Arkiv för ‘Blogg’ Kategorin

Nätvandra!

29 januari 2013

2007 startade Fryshuset med hjälp av bland annat stöd från Allmänna Arvsfonden Nätvandrarna. Syftet med Nätvandrarna var att kunna vara mer närvarande i ungas värld online. Att kunna vara där som en samtalspartner om unga ville det.

En fantastisk sak som Nätvandrarna gjorde tillsammans med Motala kommun var att de kokade ihop det dom hade gjort till en metod som de sedan gjorde en bok av, så att alla som vill veta mer om nätvandring, samt hur de kan göra det själva nu kan se hur Fryshuset gör det.

Metodmaterialet som heter ”Nätvandra! – En instruktion till samtal med unga online”  kan du ladda hem gratis eller beställa via den här länken.

Första halvan av boken ägnas åt att beskriva ungas vardag online och varför det är viktigt för de som arbetar med barn och unga att integrera Internet som en del av arbetet. Andra delen av boken fokuserar mer konkret på hur man kan använda nätets många fördelar för att skapa bra samtal med unga, samt även se till att man skapar en bra och trygg tillvaro för de unga.

Barnens mobila vanor, Seminarium hos Telenor

25 januari 2013

Imorse var jag i egenskap av representant för surfa lugnt och expert på ungdomskommunikation gäst på ett seminarium om barnens mobila vanor.

Seminariet hade sin utgångspunkt i Telenors undersökning om hur föräldrar och barn/unga förhåller sig till mobiler och surfplattor i hemmet. Något som slog mig när jag läste undersökningen (som jag tidigare bloggat om här) var att accelerationen inom det mobila användandet nu är så otroligt tydligt. Till exempel så har 1/3 av alla 7 åringar en mobil(eller tillgång till en), med samma siffra för ca 3 år sedan var 1/10. Och bland barnen 7-11 år så är det en ny smartphone/surfplatta man allra helst vill ha.

Mobilen och surfplattan har på bara några få år(betänk att 2009 fanns det ingen iPad) totalt ändrat vårt surfbeteende. Och det ”nya” beteendet som sätts av unga idag är det som kommer att råda framöver.

I undersökningen så blir det även tydligt att föräldrar främst vänder sig till andra föräldrar för att få råd och tips om hur barnen ska och bör använda mobiler och surfplattor. Och där tycker jag att vi på Surfa Lugnt ska ta en ännu tydligare roll för att kunna vara med och hjälpa föräldrar med fakta kring barn och ungas medieanvändning för att på så sätt kunna göra dem tryggare i sina beslut och samtal med sina barn.

Här kan du läsa pressmeddelandet för undersökningen, och där hittar du även en länk till hela undersökningen.

Kan samtal i sociala medier förbättra samtalet i klassrummet?

23 januari 2013

I måndags släppte Högskolan i Skövde ett pressmeddelande om Erik Andersson, som nyligen släppt en doktorsavhandling där han för fram teorin att samtal i Sociala medier borde lyftas in klassrummet för att höja kvalitén på debatten i klassrummet. Andersson menar att samtalen på sociala medier håller en annan retorisk nivå än samtalen i klassrummet.

Nu ska det sägas att studien endast utgår ifrån forumtrådar på ett nätcommunity. Men jag tycker ändå att han sätter fingret på det som är spännande. Att inte dela upp samtalen utan att föra ihop dom. Hur kan vi se till att de engagerade samtalet fortsätter via andra arenor. Oavsett om det startar i klassrummet eller i forumet på en sida.

Trots att insikten finns att vi lever ett liv som tar sig uttryck både på online och offline så vill man väldigt ofta dela upp det. Tex genom att tala om nätmobbning och vanlig mobbning. Det är en och samma mobbning men på olika arenor.

Erik Andersson säger i pressmeddelandet bland annat:

– Diskussionerna i sociala medier som xxx är en form av utbildning. Den
formar unga människors politiska tänkande. Vi måste förstå diskussionens form,
inte minst för att agera på ett bra sätt när vi som lärare ska prata om
svåra ämnen i skolan.

Surfa Lugnt-priset: Telenor Surf Academy gästbloggar om elever som lär lärare internet

18 januari 2013

IT i skolan har debatterats flitigt på sistone. Sverige tillhör visserligen världstoppen bland IT-nationer men inom skolan finns det möjligheter till förbättring. Enligt undersökningen Att vara lärare i dagens mediesituation (2010) har sju av tio lärare behov av fortbildning för att hantera frågor om integritet, säkerhet och källkritik på internet.

