29/01 2013

Nätvandra!

2007 startade Fryshuset med hjälp av bland annat stöd från Allmänna Arvsfonden Nätvandrarna. Syftet med Nätvandrarna var att kunna vara mer närvarande i ungas värld online. Att kunna vara där som en samtalspartner om unga ville det. En fantastisk sak som Nätvandrarna gjorde tillsammans med Motala kommun var...

25/01 2013

Barnens mobila vanor, Seminarium hos Telenor

Imorse var jag i egenskap av representant för surfa lugnt och expert på ungdomskommunikation gäst på ett seminarium om barnens mobila vanor. Seminariet hade sin utgångspunkt i Telenors undersökning om hur föräldrar och barn/unga förhåller sig till mobiler och surfplattor i hemmet. Något som slog mig när jag...

23/01 2013

Kan samtal i sociala medier förbättra samtalet i klassrummet?

I måndags släppte Högskolan i Skövde ett pressmeddelande om Erik Andersson, som nyligen släppt en doktorsavhandling där han för fram teorin att samtal i Sociala medier borde lyftas in klassrummet för att höja kvalitén på debatten i klassrummet. Andersson menar att samtalen på sociala medier håller en annan retorisk nivå än samtalen...

18/01 2013

Surfa Lugnt-priset: Telenor Surf Academy gästbloggar om elever som lär lärare internet

IT i skolan har debatterats flitigt på sistone. Sverige tillhör visserligen världstoppen bland IT-nationer men inom skolan finns det möjligheter till förbättring. Enligt undersökningen Att vara lärare i dagens mediesituation (2010) har sju av tio lärare behov av fortbildning för att hantera frågor om integritet, säkerhet och källkritik...

17/01 2013

Surfa Lugnt-priset: Närpolisen i Karlskrona gästbloggar om nätföreläsningar

Under lång tid har det brottsförebyggande arbetet i Karlskrona varit framgångsrikt, mycket tack vare ett väl utvecklat samarbete mellan polis, kommun och lokalt näringsliv. Ett exempel på detta är de nattvandrande föreningarna, som har betytt mycket för tryggheten på fredags och lördagskvällar på stan. Nu finns dock en...

16/01 2013

Surfa Lugnt-priset: Ängdala Skolor gästbloggar om Ängdala Online

Ängdala skolor är en F-9 skola som ligger i Höllviken i södra Skåne. Skolan satsar hårt på IT, i högstadiet får alla elever varsin laptop och i de yngre klasserna har man ständigt tillgång till flertalet datorer. Ny teknik kräver nya lärmetoder men också nya förhållningsätt då det gäller kommunikation. Ängdala...

15/01 2013

Surfa Lugnt-Priset: Blå Bandet/ Vuxenkontraktet gästbloggar

Jag läser på en löpsedel; ”Barn har falska identiteter på Internet”. Nähä!? Såhär är det. Att registrera sig på ett forum eller att bli medlem i ett community kräver olika grader av registrering. Allt från personnummer, giltig e-postadress och kanske adress och telefon förekommer. Men om jag är...

12/01 2013

Sexuellt utsatt online.

I veckan kom ett pressmeddelande från Malmö högskola om hur unga exponerar sig sexuellt online, men även hur de konsumerar pornografi. Att tala om unga om sex är väldigt känsligt. Många vuxna drar sig för det för att man är rädd att det ska bli fel, att man...

Partners