Arkiv för ‘Pressmeddelande’ Kategorin

Dagens PISA-undersökning: Surfa Lugnt driver på att skolan kan bättre!

15 september 2015

ipadSenaste digitala PISA-undersökningen bekräftar det som vi i Surfa Lugnt möter dagligen. Tillgång till dator i Sveriges skolor är ganska god och ökar hela tiden. Dessvärre verkar allt färre skolor tala om hur man använder datorer pedagogiskt i undervisningen och hur vi alla visar nätrespekt mot varandra.

Ur IIS:s rapport Eleverna och Internet 2014 kan man läsa att 96% av eleverna på mellanstadiet har en smartphone. Ändå får bara 51% av eleverna uppgifter som kräver internet. Och mer än var femte elev använder inte internet i skolan dagligen trots att de gör det privat. Bland högstadieelever konstaterar IIS att endast 6 % av högstadieeleverna talar regelbundet i skolan om hur internet ska användas trots att eleverna tillbringar timmar privat dagligen på nätet.

– Det är beklagligt att vi i Sverige halkar efter när det gäller IT-utveckling och borde vara en väckarklocka för politiker och skolledare. Det behöver inte vara särskilt komplicerat utan det handlar om att alla lärare borde nyttja och tala om nätet med eleverna, säger Kristina Axén Olin, styrelseordförande Surfa Lugnt.

– Barn och unga använder datorer och mobiler flera timmar dagligen, framför allt för att kommunicera, spela spel, lyssna på musik och söka information. Men när det gäller att använda datorer i skolundervisningen är siffror skrämmande låga. Det är hög tid att Sverige beslutar om en digital strategi för skolan och följer upp läroplaner och förändrar lärarutbildningen så att Sverige anpassar utbildningen till 2000-talet! fortsätter Kristina Axén Olin.

Tags:

Facebook och Surfa Lugnt: Dela med dig på Internet – med respekt för alla!

05 maj 2015

Surfa Lugnt och Facebook publicerar idag goda råd om hur du delar information och bilder på ett respektfullt sätt – för att skapa en trygg miljö för dig själv och andra på Internet!

Internet är en unik plats för att umgås, utbyta idéer och åsikter, få ny kunskap och inte minst dela bilder och filmklipp med familj, vänner och andra. Men det är viktigt att vara respektfull och mån om sin egen säkerhet, också på nätet. Surfa Lugnt och Facebook har tagit fram några konkreta råd och tips för både unga och vuxna som delar information och bilder på Internet och inte minst på Facebook:

Ställ alltid frågor kring:

  • Din egen delning– Är detta en bild jag vill visa upp av mig själv? Kan den användas i ett syfte jag inte är bekväm med?
  • Andra personers delning: Är det ok att jag delar vidare?

Och rätta till om det blivit fel! Om du ångrar något du delat så kan du själv göra en del för att ställa till det som blivit fel till rätta.

Läs råden och ladda ner pdf här.

Sedan 2014 samarbetar Surfa Lugnt och Facebook för att öka den egna säkerheten och respekten för andra på Internet hos såväl unga som vuxna.

christine-grahn-facebook2– Facebook gör världen mer öppen och sammankopplad. Det finns så många positiva krafter på nätet, som kan göra skillnad i både stort och smått. Men alla goda krafter måste också arbeta gemensamt för att skapa en tryggare miljö. Från Facebooks sida är vi mycket glada över samarbetet med Surfa Lugnt och de konkreta råd som det har resulterat i så här långt, säger Christine Grahn, policychef i Sverige för Facebook.

kristina-axen-olin– Nästan alla svenskar och inte minst unga, använder Facebook dagligen. Därför känns det angeläget att ge tips och råd kring hur vi tillsammans kan bidra till en trevligare miljö, även på nätet, säger Kristina Axén Olin, styrelseordförande Surfa Lugnt.

 

 

Tags: ,

Pressrum

19 oktober 2010

2010-02-08

Budskapet ovan sprids av tusentals medarbetare i Surfa Lugnts 18 medlemsorganisationer som idag uppdaterar sina Facebook-, Twitter- och MSN-konton för att uppmärksamma Safer Internet Day. Nätverksorganisationen Surfa Lugnt arbetar för att vuxna ska engagera sig mer i ungas nätvardag.

