Arkiv för ‘Uncategorized’ Kategorin

Prata #nätrespekt i skolan!

09 februari 2015

Imorgon på Safer Internet Day 10 feb 2015 manifesterar Surfa Lugnt sin skolkampanj #nätrespekt i riksdagen genom att webbsända en paneldiskussion med Surfa Lugnts experter och elever kl 9.00-9.30. Sveriges skolor är välkomna att följa denna live på SurfaLugnt.se.

Surfa Lugnt driver sedan i november skolkampanjen #nätrespekt för att Inspirera grundskolor och gymnasier över hela landet att under Safer Internet Day 2015 ha en schemalagd timmes undervisning för elever, lärare och rektorer om positivt nätbeteende.

Som en del av skolkampanjen har Surfa Lugnts experter tagit fram ett nytt skolmaterial: ett föreläsningsmaterial för vuxna och ett förslag till lektion och samtalsguide för vuxna och unga. Båda materialen består av en Powerpoint-presentation och ett talmanus.  Ta del av materialen här: http://surfalugnt.se/lankar/

Under Safer Internet Day 2015 kommer också Surfa Lugnt att kora årets Surfa Lugnt-pristagare. Surfa Lugnt-priset på 25 000 kronor delas för fjärde gången ut till ett projekt eller en organisation som inspirerar till kommunikation, engagemang och kunskapsutbyte mellan unga och vuxna på nätet. Prisutdelningen äger rum i riksdagen och webbsänds live kl 9.45.

 Webbsändningen kan ses live här på surfalugnt.se.

Tags: , ,

Nätet – en arena för positiva möten mellan medmänniskor

03 februari 2015

Här gästbloggar Lotta Zetterqvist på Tjejzonen. Tjejzonen vann Surfa Lugnt-priset 2014.

Lotta Zetterqvist tjejzonenNär Tjejzonen fick Surfa Lugnt-priset 2014 var det för vårt engagemang och stöd online till unga tjejer som dagligen handskas med svåra livsfrågor. Att få Surfa Lugnt-priset är, förutom ett välbehövligt ekonomiskt tillskott, ett fantastiskt erkännande för vår verksamhet. Vi har arbetat med att bemöta tjejer och unga kvinnor i nästan tjugo år och håller oss i framkant genom att följa tjejernas behov och önskemål. Vi vill finnas där och när tjejerna behöver det vilket för många år sen ledde oss in på att utforska nätets möjligheter till kommunikation och medmänskligt stöd.

Allra senast har detta förhållningssätt resulterat i lanseringen av gruppchatter, ett forum på nätet där tjejerna möts för att dela erfarenheter och peppa varandra. Samtalen modereras av Tjejzonens Storasystrar, volontärer. Det är ett unikt projekt i samarbete med World Childhood Foundation.

Liksom Surfa Lugnt vill vi på Tjejzonen lyfta fram de positiva möjligheter som nätet ger, något som ofta glöms bort när rädslan för det okända och hotbilder målas upp. Mobbing och sexuella trakasserier är liksom andra former av övergrepp alltid oacceptabla, oavsett om de äger rum on- eller offline. Det är viktigt att komma ihåg att det som sker på nätet är en spegling av sådant som också förekommer i den fysiska verkligheten.

Det är ett faktum att barn och unga är på internet idag, det är en integrerad del av deras liv. Därför måste vi vuxna också finnas där om vi vill möta dem och vara till stöd. Det kan vara jobbigt för vuxenvärlden eftersom vi där inte har något annat val än att förhålla oss lyssnande. Blir hen inte bemött som hen önskar är det bara att logga ut. Här har vi alltså inget annat val än att utgå från barnperspektivet, vilken fantastisk skola! Vår erfarenhet är också att de möten som möjliggörs tack vare anonymitet och låga trösklar i så många fall hjälper till att skapa ökat handlingsutrymme och därmed egenmakt. Länge leve nätet!

Lotta Zetterqvist, verksamhetschef på Tjejzonen

Nytt skolmaterial och inbjudan till webbsändning

28 januari 2015

Surfa Lugnt driver sedan i november skolkampanjen #nätrespekt riktat till skolan.

