Arkiv för ‘Blogg’ Kategorin

BRIS nya utbildningar om unga och nätet

30 september 2013

BRIS, medlemsorganisation i Surfa Lugnt, håller under hösten ett matnyttiga utbildningar om Unga och internet.

Bris akademin
UNGA OCH INTERNET

Malmö 21 november
Växjö 28 november

Ur Innehållet

• Ungas erfarenheter online.
• Internets förutsättningar, som anonymitet och tillgänglighet.
• Risker och möjligheter online.
• Verktyg för att stödja och samtala med unga om internet.
• Teori varvas med praktiska övningar

STÖD TILL BARN OCH UNGDOMAR VIA CHATT OCH MEJL 

Stockholm 20-21 november

Ur innehållet

• Stödjande samtal via chatt och mejl ur ett salutogent perspektiv.
• Chattens struktur, rytm och dialogform.
• Att upptäcka barn som far illa och agera.
• Barns och ungas rättigheter enligt barnkonventionen och betydelsen av ett barnperspektiv.

Har synen på kunskap förändrats?

30 september 2013

Har synen på kunskap förändrats bland unga? I och med att all kunskap är  tillgänglig för alla så blir det inte lika ”viktigt” att veta nåt. För alla  vet. Eller i alla fall kan veta. Om man har tillgång till Internet. Och har man inte en dator så har man enligt Svenskarna och Internet, till 99% en mobiltelefon (s. 27). Det är få av dagens mobiler som saknar möjligheten att gå online.

Så all kunskap är tillgänglig för alla. Då blir det inte lika viktigt att veta. Det som har blivit viktigare är NÄR du får veta. Kan du vara den som delar informationen bland dina vänner så ”vet” du mer än de andra. Är du tvåa på uppgifterna så vet du inget unikt. Du vet då det alla andra också vet.

Så om tidpunkten blir viktigare än fakta i sig själv, efter som alla har fakta inom räckhåll. Skulle skolan då kunna fokusera på andra saker än att lära ut fakta? Behöver skolan blir bättre på att förse eleverna med verktyg för att i högre grad själv hitta fakta, sätta fakta i kontext, skilja osanningar från sanningar. Reklam från fakta och PR-tricks från nyheter.

I dagens digitala samhälle så blir knepen för att lura dig att klicka en extra gång mer och mer subtila och utvecklade. Många webbtidningar/sidor lever på klicken, ju fler klick, desto fler sidvisningar vilket kan ge fler sålda annonser. I det digitala samhället behöver unga en trygg grund att stå på. Kanske är det så att vi behöver förändra skolans syn på kunskap i grunden? Ska skolan mer fokusera på att ”fostra” demokratiska individer, låta alla gå ur skolan med högsta poäng i MIK? Snarare än att jaga kunskapmål i traditionell bemärkelse.

”Alla” kan veta vem som åkte ur Idol utan att läsa en enda tidning. ”Alla” kan få reda på fakta utan att lämna sina egna sociala kanaler. Vilket i förlängningen kanske gör att det är vem som delar man värderar innan man klickar på länken snarare än källan bakom. Då kan helt plötsligt alla nyhetsmedier tävla på samma villkor. Det handlar då bara om innehåll, och att få så många som möjligt att vilja berätta om det. Då behöver det inte ens vara nyheter det handlar om, utan då blandar sig andra aktörer in i leken för att få folks uppmärksamhet genom att förklä det som nyheter.

I det samhället blir årtal på svenska kungar inte lika viktigt som hur man på bästa sätt kan vara bli medie och informationskunnig.

Det tror jag. Vad tror du?

 

 

 

Dags att bli tillräckligt tillgänglig på nätet?

17 september 2013

thomas_jonsland

Vuxna måste bli mer synliga och tillgängliga på internet, i synnerhet vuxna som jobbar med barn och ungdomar!

När vi på BRIS har tittat närmre på de kontakter vi har och som rör ungas vardag på internet så har det genom alla år varit tydligt hur mycket unga efterfrågat och saknat tillgängliga vuxna på internet. Men det har blivit bättre. I slutet av 00-talet hade barnen och ungdomarna i stort sett bara varandra att tillgå om de sökte stöd och hjälp på internet. Ofta var det stödet alldeles tillräckligt och ovärderligt, men ibland räckte det inte alls eller var direkt dåligt. Sen dess har allt fler vuxna insett att de måste ut på nätet. Det har poppat upp en hel del goda förebilder! Vinnarna av Surfa lugnt-priset är bra exempel på det, men nog är det så att det arbetet ännu bara är i sin linda. Många har fortfarande väldigt mycket att jobba med.