Telenor Surf Academy utgör en del av Telenors samhällsansvar och syftar till att skapa förståelse för internets roll i kunskapssamhället samt visa på alla de positiva sidor som finns med internet likväl som att skapa medvetenhet och dialog kring de risker som finns.

I projektet utbildas elever till internet-ambassadörer och blir lärare åt sina lärare. Vår utgångspunkt är att det finns en klyfta mellan de som föds in i det digitala samhället och den generation av föräldrar och lärare som inte känner sig lika hemma med mobilen och internet. Under en utbildningsdag på Telenor får eleverna chansen att vässa sina kunskaper ytterligare genom expertundervisning i bland annat sociala medier, källkritik och upphovsrätt. Eleverna återvänder sedan till sin skola för att undervisa sina lärare.  Vi hoppas också att de elever som genomgår vår utbildning får chansen att utbilda sina skolkamrater. På så sätt involverar vi både elever och lärare i internets många fördelar samt roll i skolan.

En positiv bieffekt av projektet är att många av de lärare som utbildats av sina elever samtidigt upplever att de får en inblick i vad eleverna gör på nätet, och att det blir ett lyft för eleverna att få undervisa i något som de är bra på.

Sedan starten 2011 har vi utbildat ca 150 internetambassadörer i ett 15-tal kommuner. Vår ambition är att inspirera till nytänkande i skolan genom att fortsätta sprida Telenor Surf Academy i Sverige. Genom vårt engagemang hoppas vi att vi bidrar till ett ökat intresse för IT i skolan, och till att bygga broar mellan lärare och elever.

/Telenor

Surfa Lugnt-priset: ULVIS gästbloggar kring hur de lär vuxna internet på eget språk

18 januari 2013

Nuförtiden finns ju allting på internet brukar vi vuxna och äldre säga. Det uttrycket hör säkert många ungdomar varje dag, men jag tror inte att de förstår varför vi vuxna och äldre ojar oss över Internet på det viset. För ungdomarna har ju internet alltid  funnits, så länge de har levat.

ULVIS förstår båda målgrupperna och är en verksamhet där ungdomar lär vuxna att använda Internet. Undervisningen sker på deltagarnas modersmål och syftet är hjälpa vuxna att  komma in i internetsamhället.

ULVIS-eleverna, som utgörs av vuxna och äldre personer, vet att ungdomarna kan internet och deras modersmål, och på så vis kan förklara hur saker och ting på nätet fungerar så att de förstår.

Självklart behöver ungdomarna lära sig vuxenpedagogik, men de har också insett att de har fått en bra chans som de kan växa med. Ungdomarna drivs säkert av olika motiv,  men en sak har de gemensamt och det är att de har fått arbete för första gången. Många av dem har talang för pedagogik och de utvecklar sina förmågor hela tiden.

ULVIS hjälper dem som behöver det mest. Till exempel hjälper en av våra ungdomar nyanlända flyktingar att mejla till skolor, förskolor och hålla kontakt med övriga institutioner i samhället. Eftersom han inte hinner hjälpa alla som ber honom kommer dessa vuxna till ULVIS för att lära sig använda internet själva, där han får möjlighet att undervisa dem. Vi når fler och fler varje  dag!

/Stojka Lakic, Verksamhetssamordnare
ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk

Surfa Lugnt-priset: Närpolisen i Karlskrona gästbloggar om nätföreläsningar

17 januari 2013

Under lång tid har det brottsförebyggande arbetet i Karlskrona varit framgångsrikt, mycket tack vare ett väl utvecklat samarbete mellan polis, kommun och lokalt näringsliv. Ett exempel på detta är de nattvandrande föreningarna, som har betytt mycket för tryggheten på fredags och lördagskvällar på stan.

Nu finns dock en ny arena där barn och unga vistas: nätet. Via sin mobil eller dator chattar, sms:ar, umgås, spelar och publicerar man delar av sitt liv på sociala medier. Detta är i grunden något positivt, som vi bejakar. Vi vet dock att dessa verktyg och arenor också kan användas för mobbning och kriminella handlingar.

Närpolisen i Karlskrona har i fler år föreläst i skolor om internet och om de farligheter som barn och unga kan råka ut för: mobbning, grooming, sexuella trakasserier, bedrägerier med mera. Tillsammans med Surfa Lugnt och Telenor inledde man för två år sedan ett gemensamt arbete med gemensamma föreläsningar, där Polisen visar på de faror som lurar och Surfa Lugnt står för den verktygslåda som föräldrarna har att använda sig av.