Nu är våra experter färdiga med det nya skolmaterialet: ett föreläsningsmaterial för vuxna och ett förslag till lektion och samtalsguide för vuxna och unga. Båda materialen består av en Powerpoint-presentation och ett talmanus. Du laddar ner dem här.

Som en del av Safer Internet Day 2015 och vår skolkampanj #nätrespekt webbsänder vi live också ett event från riksdagen som du och din skola är varmt välkomna att följa.

När: Tisdagen den 10 feb kl. 09.00 – 9.30 (nätrespekt), kl. 09.45-10.00 (prisutdelning)

Var: Sveriges riksdag, Riksgatan 1 i Stockholm, lokal ”Partimatsalen”

Hur: Här på www.surfalugnt.se

Webbsändning:

09.00 – 09.30 För ökad nätrespekt i i skolans värld – en paneldiskussion.
En paneldiskussion med Surfa Lugnts experter Helena Meyer och Johnny Lindqvist och elever och pedagoger från grundskola i Stockholm.

09.45 – 10.00 Årets utdelning av Surfa Lugnt – priset 2015
Surfa Lugnt-priset på 25 000 kronor delas för fjärde gången ut till ett projekt eller en organisation som inspirerar till kommunikation, engagemang och kunskapsutbyte mellan unga och vuxna på nätet. Detta ett led i Surfa Lugnts arbete att göra långsiktig skillnad för ökad kommunikationen mellan unga och vuxna kring ungas vardag på nätet.

Gör avtryck som skola!

Visa att din skola deltar i vår skolkampanj #nätrespekt och deltar i Safer Internet Day 2015:

– Ladda gärna upp en video eller bild (använd en mobil) eller ge en textkommentar på Facebook taggad med #nätrespekt. Texten får gärna börja med ”Vi på X-skolan deltar i #nätrespekt.”

– Samma sak för Twitter #nätrespekt

– Maila oss på SurfaLugnt video och/eller text, om inte ovan funkar

Vi kommer att synliggöra er medverkan på SurfaLugnt.se.

Tre slutkandidater klara för Surfa Lugnt-priset 2015!

22 januari 2015

Röstningen är avslutad och nu står det klart att Panda Planet, Polhemsskolans elevkår i Lund och Föreningen Tilia går vidare som slutkandidater till Surfa Lugnt-priset 2015. En jury, som består av Surfa Lugnts styrelse, kommer att utse det vinnande bidraget som vinner 25 000 kronor för fortsatt utveckling av verksamheten. Vinnaren kommer att presenteras i samband med Safer Internet Day den 10 februari 2015.

Kort om de tre kandidaterna som gått vidare:

Panda Planet
Världsnaturfonden (WWF) har en community för barn och ungdomar mellan 8-13 år. Sidan har en tydlig policy och trivselregler för hur medlemmarna ska behandla varandra. Den ansvariga redaktionen är närvarande på sidan och diskuterar frågor om djur, natur och andra ämnen som dyker upp tillsammans med medlemmarna.

Polhemskolans elevkår, Lund
Polhemskolans elevkår visar stort prov på lösningsorienterat arbete mellan alla parter i skolan för att få bukt med nya sorters kränkningar och trakasserier som nätet och sociala medier för med sig.

Föreningen Tilia
Föreningen Tilia arbetar med ungas psykiska hälsa. De sitter med i Stöd & Svar-panelen på Ungdomar.se, driver chatt-, telefon- och mailstöd och ett stort opinionsbildande arbete. Föreningen drivs av riktiga eldsjälar och de använder internet på ett ypperligt sätt för att kommunicera ut sitt arbete och stödja unga.

Surfa Lugnt-priset uppmärksammar positiva internetsatsningar som främjar kommunikation och kunskapsutbyte mellan unga och vuxna på nätet. Priset delas ut för fjärde gången och tidigare pristagare är Tjejzonens Storasystrar på nätet (2014), Ängdala Skolor (2013) och fritidsgården Kulan på Lidingö (2012).

Priset delas ut årligen i samband med Safer Internet Day.

Lyft frågan om nätrespekt, tack!

17 januari 2015

Här bloggar Olivia Gyllenhammar, f.d. ordförande för Sveriges Elevråd, om datorvett och nätrespekt i skolorna. Sveriges Elevråd vill att skolorna:

 1. ger tid åt lärarna att lära sig om datorvett och nätrespekt,
 2. slutar med datorkontrakt mellan skolor och elever samt
 3. släpper in eleverna i diskussionen om hur man beter sig på nätet.