På tal om det måste jag tillåta mig att slå ett slag för BRIS, och på vilket vis BRIS har gått i bräschen för att just vara tillgänglig på internet för barn och ungdomar. Redan år 2001 kompletterades Barnens Hjälptelefon med BRIS-mejlen. Sen dess har alla barn och unga, dygnet runt, kunnat skriva mejl till BRIS, och efter några dagar fått ett personligt svar. Diskussionsforum tillkom 2003. Idag är detta sätt att få skriva av sig och få stöd från jämnåriga – under BRIS noggranna moderering – den allra mest populära stödverksamheten och den verksamhet som används mest. Barnen har dessutom vid utvärdering värderat Diskussionsforum som den allra mest hjälpsamma verksamheten. År 2007 började BRIS-chatten komma igång, där man på samma sätt som i telefonen kan få en personlig kontakt med en vuxen här och nu. Idag är BRIS-chatten på alla sätt likvärdig både telefonen och mejlen. BRIS har dessutom sedan 2010 en speciell sajt med stöd till vuxna om barn – Barnperspektivet.se. BRIS finns också på Facebook, med över 40 000 följare, men används som en ren informationskanal – ingen stödverksamhet äger rum där.

Samtidigt är det förstås så att när det gäller tillgänglighet på internet kan man aldrig slå sig till ro. Det gäller att hela tiden ha spröten ute och fundera på och planera hur verksamheten bör förändras för att vara ännu mer tillgänglig. Om man har barnen som målgrupp gäller det förstås att ha spröten riktade i synnerhet åt det hållet.

BRIS har mycket vunnet genom den naturliga direktkontakt som äger rum i stödverksamheterna. Där får vi veta vad barnen tycker om det vi gör, där kan vi fånga in synpunkter på de olika verksamheterna och behov som behöver tillfredställas.

Just i dessa dagar är BRIS stödverksamheter under betydande förändringar – förändringar som till stor del bottnar i synpunkter som nått oss och behov som barnen beskrivit för oss. Tidigare har det varit volontärer som haft stödkontakter med barn, nu är det anställda socionomer som arbetar med stödverksamheterna. Öppettiderna kommer på kort tid utökas rejält, från tidigare ca 6 timmar varje dag (förutom chatten som alltid varit stängd på helgerna) till tolv timmar varje dag mellan kl. 10.00 och 22.00 – både för chatt och telefon. För chatt och telefon har det också skapats en ny tekniskt lösning, som innebär att man mer flexibelt kan växla mellan att prata och att chatta. Den nya tekniska lösningen innebär också att barnen kan starta ett ”telefonsamtal” direkt från BRIS hemsida.

Personligen blir jag så glad över detta. Över att tillhöra en organisation som fortsätter att vara på alerten, som fortsätter visa framfötterna när det gäller tillgänglighet för unga på internet. Och BRIS kommer också fortsätta att vara mån om att just visa framfötterna. Vi vill gärna berätta för andra aktörer om vårt sätt att vara tillgängliga på internet; hur vi gör, och varför. Både i de nätverk vi ingår i, men också genom föreläsningar och utbildningar. Vi tänker att det vi gör är viktigt och bra, och att andra gärna får inspireras och lära sig av oss. Nyfiken? Hör gärna av dig till BRIS-akademin!

Till dess…

Surfa lugnt!

Thomas Jonsland

Styrelsemedlem Surfa lugnt
Sakkunnig/Utbildare/Utredare BRIS

 

Kan vuxna lära sig av barn om Internet? Kan elever lära lärare?

05 september 2013

Surf_Academy

Kan vuxna lära sig av barn om Internet? Kan elever lära lärare? Det har vi sett fungera alldeles utmärkt i skolprojektet Surf Academy som Telenor driver. Vi vet ju alla att dagens unga föds med internet och genom smartphones har de nätet i fickan.

Utvecklingen springer iväg och många vuxna – särskilt föräldrar och lärare – känner sig omsprungna av ungdomarna. Samtidigt behöver barn och unga ha vägledning av vuxna under sin uppväxt. Surf Academy har utvecklat ett win-win koncept där eleverna i klass 8 får en utbildningsdag med vuxenperspektiv och sedan utbildar sina lärare. IKT-experter från TÄNK OM går igenom ämnen som Källkritik, Upphovsrätt, Beteende på nätet samt tipsar om bra IT-verktyg för skolan. Surfa Lugnt är med och pratar om föräldrarelationen och Google vässar elevernas sökkunskaper.

Sedan kommer det nya: Eleverna utbildar sina lärare! Då händer det saker: Lärarna kan släppa prestigen att eleverna kan mer om tekniken, eleverna växer med sina presentationer och i många skolor har man sett på internet på ett nytt sätt efter detta. Att använda det goda men vara klok nog att undvika det destruktiva.

I Almedalen i somras föreläste två av Surf Academys internetambassadörer Kim Karlsson och Jonatan Stridh från Erlaskolan i Norrköping för publiken om nätet. Se tidigare bloggartikel. De ställde också frågan ”Vem guidar vem på nätet” och visade på skrämmande exempel där vi vuxna är dåliga förebilder för de unga. En viktig tankeställare. Med Surf Academy bidrar vi från Telenors sida i arbetet med att minska den digitala klyftan. Vi är också aktiva i Surfa Lugnt därför att vi tror att Surfa Lugnt har en viktig uppgift i att hjälpa vuxna förstå ungas nätvardag.

Johnny Gylling
CSR-samordnare på Telenor
Styrelseledamot i Surfa Lugnt

 
Information om kakor / cookies