– Kampanjen är smått unik med så många deltagande organisationer som under samma dag aktiverar sina medarbetare via sociala medier som Facebook, MSN och Twitter, säger Kristina Axén Olin, ordförande för Surfa Lugnt. De som följer uppmaningen landar på Surfa Lugnts Facebooksida med råd och tips om ungas nätvardag.

Safer Internet Day arrangeras tisdagen den 8 februari i 65 länder 2011 med temat att Internet inte är en lek utan en del av livet för barn och unga. Vuxna måste engagera sig i ungas nätvardag precis som vuxna engagerar sig i andra delar av livet. Tusentals medarbetare i Surfa Lugnts medlemsorganisationer – som består av myndigheter, företag och ideella organisationer – kommer idag att via sina vänner på Facebook, MSN och Twitter uppmana alla att uppmärksamma Safer Internet Day.

– Fler vuxna behövs online. Vi måste inse att nätet är en del av livet för unga, skaffa oss kunskaper om ungas liv online och bli bättre på att diskutera nätets fantastiska möjligheter men också fallgropar, säger Kristina Axén Olin.

Alla kan delta i Surfa Lugnts manifestation för att hjälpa barn och unga till en säkrare nätvardag genom att kopiera statusraden på sitt Facebook- Twitter- eller MSN-konto.

Överraskande stor andel föräldrar har koll på barnens liv på nätet

07 december 2009

94 procent av föräldrarna i Sverige anser att de ganska eller mycket väl känner till vad deras barn gör på nätet. Det visar en ny undersökning som Surfa Lugnt har låtit Skop göra bland drygt 1000 föräldrar under november i år. Samtidigt uppger 53 procent av unga (14-18 år) i Datainspektionens undersökning ”Ungdomar och integritet – 2008” att föräldrarna har mycket dålig insyn i vad de gör på nätet. 37 procent av de unga uppger också att de medvetet döljer förehavanden på internet.

Läs mer

Att 94 procent av föräldrarna upplever att de har koll är en fantastisk siffra. Jag önskar verkligen att det vore så. Men sanningen är nog att de har mycket, mycket sämre koll än vad de tror. De kan omöjligt hänga med i teknisk och social förståelse av nätet som mötesplats. Barnen döljer med lätthet sina förehavanden, om de vill det, säger Ola Lindholm, chefredaktör för Kamratposten och KP-webben samt medlem i Surfa Lugnts expertpanel.

Johnny Lindqvist, expert på ungdomskommunikation och som även bloggar på Surfa Lugnts hemsida är inne på samma spår.

Föräldrar litar på sina barn. Det är väl så man kan tolka Surfa Lugnts undersökning. Det är väl i sig positivt men samtidigt en risk om man alltid bara nöjer sig med de svar man får av barnen, säger Johnny Lindqvist.

Han vill uppmana föräldrar att göra det barnen gör, lära känna deras värld genom att vara där och testa.

Det är möjligt att det ger en annan bild av hur pass bra koll man egentligen har.

Mest oro över barnens tid på nätet
83 procent av föräldrarna känner sällan eller aldrig oro över barnens liv på internet. I de fall man faktiskt känner oro handlar det framförallt kring tiden som barnen spenderar på nätet, visar Surfa Lugnts undersökning. I genomsnitt tillbringar 87 procent av alla unga mellan 7 till 18 år en timme om dagen på internet, enligt föräldrarna, och i åldrarna 13 -18 år är vart tredje barn på nätet minst tre timmar dagligen.

Tiden som barnen lägger på nätet är också den vanligaste frågan när man pratar med sina barn kring nätet.

Liten rädsla för mobbning
Andra orosmoment bland föräldrarna, även om de är mindre än man kanske kan tro om man följer nyhetsflödet, är att barnen ska besöka olämpliga sidor (17 %) eller råka ut för grooming, där en vuxen tar kontakt med barnen i sexuellt syfte (16 %).

En av tio föräldrar oroar sig också för att barnet skall bli mobbat på nätet och ungefär lika många känner oro för att barnet skall lägga ut olämpliga bilder på sig själv.

– Jag är framförallt förvånad att så få är oroade för mobbning. Tittar man på de undersökningar som Datainspektionen har gjort uppger nästan hälften av alla unga att de har trakasserats på nätet, säger Johnny Lindqvist.