Olivia-Gyllenhammar_180_180Läs mer om Surfa Lugnts skolprojekt #nätrespekt.

Grundskolan är en tid då man utvecklas. Inte bara utbildningsmässigt, utan också som människa. Man bygger sin personlighet, kommer fram till vad man värderar och tycker är viktigt i livet. Påbörjar skapandet av sin identitet. Elevrörelsen och Sveriges Elevråd menar därför att skolan handlar om mycket mer än just skola; att det finns ett liv utanför klassrummet – i korridoren. Precis som att elevråd möjliggör och bidrar till sammanhållningen, är internet en viktig plattform när det kommer till det sociala sammanhanget. Idag finns en relativt stor medvetenhet hos lärare och skolledning om att det förekommer mycket aktivitet på sociala medier även under skoltid, men trots det tar man inte på allvar upp diskussionen om nätrespekt och datorvett. Kanske handlar det om att skolan inte vet hur de på bästa sätt ska angripa problemet, kanske handlar det om att man inte finner tid till det. Kanske handlar det också lite om prestige.

Släpp prestigen och släpp in eleverna

Idag ser vi hur användningen av teknik sjunker i åldrarna, och väldigt ofta kan eleverna i fråga mer inom området än många av lärarna i den äldre generationen. Läraryrket har sjunkit i status, och debatten om ordning och reda i klassrummet har varit på agendan ett bra tag. Med den kritik som riktas mot skolan är det inte konstigt att lärarna inte vill riskera sin auktoritet genom att låta eleverna ta över ledningen i diskussionen om nätrespekt. Men vi menar ändå att det är viktigt att lärare släpper prestigen och släpper in eleverna.

Det kan handla om att låta eleverna kontinuerligt göra trendspaningar och omvärldsbevakningar på skolledningens månadsmöten. Vad är det som gäller just nu? Hur fungerar Instagram, Secret och Kiik? Här vill vi lyfta Surfa Lugnts kampanj #nätrespekt som ett väldigt positivt exempel.

Elevernas inslag skulle bidra till att lärarna upplever en minskad press, och faktiskt vågar ta upp diskussionen. Det skulle också bidra till att eleverna känner ett större inflytande över sin studietillvaro; något som vi många gånger ser bidrar till ökade studieresultat, men framför allt ökad trivsel.

Nätrespekt på schemat

Det är positivt att skolan mer och mer anammar den tekniska utvecklingen, och i en större utsträckning tar in tekniken i undervisningen, exempelvis genom projekt som One-to-One där varje elev tilldelas en personlig dator. Men precis som att skolan ofta erbjuder eleverna utbildning vad gäller programanvändning och källkritik på internet, vill vi se att skolan ansvarar för utbildning inom nätrespekt och datorvett. Ofta påstår skolan att det redan finns ett arbete kring detta, men väldigt ofta innebär det arbetet inte mer än att eleverna ombeds skriva på ett kontrakt där förhållningsregler inom området tas upp. Jag tror att det är många som kan känna igen sig i att kryssa i rutan att man har läst och godkänner villkoren för ett program man köpt och laddat ner, utan att egentligen ha läst dokumentet i fråga, och det är en situation man kan likna datorkontrakten med. Ytterligare en situation som känns igen är att lärarna – i brist på vetskap om vad de annars ska göra – helt enkelt förbjuder mobiler och sociala medier i klassrummet. Förståeligt, kan tyckas, men samtidigt gör handlingen enskilt inte att problemen försvinner, bara för att de inte förekommer under lektionstid.

Vi behöver ett mer aktivt arbete än att eleverna skriver på och lämnar in ett datorkontrakt, och att frågan sedan inte tas upp förrän det har blivit dags för nästa årskull att lämna sin signatur. Vi behöver en mer kontinuerlig dialog, där diskussionen blir en naturlig del av undervisningen och tillvaron i skolan. I dagens skola är det många områden som konkurrerar om resurser i form av tid och budgetutrymme, och vi förstår därför att det kan vara svårt att prioritera just den här frågan. Men vi vill ändå trycka på hur viktigt det är att skolan ger tid till lärarna att diskutera och sätta sig in i frågan, så att den sedan kan lyftas i klassrummet.

