Vill du boka en talare till din skola, fritidsgård eller föräldramöte? Då har vi flera ur vårt nätverk att välja mellan. Nedan finner du experter med kompetens inom skola, juridik, ungas nätvanor m.m. Fyll i förfrågan nedan så tar frågan vi vidare till föreläsaren. Upplägg och pris kommer ni överens om tillsammans.

andreas-skog

Andreas Skog

Andreas är utbildad lärare och arbetar som IT-pedagog och föreläsare om unga och nätet. Han har stor erfarenhet av kompetensutveckling av lärare och med föreställningen #nätkärlek har Andreas tillsammans med teatergruppen Unghästen föreläst och samtalat med 10000 ungdomar om livet på nätet. Baserad i: Umeå

johanna-junel

Johanna Junel

Johanna är juriststuderande vid Stockholms universitet och brinner för internetrelaterad juridik. Hon är föreläsningsansvarig på Institutet för juridik och Internet som arbetar mot kränkningar på nätet. Utöver det arbetar Johanna även med cybersäkerhet på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, samt på en advokatbyrå med humanjuridisk inriktning. Baserad i: Stockholm

arbresha-rexhepi

Arbresha Rexhepi

Arbresha jobbar som samordnare på Fryshuset i Göteborg med fokus på verksamheten Elektra som jobbar mot våld och förtryck i hederns namn. I huvudsak arbetar hon med att utbilda yrkesverksamma som möter målgruppen. Utöver detta verkar Arbresha som samtalsledare för ungdomsgrupper där sociala medier är ett avstamp för vidare diskussion kring attityder, värderingar och normer på nätet såväl som offline.
Baserad i: Göteborg

helena-meyer

Helena Meyer

Helena är en uppskattad föreläsare kring unga och nätet, och ofta anlitad som expert och sakkunnig. Hon har tidigare arbetat på Fryshuset i 10 år, bl.a. som ansvarig för verksamheten Nätvandrarna. Redan under 90-talet var hon engagerad i olika stödforum för psykisk ohälsa och depression med mera på nätet.
Baserad i: Stockholm

jens-eriksson

Jens Eriksson

Jens har lång erfarenhet inom öppen fritidsverksamhet och ledde under några år ett projekt finansierat av Ungdomsstyrelsen där 27 fritidsledare och fältare i tio kommuner utvecklade metoder för att möta unga via sociala medier. Jens jobbar idag på Fryshuset Skärholmen som verksamhetsutvecklare/kommunikatör.
Baserad i: Stockholm

 

comhem-logo200

Com Hem-volontärer

Företaget Com Hem har flera volontärer som brinner för nätfrågor och som utbildats av Surfa Lugnt. Volontärerna erbjuder kostnadsfria föreläsningar. Baserade i: Stockholm, Härnösand

 

Är din föreläsningsbudget 0 kr?

Vår medlem Com Hems personal har genomgått Surfa Lugnts talarutbildning och kommer gärna ut till din skola, ditt föräldramöte eller din fritidsgård och talar gratis. De finns i Stockholm eller Härnösand. Kontakta oss på Surfa Lugnt för mer information.

10/01 2017