Det är viktigt att även de vuxna finns på samma arenor som barnen. Inte för att censurera, utan för att engagera sig i barnens vardag och vägleda dem framåt. I dagens välutvecklade tekniksamhälle är denna form av nätvandring väl så viktig som nattvandringen.

/Anders Wiklander, Närpolischef Karlskrona

 

Surfa Lugnt-priset: Ängdala Skolor gästbloggar om Ängdala Online

16 januari 2013

Ängdala skolor är en F-9 skola som ligger i Höllviken i södra Skåne. Skolan satsar hårt på IT, i högstadiet får alla elever varsin laptop och i de yngre klasserna har man ständigt tillgång till flertalet datorer. Ny teknik kräver nya lärmetoder men också nya förhållningsätt då det gäller kommunikation. Ängdala Online startades för att öka kommunikationen om och på internet mellan vuxna och elever på skolan och för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för en trygg tillvaro på nätet. Vidare handlar det om att öka elevernas kunskap och bjuda in till diskussioner om integritet, gränssättning, sexualitet och relationer via internet. Fokus ligger även på s.k. netikett, dvs. vett och etikett på nätet, där arbete mot nätkränkningar ingår.

All personal på skolan är mer eller mindre involverade i projektet men Susanne Bergquist, bibliotekarie, och Jenny Jalvelius, kurator, har lagt grunden och är drivande i flera av delprojekten. En av de viktigaste faktorerna med projektet är att minska klyftan gällande IT-kommunikation barn och vuxna emellan och både kuratorn och bibliotekarien finns alltid tillgängliga på Facebook och i andra sociala medier. Fortbildningsdagar, med rubriker som exempelvis; ”Sociala medier i undervisningen”,” Netikett på Ängdala” och ”Ungas internetvardag” har anordnats där samtlig personal på skolan deltog med stor entusiasm.

Varje år anordnas en föräldraträff där matnyttig information ges och dilemman kring unga och internet diskuteras. Syftet är att utbilda och stötta föräldrar i deras förståelse och tänkesätt gällande sina barns internetanvändande.

Projektet är under ständig utveckling och eventuell vinst av Surfa Lugnt-priset skulle välkomnas för att bjuda in föreläsare, specialister och liknande till en temadag om Unga och Internet som planeras i höst!

/Ängdala skolor

Surfa Lugnt-Priset: Blå Bandet/ Vuxenkontraktet gästbloggar

15 januari 2013

Jag läser på en löpsedel; ”Barn har falska identiteter på Internet”. Nähä!? Såhär är det. Att registrera sig på ett forum eller att bli medlem i ett community kräver olika grader av registrering. Allt från personnummer, giltig e-postadress och kanske adress och telefon förekommer. Men om jag är 13 år och vill bli 15, om jag heter Anton men vill heta Emil, om jag är man och 49 år men vill finnas på nätet som Sabina 15 år… inga problem.

Flera sajter tillhandahåller generatorer som skapar fullt fungerande personnummer som antingen hör till en levande person eller där den sista kontrollsiffran är korrekt uträknad. Ungarna vet hur man gör men det stora flertalet vuxna vet inte. Vuxenkontraktet hoppas att vi i föräldragenerationen skall ge oss själva chansen att bli proaktiva. Förebygga problem genom att arbeta systematiskt med bred och saklig prevention.

Snart kommer nya larmrapporter, men vi föräldrar ska inte bara lita på löpsedlarna utan vi måste tala med våra barn, eftersom de har den bästa informationen om hur deras situation ser ut. Internet är ett forum för marginaliserade grupper, barn i synnerhet, att uttrycka sig på och därmed har barn också fått mer makt över sin tillvaro. Allas möjlighet att uttrycka sig gör också att det finns mängder av oönskat material på internet, en nackdel vi får acceptera eftersom fördelarna överväger.

Tala med dina barn om Internet. Det är ett viktigt steg på vägen mot en förtroendefull relation och att skapa fungerade överenskommelser om gränser.

Lasse Reuterberg / Vuxenkontraktet

 


Sexuellt utsatt online.

12 januari 2013

I veckan kom ett pressmeddelande från Malmö högskola om hur unga exponerar sig sexuellt online, men även hur de konsumerar pornografi. Att tala om unga om sex är väldigt känsligt. Många vuxna drar sig för det för att man är rädd att det ska bli fel, att man ska säga fel saker eller att det ska bli pinsamt. Att tala med unga om internet tycker många vuxna är svårt. Man är rädd att säga fel saker, att man ska verka okunnig eller att de unga ska tycka att man är dum i huvudet.