Nationella prov och nätrespekt

Förutom att ge lärarna mer tid finns det mycket som kan göras för att diskussionen ska bli mer närvarande – en röd tråd – i undervisningen. Ett exempel är att låta temat för Nationella proven i Svenska vara nätrespekt ett år. Nationella proven är något som eleverna bryr sig väldigt mycket om, och det är därför ett väldigt bra sätt för att få eleverna att börja reflektera öppet.

Trots att problemet med näthat blir mer och mer utbrett, vill vi lyfta det positiva som finns i att tekniken tas in i skolan. Vi ser att den ofta används som ett hjälpmedel av våra elevråd när det kommer till kommunikation och kunskapsinhämtning. Vi ser att det ger möjligheter till mer varierad och kreativ undervisning, och att det i sin tur påverkar studieresultaten positivt.

Tre önskemål

Frågan om datorvett och nätrespekt är väldigt komplex och kan belysas på väldigt många olika sätt. För att sammanfatta min medverkan idag finns det tre saker vi vill från Sveriges Elevråds och elevrörelsens sida:

 • Vi vill att skolan slutar frånsäga sig ansvaret att lyfta diskussionen om datorvett och nätrespekt, och att tid ges till lärarna för att sätta sig in i problemet och hur man bäst kan angripa det.
 • Vi vill att datorkontrakten ska försvinna som ett sätt för skolan att köpa sig fri från ansvaret, och att man istället ska implementera arbetet med datorvett kontinuerligt i undervisningen, exempelvis genom att låta temat för Nationella proven vara nätrespekt.
 • Vi vill att skolan ska släppa prestigen och släppa in eleverna i diskussionen, exempelvis genom trendspaningar och omvärldsbevakningar. Både för en minskad press på lärarna och en ökad känsla av inflytande hos eleverna.

Att varje elev ska känna sig trygg är för Sveriges Elevråd en grundvärdering. Surfa Lugnt har lyft frågan, men det krävs en vidare diskussion och ett gott samarbete för att för att förändra situationen för Sveriges skolelever.

Olivia Gyllenhammar, f. d. ordförande Sveriges Elevråd

Läs mer om Surfa Lugnts skolprojekt #nätrespekt.

Tags: ,

Rösta på din favoritkandidat till Surfa Lugnt-priset 2015!

08 januari 2015

Nu är det dags att rösta till Surfa Lugnt-priset 2015! Rösta på en av de åtta nominerade kandidaterna. Vilken verksamhet tycker du inspirerar till kommunikation, engagemang och kunskapsutbyte mellan unga och vuxna på nätet?

De åtta kandidaterna är:

 • Panda Planet
 • KP-webben
 • Polhemskolans elevkår, Lund
 • Gråzon Gränsfall Glasklart
 • Föreningen Tilia
 • Föreningen Jiddr
 • Norrköpings fritidsgårdar med fritidsgårdschef Lars Zetterholm
 • Friends med Olle Cox och Johanna Olofsson

Läs mer om kandidaterna och rösta här. Uppdatering: Det går inte att rösta längre.

Skolor – anmäl er till kampanjen #Nätrespekt

18 december 2014

Med #Nätrespekt vill Surfa Lugnt nå ut till skolvärlden, dess elever och föräldrar för att stötta dem kring deras kunskap, förhållningssätt och beteenden på nätet.

Inför Safer Internet Day 2015 som äger rum 10 februari över hela Europa erbjuder vi stöd till Sveriges skolor för att kunna ta och upp diskutera frågor om hur vårt beteende på nätet påverkar andra.

De skolor som går med i kampanjen får:

 • Ett enkelt skolmaterial kring en #nätrespekt-lektion för elever och lärare.
 • En webbsänd lektion om #nätrespekt – ledd av elever med sina lärare.

Syftena med kampanjen är att:

 • Få fler vuxna att tala med barn och unga om nätet.
 • Få fler lärare och skolpersonal att tala med och möta barn och unga kring deras vardag på nätet.
 • Att riksdagen ska besluta om en långsiktig strategi för digitalisering av Sveriges grundskol och allokera medel för detta ändamål.

