Arkiv för ‘Uncategorized’ Kategorin

Om Surfa Lugnt i UR Kunskapskanalen

05 februari 2014

Screenshot 2014-02-05 08.07.09

I det här inslaget från Svt:s Kunskapskanalen kan du se en presentation av Surfa Lugnt och få en del råd och tips på vad du som vuxen kan tänka på när du pratar med unga om deras nätvardag. Via länken hittar du också fler inslag där bland annat Helena Meyer från Fryshuset och Johnny LIndqvist från Surfa Lugnt talar om barns och ungas utsatthet på nätet.

Surfa Lugnt-priset: BRIS gästbloggar om sin nya satsning

18 januari 2014

bris

”Hallå. Jag är en tjej som är snart 16. Skulle egentligen vilja ringa. Men jag vågar inte riktig, är väldigt blyg. Egentligen borde jag kanske gå till kurator eller ungdomsmottagning eller nåt. Men vågar det ännu mindre. Men jag är så desperat i behov av att få hjälp. Så bra att det finns en möjlighet…  att man kan få prata med någon vuxen via chatt.  Jag vill ha någon att prata med, som jag inte känner och jag har riktigt svårt att tala inför folk, så chatt känns verkligen enklast.”

BRIS

Målet för Bris är att hjälpa, stötta och vägleda barn och ungdomar i Sverige. Bris arbetar därför aktivt med att vara tillgängliga för de barn och ungdomar som behöver stöd från en vuxen, men också för dem som behöver hjälp att länkas vidare till samhällets olika hjälpinstanser. Barn och ungdomar är Bris uppdragsgivare och vår utgångspunkt är alltid att stärka barn och ungdomars rättigheter samt upprätthålla möjligheten för barn att göra sin röst hörd och bli lyssnad på.

BRIS-chatten

Så hur gör vi detta? Vi måste finnas tillgängliga på de arenor där barn och ungdomar befinner sig idag, vilket är på nätet. Barn och ungdomar påtalade tidigt för Bris att de ville ha möjlighet att chatta med en vuxen som komplement till telefonen. Detta för att man inte alltid vågar, orkar eller kan ringa för att prata. För att möta behovet startades Bris-chatten 2007-2008 som ett mindre testprojekt. Testets utvärderingar visade tydligt att samtal via chatt uppskattades av barn och ungdomar. Därför drogs ett längre projekt igång våren 2009, med hjälp från Arvsfonden. Projektet fortlöpte under totalt tre år med syfte att utveckla metoder och teknik men också tillgänglighet och öppettider. Det blev ett lyckat projekt på många sätt och barnen och ungdomarna ville chatta mer! Samtal via chatt visade sig fylla en viktig funktion i Bris stödverksamhet, därför implementerades Bris-chatten våren 2012 i den ordinarie verksamheten.

Ungdomar föredrar chatt

Idag är det ett hårt tryck i chatten! Det är den verksamhet som är absolut mest populär och som flest ungdomar använder sig av för att få prata med en kurator på Bris. Chatten bemannas av kuratorer med lång erfarenhet av att möta barn och ungdomar. 1:a oktober 2013 utökades våra öppettider rejält för att möta behovet, vi gick från att ha öppet måndag till fredag 15-21, till att ha öppet varje dag mellan 10 och 22. De utökade öppettiderna är nödvändiga och uppskattade, men innebär också ökade kostnader för Bris. Det finns därför ett stort behov av ekonomiskt stöd till verksamheten.

/BRIS
www.bris.se

Rösta på BRIS-chatten här!

Surfa Lugnt-priset: Närpolisen i Karlskrona gästbloggar om att finnas på nätet

17 januari 2014

Andreas Glingfors2angefotograf
Fotograf: Marcus Palmgren, BLT.


Närpolisen finns där ungdomarna finns

Att finnas där de unga finns är en självklarhet för Närpolisen i Karlskrona. Och det handlar inte bara om att synas på skolorna och runt krogarna i centrum – utan lika mycket om att finnas på nätet. Ungdomarnas vardag präglas idag i allra högsta grad av deras mobiler, surfplattor och bärbara datorer, och sätten att kommunicera med såväl vänner som ovänner har förändrats radikalt under senare tid. Hur man uppträder i det verkliga livet vet de allra flesta unga idag. Men vad som egentligen gäller på nätet – och vilka konsekvenser ens handlande där kan få, är det inte alla som vet. Inte heller vad man gör om man råkar ut för en obehaglig händelse på sin dator eller mobil.