Så när man då lägger ihop dessa två känsliga och ibland svårdiskuterade ämnen så har man ett ännu svårare ämne att tala om: Sex OCH Internet!

För unga människor idag är det viktigt att synas. När de sociala nätverken mer och mer är bildfokuserade så blir det en naturlig ökning av antalet publicerade bilder. Visar du mycket hud så blir du oftast sedd. Och du får många kommentarer. Inte alltid så att du får positiva kommentarer. Men du kommer få kommentarer. Är du tjej så får du ibland tyvärr räkna med att ett antal av kommentarerna kommer att vara sexuellt kränkande. Och vet du med dig att det är ”fel” att från början lägga upp de där bilderna så blir det extra svårt att berätta om det.

Vi måste prata mer om unga och Internet i skolan. Och mer om Unga, sex och Internet. I alla fall tror jag att vuxna i ungas närhet behöver få bättre insikt i hur unga använder digitala kanaler för att uttrycka sig sexuellt. Både ur positiv och negativ aspekt.

Så jag tänkte lämna några länktips där ni kan läsa mer om detta.

Tjejjouren.se har en text om att vara utsatt på nätet. Inte bara sexuellt utsatt, utan på alla sätt. Men Tjejjouren tycker jag har ett bra sätt att förmedla detta. De har även många andra bra texter om nätet, som även lyfter det positiva, tex om att blogga och att vara på nätet.

Stiftelsen Allmänna barnhuset har en skrift som handlar om Internetrelaterade sexuella utnyttjande av barn och unga. Här är en lite ”tyngre” skrift än de inläggen som ex Tjejjouren har i ämnet.

Sedan tog jag och Josefin Grände fram ett arbetsmaterial om just Unga Sex och Internet som heter Ses Offline. Om du följer länken så hittar du hela materialet för gratis nedladdning, samt även länkar till de filmer som togs fram i samband med materialet. Materialet är uppbyggt kring 3 stycken temalektioner, och till varje lektion finns massor av olika övningar att välja mellan som man kan jobba med. Materialet är framtaget med tanke på årskurs 6 och uppåt, men jag vet att det med lite modifikation fungerar i årskurs 4 och 5.

Och vill man läsa väldigt mycket om detta så rekommenderar jag ungdomsstyrelsens stora rapport Se mig – om unga sex och Internet en gedigen rapport med mycket material att ta del av. Alla tipsen här är gratis att ladda ner. Så ladda ner ett ex och maila gärna länkarna vidare.

Om du stöter på en ung som är eller har blivit utsatta så finns bland annat dessa organisationer att kontakt: BRIS, Tjejjouren.se, atsub

Surfa Lugnt-priset: Fältsekreterarna på Tjörn gästbloggar om sitt arbete kring nätet

11 januari 2013

 

Gabriella Graflund och Jeanette Karlsson, fältsekreterare på Tjörn. Bild Jonas Emtervall 

Internet väcker åsikter hos många. Sätter vi sedan ihop ungdomar och Internet kommer ännu fler åsikter och fördomar. Fördomar som ofta tillhör vuxenvärlden.

Internet målas upp som en avlägsen värld där våra unga beter sig som de vill och utsätter och utsätts. Hur kan vi som vuxna veta så mycket när så många berättelser vittnar om att vuxennärvaron på sociala medier allt för ofta är obefintlig?

I vårt uppdrag ingår att möta och stötta barn och unga på deras arenor. Där är sociala medier vårt främsta redskap. I starten hade vi en del motstånd och vilket fick oss att se vikten av att bredda kunskap och dialog kring Internet och de faror som massmedia målar upp.

Idag möter vi alla elever i åk 6 och 7 för att prata kring Internet, sociala medier, fördelar, strategier och värdegrund. I dialogen med eleverna fick vi en bild av de konflikter som uppstår med lärare, föräldrar och andra vuxna när de gäller sociala medier och dess betydelse för dagens unga. Vi är därför ute på arbetsplatser och föräldramöten för att prata om betydelsen av sociala medier och hur vi kan mötas utan att fördöma och förakta.

För trots att alla de faror som vi vuxna ser kring Internet så är detta den enda arena där vi låter barn ta ansvar för att hitta strategier och lösningar på de problem de ställs inför. Problem som många gånger kräver en vuxens erfarenhet och kunskap.

Vi hoppas att vi med vårt uppdrag kan bidra med att fler vuxna tar sig ut och tar en självklar plats på sociala medier och ungdomarnas arena.

/Gabriella Graflund och Jeanette Karlsson, Fältsekreterare Tjörn
 
Information om kakor / cookies