Regler vanligt
65 procent av alla föräldrar uppger att de har uppsatta regler kring internetanvändandet. Även om siffran minskar om man om man tittar på åldersgruppen 13 till 18 år så uppger mer än hälften av föräldrarna att de har regler även då. 68 procent säger att de någon gång har kontrollerat vilka sidor som barnen har besökt.

Jag tror att det absolut viktigaste är att dela en uppfattning om hur saker bör vara, och det gör man genom att förstå varandras världar. Som vuxen har man ett ansvar att lära känna barnens värld på nätet. Då kan man verkligen diskutera frågor som rör integritet och social interaktion och därigenom enas om hur man ska förhålla sig till nätets möjligheter, men också risker, säger Johnny Lindqvist.

Om Surfa Lugnts undersökning
Mellan den 2 och 10 november 2009 intervjuade SKOP 1027 föräldrar mellan 18 och 64 år med barn i åldern 7 till 18. Om det fanns flera barn i det åldersintervallet så ställdes frågorna med avseende på det äldsta av de barnen.

Datainspektionens undersökning ”Ungdomar och integritet – 2008”
Finns på följande länk: http://www.datainspektionen.se/Documents/rapport-ungdom2008.pdf


Kraftsamling bland Sveriges expertis på internet- och ungdomsfrågor

07 december 2009

Nu gör staten, myndigheter, företag och ideella organisationer gemensam sak för att upplysa föräldrar och andra viktiga vuxna kring barns och ungas vardag på nätet. Ett första steg är lanseringen av en ny sajt – www.surfalugnt.se – som samlar Sveriges expertis inom internetsäkerhet och barn- och ungdomsfrågor.
Där kan föräldrar hitta information och länkar om ungas nätvanor, få råd och tips på tolv språk samt ställa frågor till en expertpanel inom internet- och ungdomskommunikation. Även en särskild tonårspanel finns till hands för att besvara frågor kring nätet.

Läs mer

”Är det normalt för elvaåringar att hänga på facebook?”, ”Min tonåring laddar upp alldeles för privata bilder, vad ska jag göra?”, ”Är det okej att snoka var barnen har varit på nätet?” ”Jag blir orolig för hur min dotter mår när jag läser hennes blogg, men hon vill inte prata om det. Det är privat säger hon!? Hur ska jag nå fram?”

Som förälder kan man ha många frågor kring sina barns vardag på nätet samtidigt som man inte alltid hänger med hur nätet fungerar som mötesplats – varken tekniskt eller socialt. Det innebär att det ibland kan vara svårt att ta ansvar och hantera de problem som finns på nätet precis som i den fysiska verkligheten, till exempel trakasserier och mobbning.

Det vill nätverksorganisationen Surfa Lugnt, som arbetar för ett säkrare och tryggare internet, ändra på. Därför samlar Surfa Lugnt myndigheter, företag och ideella organisationer i en informationssatsning för att engagera målgruppen föräldrar och andra viktiga vuxna kring barn och ungas vardag på nätet. Initiativet stöds av socialdepartementet.

För de allra flesta föräldrar är det självklart att barn behöver vuxna omkring sig. Det gäller förstås hemma, i skolan och på fotbollsträningen. Det måste vara lika självklart att vuxna behövs på nätet. Därför stödjer regeringen Surfa Lugnt och särskilt glädjande är att projektet sker i samverkan mellan staten, it- och internetföretag och den ideella sektorn, säger socialminister Göran Hägglund.

I Surfa Lugnts nätverk ingår följande organisationer som alla bidrar med sin expertis: Barnombudsmannen, Childhood Foundation, Dataföreningen, Friends, Fryshuset, F-Secure, IT & Telekomföretagen, Kamratposten (KP), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Medierådet, Microsoft, Post- och telestyrelsen (PTS), .se (Stiftelsen för internetstruktur), Rädda Barnen, Symantec och Telia.
Det känns fantastiskt att kunna samla all den expertisen i Surfa Lugnts nätverk! Vår nya sajt är ett första, men viktigt, steg för att hjälpa vuxna att bli ännu mer delaktiga i ungas vardag på nätet. Vi kommer även att arbeta med opinionsbildning och andra kommunikationsaktiviteter för att engagera föräldrar och viktiga vuxna, säger Kristina Axén Olin, ordförande för Surfa Lugnt och tillika tonårsmamma.

 
Information om kakor / cookies