Barn-Mobilen-Internet

Närpolisen i Karlskrona arbetar aktivt och regelbundet med att sprida kunskap om internet och mobiler för barn, ungdomar och vuxna, bland annat genom föreläsningar på skolor för elever, lärare och föräldrar. Sedan 2011 arbetar närpolisen också tillsammans med Karlskrona kommun, Telenor och Surfa Lugnt i ett gemensamt projekt – ”Barn-Mobilen-Internet” där förstaklassföräldrar en till två gånger om året bjuds in till en föreläsning för att öka föräldrarnas vetskap om barns användning av mobiltelefoner och internet. Här får föräldrarna inte bara en inblick i sina barns vardag på nätet, utan också kunskap om hur de bäst stöttar sina barn när de kommunicerar via mobilen och datorn.

/Anders Wiklander, närpolischef i Karlskrona

Rösta på Närpolisen i Karlskrona här!

Surfa Lugnt-priset: UMO gästbloggar om nätet som plats för unga

15 januari 2014

  Illustration: Cecilia Birgerson Nordling.

 sexuell-exploatering-samlingsbild-SNURRAN

 

Nätet är en del av allas vardag

Det har varit många historier i media om negativa händelser på nätet som i flera fall lett till allvarliga och fruktansvärda konsekvenser. Det är givetvis inget annat än tragiskt och oacceptabelt men vi måste när vi tänker på det komma ihåg två saker.

Det första är att nätet är en del av allas vår vardag där det händer massa saker varje dag och en övervägande del av det är positivt. Unga träffar nya kompisar, spelar, umgås, hittar kärleken, tipsar varandra om musik.

Det andra viktiga är att nätet i sig inte är farligt. Det är enskilda människor som står för problemen som händer på nätet. Om vi ska komma åt roten till problemet funkar det inte att bara tala om för unga hur de ska skydda sig på nätet. Det är minst lika viktigt att fokusera på förövarna, eller ännu hellre de potentiella förövarna. De som inte vet var gränsen går för vad som är okej eller hur man är schyst.

På uppdrag av Ungdomsstyrelsen

Det var med de tankarna vi gick in i uppdraget som vi fick från Ungdomsstyrelsen för drygt ett år sen. Att ta fram innehåll som skulle förebygga att unga blir utsatta för sexuell exploatering via nätet och andra interaktiva medier.

Det har varit ett intensivt, roligt och lärorikt år och vi känner oss både stolta och glada när vi ser resultatet idag. Ett innehåll som till stor del bygger på ungas egna erfarenheter och berättelser. Under arbetets gång har vi både träffat unga och utgått från de berättelser och frågor som kommer in till oss varje dag. Vi hoppas att det nya material vi tagit fram kan vara både till hjälp för den som känner sig rädda efter att ha blivit hotad på nätet som till inspiration för den som ska gå på första dejten med någon som hen träffat på nätet.

För att innehållet ska vara lätt för alla att ta till sig har vi jobbat med att presentera det på ett enkelt sätt. Vi har gjort flera bildspel och i de texter som vi har tagit fram har vi jobbat mycket med att försöka vara konkreta och raka genom exempelvis punktlistor.

Vad gör UMO?

UMO fick uppdraget för att vi är en sajt som unga hittar till. UMO är en nationell sajt som bekostas av alla Sveriges landsting och regioner. Vi har i dagsläget drygt 500.000 besök i månaden. Samtidigt är innehållet på UMO kvalitetssäkrat i flera led av personer med olika perspektiv. Vi har sedan starten 2008 jobbat med att försöka möta alla unga på lika villkor.

Även om vårt innehåll riktar sig till en ung målgrupp hoppas vi också att det ska kunna vara användbart för vuxna som har kontakt med unga. För lika viktigt som vi försöka lyfta att det är att berätta när man blivit utsatt för något är det att den unga som verkligen gör det får ett bra bemötande. Vi vuxna måste bli bättre på att ta emot, stötta och hjälpa istället för att döma, förfasas och lägga skulden på den som blivit utsatt.

Gå gärna in och titta på innehållet om nätet på UMO, www.umo.se/natet, och kom med feedback! Vi vill gärna fortsätta utveckla materialet!

/Åsa Sandler, redaktör UMO.se

Rösta på UMO här!

