Arkiv för ‘Blogg’ Kategorin

Surfa Lugnt-priset: nominerade Jeanette Lundh på Varbergs Föreningsråd gästbloggar

11 januari 2013

Jeanette Lundh på Varbergs Föreningsråd både nattvandrar och nätvandrar. 

Jag har nätvandrat på sociala medier i snart 3 år, på ungdomarnas plattform.
När jag är ute och föreläser på skolor om droger, kriminalitet och utanförskap möter jag ungdomar som sedan gör en vänförfrågan på facebook.
Idag följer jag ca 4000 ungdomar som tycker det är bra att jag finns där för dem.
Många gånger får jag privata meddelanden där de tackar mig för hjälpen eller att de tycker det känns tryggt att jag är hos dem på nätet.
Tycker fler vuxna borde nätvandra mot mobbing för det är en hård värld våra barn och ungdomar möter på nätet.

Jeanette Lundh / Varbergs Föreningsråd

Nya slutsatser om barns motståndskraft mot risker på nätet.

10 januari 2013

Vi den informativa siten/bloggen Netnanny så snappade jag idag upp det här inlägget, som presenterar nya slutsatser om unga och utsatthet på nätet. Inlägget är ett pressmeddelande från EU kids Online

Och det visar sig att barn och unga är bra på att själva komma igång med motverkande insatser när de är eller på väg att bli utsatta. Det visar även att flickor tar mer anstöt at sexuellt relaterade bilder/texter/kränkningar.

Barn använder ofta en eller flera motverkande strategier samtidigt, och de som kommer igång med att ”skydda” sig blir oxå¨bättre på att tänka förebyggande i framtiden. Man kan även se att lärarna verkar överlag vara för dåligt pålästa inom ungas vardag på nätet för att kunna vara det stöd som man skulle önska. Min tolkning av det är att det fortfarande talas för lite om ungas Nätvardag ute på skolor. Tror det verkligen skulle behövas en nationell utbildningssatsning för detta! För hur ska det bli när 1 till 1 är fullt utvecklat om pedagogerna inte har kunskaper i ungas digitala liv!?!

Men även se på hur kan man samordna och sjösätta en utbildningsinsats gällande föräldrar. Vem har det på sitt bord?

Rekommendationer för att öka barns motståndskraft på nätet

• Lär barnen att använda förebyggande motstrategier, som att radera meddelanden och blockera avsändare. Denna utbildning bör ske både i formella och informella sammanhang, som hemmet och skolan.

• Fokusera på att hjälpa barnen att hantera psykologiska problem och att öka deras självförtroende.

• Uppmuntra internetanvändning bland vuxna. Det visar sig att föräldrar som själva är aktiva på nätet har större självförtroende och möjligheter att hjälpa sina barn på nätet.

• Lärares stöd tycks inte uppmuntra till säker nätanvändning, möjligen därför att många lärare känner sig osäkra när det gäller nätet. Lärare behöver därför öka sin digitala kompetens avseende just faror på nätet.

Läs hela blogginlägget, med länkar här.

BRIS erbjuder utbildning i chatt och mejl för att stötta unga

09 januari 2013

BRIS-akademin erbjuder föreläsningar och utbildningar utifrån BRIS mångåriga kunskap och erfarenhet av samtal med barn och unga.

En aktuell utbildning är just nu Stöd till barn och unga via chatt och mejl som vänder sig till dig som i ditt arbete möter barn och ungdomar, till exempel inom socialtjänsten, skola, hälso- och sjukvård.

Syftet med utbildningen är att bidra till fördjupad kunskap i samtalsmetodik och ge konkreta verktyg i kommunikation med utsatta barn och ungdomar. Den fokuserar på hur man via chatt och mejl kan stödja barn och ungdomar och utgår från barns rättigheter enligt barnkonventionen och belyser betydelsen av ett barnperspektiv samt vikten av att upptäcka barn som far illa.

Utbildningen kostar 3900 kr/person och sker i Malmö 6-7 mars 2013 och i Stockholm 10-11 april 2013.

Anmälan gör du på BRIS-akademins hemsida.

Anders Carlberg har avlidit

07 januari 2013

Fryshuset grundare Anders Carlberg har somnat in 69 år gammal efter en tids sjukdom meddelade Fryshuset i helgen på sin hemsida och skriver:

”Anders grundade Fryshuset 1984 och har varit en mycket betydelsefull person för utvecklingen av Fryshuset ända fram till hans sista dagar. Anders har haft en särställning i det svenska samhället och inom politiken där han har varit en stark påverkare.

Anders har betytt väldigt mycket för många och historierna om honom har berättats i många år och kommer förmodligen aldrig att sluta berättas. Anders stod alltid på de utsattas sida och såg kraften hos unga. Han slutade aldrig tro på att kraften som finns inom oss kan bli konstruktiv och positiv hos alla om den bara får möjlighet att riktas åt rätt håll.”

Idag den 7 januari 2013 hålls en öppen kondoleansmottagning för Anders Carlberg i foajén på Fryshuset i Stockholm mellan kl 13.00-16.00.

 
Information om kakor / cookies