09/03 2015

Kan alla surfa lugnt?

Här gästbloggar Charlotte Aleman från Post- och telestyrelsen (PTS) om att IT och webben är till för alla. PTS var med och startade Surfa Lugnt 2005 och har varit medlem sedan dess. Det handlar om nätrespekt. Det skrivs om att släppa in unga i fler debatter. Det pratas...

02/03 2015

Informationssäkerhet för elever i årskurs 4 och 5

Vill du lära dina elever om informationssäkerhet? Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, erbjuder Informationssäkerhetsskolan (ISA) som är framtagen för elever i årskurs fyra och fem. ISA är en kostnadsfri webbutbildning med särskilt material för såväl elever som lärare. Utbildning är framtagen i samarbete med både elever och...

Partners