Surfa Lugnt-priset: HBTQ-kojan gästbloggar om nätstöd för hbtq-ungdomar

14 januari 2014

Logga.KLAR.2
HBTQkojan.se – din HBTQ-mentor på nätet

HBTQkojan.se är det enda riktade nätstödet för hbtq-ungdomar (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner) som finns i Sverige idag. Och varje dag skapas det nya konton av unga deltagare i behov av stöd, råd och pepp från någon som vet hur det känns.

När vi på RFSL Stockholm skrev ansökan till Arvsfonden om att få starta ett mentorskap för unga hbtq-personer på nätet var det ensamheten och isoleringen hos målgruppen vi ville förändra, genom förebilder, erfarenhetsutbyte och gemenskap.

30 mentorer chattar varje vecka

HBTQkojan.se föddes på internet den 12 september 2012 och har sedan dess vuxit något enormt. Vi har idag drygt 30 mentorer som chattar varje vecka. Vi märker att behovet av att som ung hbtq-person få chatta med någon som har gått igenom liknande saker som en själv är betydande. Vi märker också att det är många äldre hbtq-personer som vill ge något tillbaka, något som inte fanns när de var unga.

/Jojo Stenberg, projektledare www.hbtqkojan.se

Rösta på HBTQ-kojan här!

Surfa Lugnt-priset: Halmstad kommun gästbloggar om medvetet nätanvändande

10 januari 2014

halmstad

Var med och agera mot nätkränkningar!

Vår resa mot att främja lika rättigheter och förebygga nätkränkningar drog igång för exakt ett år sedan.  Resultat av ungdomsenkäten (Lupp) och influenser från media öppnade våra ögon. Både massmedia och luppundersökningen som genomfördes i år 8 och år 2 på gymnasiet indikerade att nätet var ytterligare en arena där kränkningar var vanligt förekommande och att det fanns ett behov av en satsning. Lupp till handling blev starten på ett projekt som kom att bryta ny mark inom Halmstad kommun.  Eftersom unga är de verkliga experterna när det gäller digitala medier och den livsvärld som omger dem, var de med och utformade och visade riktning för kommande insatser. Med utgångspunkt ur samtalsintervjuer gav unga bland annat följande exempel.

halmstad2

Från ord till handling

Stegen mot ett vaket och medvetet nätanvändande för elever, pedagoger och föräldrar blev vår huvudsakliga ambition inom projektet Lupp till handling. Vuxna såväl som elever behöver ges kunskap och verktyg för att hantera och reagera mot kränkningar som sker via sociala medier. Målet är nolltolerans mot alla sortens kränkningar, vägen dithän kommer vi genom de demokratiska värden samt kunskapshöjande och deltagarorienterade elevaktiviteter, pedagogfortbildning och föräldrainformation. Under detta läsår har elever getts strategier för hur de ska hantera och agera schyssta nätanvändare och bli mer kritisk tänkande. I samverkan med externa kulturarbetare har vi genomfört skapande workshops och verkstäder i 142 klasser i årkurserna 4-9.

halmstad3

Detta kallar vi för praktisk demokratisk träning, då vi använts oss av drama, foto, film, bild, litteratur och scenkonst. Målsättningen är att de olika uttrycksmedlen ska synliggöra och bana väg för ett schysst och medvetet nätanvändande hos elever och skolpersonal. Samtidigt som pågående elevaktiviteter gjorts har vi genomfört fortbildningar i hur skolpersonal kan inbegripa och hantera detta viktiga arbete i skolornas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Eftersom föräldrar har en viktig betydelse i denna förändringsprocess har föräldrainformation kring sociala medier och förhållningssätt getts till föräldrar. Responsen från alla tre målgrupper har varit oerhört positiva.  Lupp har därmed gått från ord till handling.

/Elisabeth Hallén och Azra Vodenicarevic, Halmstad kommun
Lupp till handling

Rösta på Halmstad kommun här!

Surfa Lugnt-priset: Tjejzonen gästbloggar om Storasystrar på nätet

08 januari 2014

storasyster_1

 

Storasystrar som lyssnar på nätet

Om jag inte fått kontakt med dig när jag fick det så skulle jag inte suttit här nu.”

Storasystrar på nätet finns för de tjejer som behöver någon som lyssnar på dem. På Tjejzonen arbetar 200 Storasystrar ideellt med att chatta med yngre tjejer. Samtalen handlar om ensamhet, om vuxna som inte lyssnar, om att inte bli tagen på allvar eller bli trodd på. Tjejerna pratar också om sina ätstörningar, självskadebeteende, tankar om självmord.