Låter det intressant? Läs mer om kampanjen här eller anmäl din skola via knappen nedan.

anmal

 

Tags:

Anmäl dig till Surfa Lugnts riksdagsseminarium

17 november 2014

surfa

Med start i november drar Surfa Lugnt igång en kampanj kring #nätrespekt riktat till skolan. Syftet är att söka nå ut till skolvärlden, dess elever och föräldrar för att stötta dem kring deras kunskap, förhållningssätt och beteenden på nätet.

Som en del i kampanjen arrangerar Surfa Lugnt ett frukostseminarium i riksdagen den 26 november. Du har genom att anmäla dig via nedan länk möjlighet att delta i frukostseminariet där flera viktiga aktörer på nätet diskuterar #nätrespekt. Se programmet här!

OSA: Senast måndagen den 24 november önskar vi få besked om ditt deltagande. Anmälan görs via denna länk: https://response.questback.com/itf/141126/

Kontakt: Ellinor Bjennbacke, näringspolitisk chef, IT&Telekomföretagen inom Almega tillika styrelseledamot i Surfa Lugnt, ellinor.bjennbacke@almega.se,
tel. 08-762 69 60

 

Gör skillnad – som elev, lärare och skolledare, driv #Nätrespekt i din skola!

13 november 2014

kristina_axen_olin

Nu startar Surfa Lugnt en kampanj kring #nätrespekt riktad till skolan. Vi vill nå dig som elev, lärare och skolledare på grundskolan över hela landet så att vi gemensamt kan göra skillnad för en positiv vardag för unga på nätet.

På Safer Internet Day den 10 februari 2015 bjuder vi in alla Sveriges grundskolor att ha en delvis av elever ledd schemalagd undervisningstimme kring ungas vardag på nätet. Detta för att initialt starta en diskussion med lärare och andra vuxna, kring hur nätvardagen ser ut.

Som en del i kampanjen  arrangerar vi ett frukostmöte i riksdagen den 26 november. Ta del av programmet här. Platserna kommer att vara begränsade. Vi ser dock gärna medverkan från elever, lärare och skolledare – välkommen, anmäl här senast 24 november.

Vår skolkampanj pågår från och med nu och fram till Safer Internet Day 10 feb 2015. Läs mer om kampanjen här och anmäl din skola att medverka. Det gör du enkelt här!

Håll utkik – mer aktiviteter kommer!

Bästa #Nätrespekt- hälsningar,

Kristina Axén Olin, styrelseordförande Surfa Lugnt

PS. Glöm inte att nominera din kandidat till 2015-års Surfa Lugnt pris som delas ut på just Safer Internet Day 2015. Nominera här!

Allt mer stöd online i hela världen

06 november 2014

Under två dagar deltog vi på Bris i ett möte i London tillsammans med våra systerorganisationer från hela världen. Mötet arrangerades av CHI (Child Helpline International) som Bris är medlem i. Fokus för diskussionerna var hur ny teknik påverkar vårt arbete och kontakten med barn. Många vittnade om svårigheter med att hålla jämna steg med de unga användarna liksom med teknikutvecklingen. När de hittat en bra kanal där de når barnen byter de till en annan. En tydlig trend är också att allt fler organisationer stöder barn och unga online.

Unga själva, som deltog på mötet, betonade betydelsen av att blanda in dem i beslut som rör säkerhet på nätet och i produktutveckling – det är de som vet vilka som är de verkliga behoven. Eftersom just säkerheten var en stor fråga för ungdomspanelen gjorde de sitt för att bidra så mycket som möjligt och inom loppet av en dag programmerade de flera appar som kan öka säkerheten på nätet.

Ta gärna en titt på CHI:s färska kampanj ” Free our voices” som tagits fram för att rikta ljuset mot alla de barn som inte kommer fram när de söker stöd hos en hjälplinje. Kika in på www.freeourvoices.org för att ta del av en innovativ kampanj. Vill du veta mer om vad hjälplinjer runt om i världen gör är www.chi.org en bra sajt.

Karin Bergelv, chef stödenheten på Bris och Silvia Ernhagen, kommunikationschef på Bris. 

 
Information om kakor / cookies
Opoint Aftonbladet Aftonbladet Facebook .SE Bredbandsbolaget Telenor PTS IT&Telekomföretagen Fryshuset ComHem BRIS