre kandidater som får flest röster går vidare för juryval i vår styrelse som utser den slutliga pristagaren av Surfa Lugnt-priset 2013.

Prisutdelning under Safer Internet Day

Den vinnande organisationen kommer att avslöjas i samband med Safer Internet Day den 5 februari 2013 då priset delas ut vid ett större evenemang som vi berättar mer om längre fram.

Varmt välkommen att nominera!

Flipped Classroom.

02 november 2012

Ett fantastiskt sätt att använda ny teknik för att göra eleven mer engagerad i klassrummet är, enligt mig, flipped classroom tanken. Kort sagt så handlar det om att läraren i förväg förbereder material, tex en film, som sedan läggs upp på Internet så att eleven kan se den när hen vill innan lektionen.

På så sätt bygger man interaktion och nyfikenhet, och kan få igång lektionerna på et helt annat sätt. Givetvis finns risken att eleverna inte titta på filmerna. Men å andra sidan kan man ju inte garantera att de lyssnar eller tittar när de är i klassrummet heller.

En som gör detta med bravur är Daniel Barker, lärare på Norra Real i Stockholm. Han har en blogg om att använda sociala medier och digitala verktyg i undervisningen. Där skriver han bland annat om hur man ska se på det om en elev väljer att INTE titta på det förinspelade materialet innan lektionen. Det inlägget kan du läsa här.

Jag tycker att Flipped classroom är ett väldigt bra sätt att få in den nya tekniken i klassrummen utan att läraren egentligen behöver ändra så mycket i sitt upplägg och sitt sätt att förmedla kunskap. När man gör materialet tillgängligt online så sätter man det närmare eleven. Antalet smartphones med tillgång till nätet ökar fortfarande och 2012 är 56% av svenskarna uppkopplade på nätet enligt undersökningen Svenskarna och Internet. Enligt SoI har oxå 100% av tonåringarna en egen mobil. Och snart kan du titta på videoklipp i alla mobiler. Vilket gör att flipped classroom inte kommer att stänga ute nån.

Så klicka in dig på Daniel Barkers blogg, googla Flipped classroom, se filmerna på youtube och låt dig inspireras. Jag avslutar inlägget med en film som visar hur Daniel jobbar och förklarar begreppet lite mer.

 

 
Information om kakor / cookies