Storasystrarna är engagerade och modiga medmänniskor som med utbildning och handledning från Tjejzonen vågar möta tjejerna i deras ofta svåra livssituationer och känslor. I samtalen vill de inge hopp, ge kunskap om vägar till hjälp och stärka tjejernas egen kraft och förmåga. Att bli sedd och lyssnad på är en mänsklig rättighet och genom att få gehör för sina tankar och känslor ökar tjejernas tillit till sig själva och omvärlden. Samtalen på nätet sker på tjejernas villkor vilket gör att trösklarna även för svåra samtal är låga.

”Min Storasyster få mig att må så mycket bättre, trodde inte de fanns nån som tog mig på allvar och lyssna på mig… Ja det är helt otroligt vad en sån underbar människa kan göra! Tack!”

Om Tjejzonen
Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Vi möter dagligen tjejer mellan 12 och 25 år som behöver någon som lyssnar på deras berättelser, tankar och känslor när ingen annan gör det. Tjejzonen bildades 1998 och har idag drygt 10.000 samtal med unga tjejer per år via 200 ideellt engagerade Storasystrar. Tjejzonen är verksam över hela landet och har sitt kansli i Stockholm.

/Tjejzonen
www.tjejzonen.se

Rösta på Tjejzonen här!

Surfa Lugnt-priset: IKT-fritids gästbloggar om sin verksamhet

03 januari 2014

 iktblogg

 

År 2011 etablerade vi IKT-fritids på Sågtorpsskolan i Nacka. (IKT – information- och kommunikationsteknik). Syftet var att använda skolans datorer och alla de möjligheter som det innebar. I början hade vi stort fokus på bild och filmskapande. Vi deltog i en filmfestival och såg våra kortfilmer på stor biografduk.

Efter ett tag började barnen att fråga om de kunde få visa sina världar i spel som Movie Star Planet och i Minecraft. Eftersom vi var nyfikna på hur och till vad barnen använde datorer och IPads när de själva fick bestämma så följde vi med dem in i deras världar.

Vårt arbete med IKT fritids dokumenterades i en artikel på Skolporten och i en film som ligger på YouTube. 

Vi upptäckte att många barn råkat ut för kränkande kommentarer och frågor och uppmaningar av sexuell karaktär. När vi frågade om de pratat med någon vuxen var svaret ofta nej. Anledningen till det var att de var rädda att deras föräldrar inte skulle låta dem spela det spelet igen.

iktbloggstor


IKT-fritids i dag har fokus på värdegrundsfrågor!

Målet med IKT-fritids är att barnen ska få verktyg för att:

  • själva vara schyssta kompisar på nätet
  • hantera obehagliga situationer och kränkningar
  • blockera och anmäla personer som uppför sig illa
  • hantera ”fel-navigering” dvs när man hamnar på sidor med vuxet innehåll
  • lära sig att ha ett källkritiskt förhållningssätt –( hur vet jag att Lisa 10 år är Lisa 10 år?)

Så gör vi
Varje IKT fritidstillfälle startar med en fråga. T.ex. ”vad gör jag om någon skriver taskiga kommentarer” eller ”hur känns det när man inte får några likes på Instagram?”

Samtalen med barnen är viktiga både för barnen och för oss. Vi får en inblick i den arena som är en stor del av deras vardag. Samtidigt som vi vägleder och är bollplank i värdegrunds frågor.

För att förstå och få kunskap om jargongen i spelen har vi egna avatarer. Barnen vill vara kompis med oss i spelen och det ger oss möjlighet att delta i olika chattforum för att kommunicera med dem. För många barn är det lättare att skriva hur de mår eller vad de känner än att prata om det. Att chatta med barnen har blivit ytterligare ett sätt att lyssna och finnas tillhands om de vill ha stöd eller råd av oss vuxna.

Under 2013 har vi delat med oss av våra kunskaper på olika skolor och genom föreläsningar. Det har startats IKT fritids runt om i landet och det finns ett stort intresse på skolor och fritidshem. Det är lätt att förbjuda spel, appar och sociala nätverk där det förekommer trakasserier och mobbing pga. osäkerhet och brist på kunskap. Men det är lätt att skaffa den kunskapen! Fråga barn och unga om vad de gör på nätet! Varje skola måste se över sin Likabehandlingsplan och arbeta förebyggande med sociala medier. Schysst och säker på nätet börjar med IKT fritids.

