Arkiv för ‘Blogg’ Kategorin

Näthat och Nätmobbning en definition.

26 februari 2013

Efter att uppdrag granskning på ett mycket drabbande och effektivt sätt visat hur (framförallt) kvinnor blir utsatta för sexistiska och hatiska kommentarer när de säger vad de tycker eller bara utför sitt yrke så har debatten kring näthatet tagit fart.

Till Surfa Lugnt kommer frågorna från vuxna som är oroliga för ungas inblandning och utsatthet när det gäller näthat. När jag varit på skolor och föreläst så kommer frågorna direkt om näthatet. Men jag märker att frågorna och oron egentligen handlar om nätmobbning, bara att den intensiva debatten gjort att vi bytt ord för vad vi menar. (Lite som att man nu hellre pratar om unga och sociala medier än unga och Internet. Trots att det egentligen är samma sak man menar.)

För att göra det hela lite tydligare så tänkte jag försöka mig på att definiera näthat och nätmobbning. Kom gärna med era tankar om detta, så kan vi tillsammans komma fram till bra och tydliga definitioner som gör att vi är många som agerar och reagerar utifrån samma grund. Så man kan säga att de definitioner jag nu skriver är ett första utkast, som jag mer än gärna skriver om för att de ska bli så bra som möjligt.

Näthat: Kränkningar och/eller hot mot din person från personer du ej känner, eller har i din närhet. Kränkningarna och hoten startas ofta av ett publikt framförande/blogginlägg/kommentar. Tar sig sällan uttryck utanför nätet.

Nätmobbning: Kränkningar och/eller hot mot din person av personer som du känner eller har i din närhet. Kränkningarna och hoten sker upprepade gånger och har i de allra flesta fall skett även utan för Internet.

Så att ha människor som går i ens skola som upprepade gånger skriver kränkande saker till en på Internet är inte Näthat, utan snarare nätmobbning. Då de förmodligen finns en koppling till situationen i skolan, och lösningen kräver en samlad insats både från skolan och föräldrarna för att komma åt de upprepade kränkningarna.

Men om man däremot skriver ett blogginlägg som folk man inte känner reagerar starkt på och skriver mängder av kränkande kommentarer är då (enligt min definition) inte nätmobbning utan näthat. Och har (förmodligen) inte en koppling till situationen i skolan, och behöver andra åtgärder för att lösas än de som används för att lösa en mobbningssituation.

Varför det viktigt att definiera detta? Jo för att de olika problemen kräver olika infallsvinklar och olika lösningar. Vilket gör att man kanske sätter in fel åtgärder som kan förvärra eller förlänga utsattheten. För att så effektivt som möjligt komma fram till fungerande lösningar så är det sista vi behöver begreppsförvirring.

Ser man till den offentliga debatten om näthat så verkar det dessutom som att det är fler vuxna som utsätter och blir utsatta för det. Vilket inte primärt gör näthatet till ett problem kopplat till Unga och Internet. I alla fall inte på kort sikt, men på lång sikt behöver vi hitta fungerande förebyggande och akuta strategier för både näthat och nätmobbning riktat mot unga.

För som man säger: ”Barn gör inte som vi säger, utan som vi gör.”

Hur ska man använda IT i de tidiga skolåren?

01 februari 2013

Att man ska använda IT som en stor och integrerad del i undervisningsmiljön för äldre elever är nog de allra flesta överens om. Men ibland känns det som att det är försent då, att man i dagens digitaliserade värld behöver finnas med tidigare. Och det finns många bra exempel på det, men oftast när vi på Surfa Lugnt får frågor om att komma ut och föreläsa eller på andra sätt hjälpa och stödja skolorna i att bli mer närvarande i ungas nätvardag, så är det högstadium(6-9) som hör av sig. Kanske för att det är enkelt att se, eller i alla fall förstå vad en ungdom som går på högstadiet gör på nätet, vad de behöver nätet till. Än att se och förstå en 6 årings digitala behov.

Ett bra exempel på en satsning på de yngre och IT är Statens Medieråds nylansering av den fina Nosa på nätet, som är ett pedagogiskt material för att öka mediekunnigheten hos barn i 5-8 års åldern.

Vidare i ämnet så ramlade jag idag över en spännande bloggpost hos omvärldsbloggen som tar upp frågan kring ”varför och hur IT ska användas i tidiga skolår.” Ett  inlägg som berättar om ett forskningsprojekt som tar sitt avstamp i att den digitala världen formar om vår värld, och ger oss nya referensramar och nya möjligheter. Och att i den här förändringen behöver skolledare och pedagoger vara med på tåget. I inlägget står det bland annat:

”Forskarna är särskilt intresserade av att undersöka hur övergången från den traditionella undervisningen och dess kunskapsmål till en mer undersökande, problematiserande undervisning, där lärarna tillsammans utforskar teknikens pedagogiska möjligheter, kan gå till. Vilka möjligheter och vilka problem uppstår när it används i undervisningen? Hur förändras lärares och elevers roller och arbetssätt? Vilken betydelse har politiska riktlinjer och skolledarskap för utvecklingsarbetet? Hur påverkar den fysiska och tekniska infrastrukturen? Vilken roll spelar läroplaner och bedömning? Vilken inverkan har lärarutbildning och kompetensutveckling?”

Ha en trevlig helg önskar vi på Surfa Lugnt, och glöm inte att på Tisdag är det Safer Internet Day, och då kommer den som får årets Surfa Lugnt-pris att utses!

 

 
Information om kakor / cookies