/Stina Hedlund, fritidspedagog och Linnea Malmsten, lärare.

Rösta på IKT-fritids här!

Länkar
https://iktfritids.wordpress.com
https://www.facebook.com/groups/1438061236405691/
SVT Nyheter

IKT- fritids ett socialt och kulturellt fenomen
https://www.youtube.com/watch?v=60j7QTVGBxg
Fritidspedagogernas Rikskonferens

Surfa Lugnt-priset: Panda Planet gästbloggar om arbetet med WWF:s populära community

30 december 2013

panda_planet_ny

Världsnaturfonden WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen. Vi måste bevara planeten till framtida generationer!

Barn som älskar djur och natur

För snart två år sedan lanserades Panda Planet, Världsnaturfonden WWF:s community för barn och unga i åldern 8-13 år som älskar djur och natur. Det är en sajt med gratis medlemskap där barnen kan umgås med kompisar – som en plats att hänga på efter skolan. De kan även spela spel, utmana varandra i quizar och starta egna bloggar. Genom spännande reportage snappar medlemmarna upp massor av kunskap som de sedan kan testa i ett quiz eller själva skriva om och många får ett starkt engagemang för olika viktiga frågor.

Med Panda Planet vill vi väcka intresse, engagemang och handlingskraft. Vi vill att communityn ska fungera som ett fönster ut mot en fantastisk värld och hjälpa de yngre att skapa och behålla bra värderingar, respekt för djur och natur – och för varandra. På sajten har vi ett populärt forum, Panda Talk, där barnen kan prata med varandra om allt mellan himmel och hav.

Panda Actions

Communityns medlemmar och personal från WWF inspirerar varandra och byter erfarenheter kring hur vi bäst tar hand om planeten – och alla dessa idéer samlar vi som Panda Actions inne på sajten. Redaktionen syns och hörs på Panda Planet genom Pandabloggen, genom att kommentera på medlemmarnas egna bloggar och genom att finnas tillgängliga i forumkategorin “Prata med Panda Planet”. Och prata med Panda Planet vill många av medlemmarna göra, om allt från idéer på nya funktioner på sajten till vad de ska göra när föräldrarna bråkar.

Personal utbildad av BRIS

På Panda Planet ska alla kunna trivas och känna sig trygga och därför finns tydliga regler för hur man ska vara mot varandra. Inga sänkningar eller elakheter är tillåtna, inte heller att lämna ut personlig information. Vi uppmanar medlemmarna att vara misstänksamma om någon frågar efter det, och att visa en vuxen eller göra en anmälan om det känns obehagligt. Vi uppmanar också föräldrar att surfa runt och titta till barnen ibland. De får då en speciell profil så att barnen kan se att det är en vuxen.

panda_redaktion
Redaktionen på Panda Planet
 

Vi gör allt vi kan för att barnen inte ska utsättas för mobbning, olämpliga vuxna eller olämpligt material på Panda Planet. Vi som arbetar med communityn har utbildats av BRIS för att ha större möjlighet att upptäcka barn som mår dåligt på nätet. Vi har också professionella moderatorer som övervakar sajten dygnet runt och tar bort olämpligt material och bevakar inlägg i forumtrådar.

Vi ber om medlemmarnas hjälp att anmäla sådant som bryter mot reglerna genom att använda anmälningsknappen eller kontakta oss på redaktionen direkt. Medlemmarna hjälper på så vis till att göra Panda Planet till en säker och trivsam community. De är även helt fantastiska i fråga om att stötta och peppa varandra – vilket vi är väldigt stolta över.

/Panda Planet

Rösta på Panda Planet här!

Våra medlemmar säger:

”Jag vill bara tacka för att ni är duktiga på att stoppa nätmobbing…. NI HAR ANMÄLNINGSKNAPPAR OCH SUPERREGLER OCH NI KOMMER OCH ÖVERVAKAR. VI HAR BLIVIT EN VÄNSKAPSGRUPP. TACK PP :)”

 ”det är ju tur att det finns sajter som Panda Planet där man kan umgås och prata med andra utan att behöva riskera hatkommentarer, och här finns ju dessutom nästan alltid inloggade vuxna på sajten”

”Sen tycker jag att det är lite kul att de som jobbar med sajten själva är med som en slags ”medlemmar” och kan gå runt och kommentera på Panda Talk, bloggar och liknande. Dessutom är det tryggt att det alltid finns vuxna som kollar runt regelbundet och kan hjälpa till ifall det skulle bli bråk.”

”Här på PandaPlanet är alla så snälla mot varandra och så borde det vara på fler ställen! Våga alltid säga ifrån om någon är elak mot dig eller någon annan! Tillsammans kan vi förebygga mobbning!”

”Jag har inte sett det här på PP, men på andra sidor så kan det komma ut nät-mobbning… Det är mycket hemskt, och jag hoppas att ingen blir utsatt!!!”

Åtta nominerade till Surfa Lugnt-priset 2014!

16 december 2013

Äntligen är det dags att presentera de nominerade till Surfa Lugnt-priset 2014. Totalt är åtta organisationer med i omröstningen där du kan vara med och påverka vilka tre som går vidare till final. Därefter kommer en jury att utse vinnaren.

Fram till den 20 januari 2014 kan du rösta på din favorit här!

De nominerade kommer inom kort att presentera sig här på Surfa Lugnts hemsida. Alla organisationer får skriva ett eget blogginlägg och berätta om sin verksamhet mer ingående. Håll utkik här för mer information!

Nominerade till Surfa Lugnt-priset 2014:


1. Panda Planet
Världsnaturfonden (WWF) har en community för barn och ungdomar mellan 8-13 år. Sidan har en tydlig policy och trivselregler för hur medlemmarna ska behandla varandra. Den ansvariga redaktionen är närvarande på sidan och diskuterar frågor om djur, natur och andra ämnen som dyker upp tillsammans med medlemmarna.

2. HBTQ-kojan
HBTQ-kojan är ett mentorprogram som drivs av RFSL Stockholm och är en plats där hbtq-ungdomar kan hitta en äldre mentor att ha kontakt med över nätet. Genom att prata med en mentor som har erfarenhet av hbtq kan unga få stöttning och råd.

3. IKT-fritids på Sågtorpsskolan
På Sågtorpsskolans IKT-fritids arbetar de med datorer och iPads i samband med ett värdegrundsarbete. Barn och pedagoger surfar på nätet tillsammans och tar upp frågor om hur man är en bra kompis på nätet och hur de hanterar problem som kan dyka upp. Bland annat har pedagogerna egna avatarer som de kommunicerar genom på de sidor som barnen spelar på.

4. Storasyster på nätet, Tjejzonen
På Tjejzonen kan unga tjejer få kontakt med en Storasyster att prata med live, via chatt eller via Skype. Storasystern är mellan 20-40 år och har gått en kortare volontärutbildning. Storasystern ska fungera som ett stöd för den yngre och prata om det som personen i fråga önskar prata om.

5. Lupp till handling, Halmstad Kommun
Ungdomsstyrelsens enkätundersökning, Lupp visade i Halmstad att ungdomars kränkningar ofta sker på nätet. Till följd av det har kommunen infört åtgärder för att förebygga problemen och startat ett projekt för elever, föräldrar och lärare i kommunens grundskolor, Lupp till handling. Med hjälp av bland annat film, foto, teater, drama, bildkonst, författarbesök och digitala boksamtal har man fått elever att aktivt börja fundera på och samtala kring ett schysst nätbeteende. Elever har också fått ge förslag på vad man kan göra för att motverka mobbning och främja ett medvetet nätanvändande både på fritiden och i skolan.

6. BRIS-chatten
BRIS, Barnens rätt i samhället, har utvecklat sin tillgänglighet för barn genom att starta BRIS-chatten. Där kan barn få kontakt med kuratorer för att få stöd och hjälp. Chatten har bland annat öppet under högtider som julhelgen.

7. UMO
Ungdomsmottagningen på nätet har tagit fram material för att ge tips och råd till hur ungdomar kan använda nätet. Sidan innehåller texter och bildspel som visar vad du ska tänka på när du umgås och knyter kontakter med andra. Exempelvis om du ska träffa någon live för första gången som du tidigare bara har chattat med.

8. Närpolisen i Karlskrona
I Karlskrona har närpolisen arbetat för att göra elever och föräldrar medvetna om risker som unga kan råka ut för på nätet. Tillsammans med Surfa Lugnts experter har de sedan visat på vad man kan göra för att motverka problemen som kan uppstå och hur vuxna kan bli mer delaktiga och närvarande även på nätet.

 
Information om kakor / cookies
Aftonbladet PTS .SE Telenor Bredbandsbolaget IT&Telekomföretagen Fryshuset ComHem BRIS