Blogg Vardagen på nätet Om Surfa Lugnt

Länkar och läromaterial

 

Material för skolkampanjen #nätrespekt

Här finns material för fri användning i skolan. Materialet är framtaget av Surfa Lugnts experter.

Ett föreläsningsmaterial vuxna till vuxna:
Presentation (Powerpoint)
Talmanus (Pdf)

Ett förslag till lektion och samtalsguide vuxna och unga:
Presentation (Powerpoint)
Talmanus (Pdf)

 

Banner_metodmaterial

Ett filter i huvet – för unga (Presentation Powerpoint)
Ett filter i huvet – för unga (Presentation PDF)
Ett filter i huvet – för unga (Talarmanus PDF)

Ett filter i huvet – för vuxna (Presentation Powerpoint)
Ett filter i huvet – för vuxna (Presentation PDF)
Ett filter i huvet – för vuxna (Talarmanus PDF)

 

 

 

Läromaterial

Nytt lärarmateral inför Safer Internet Day 2013

Idag lanseras ett nytt elev- och lärarmaterial för mellanstadiet om de nya och många gånger komplexa frågor som barn idag möter i sin nätvardag. ”Jag <3 internet – dina rättigheter och skyldigheter online” är avsett att användas av skolor som en heldagsworkshop under Safer Internet Day den 5 februari 2013, en dag då hela Europa uppmärksammar internetsäkerhet.
I år firar Safer Internet Day 10-årsjublieum och årets tema är rättigheter och skyldigheter på nätet. Det är dessa och andra komplexa frågor som lärarmaterialet utgår från, till exempel:
  • Hur är man en bra kompis på nätet?
  • Var går gränsen för vad som är acceptabelt att lägga ut på nätet?
  • Vad säger lagen och vad händer om man gör något olagligt på nätet?

Lärarhandledningen har tagits fram av Statens medieråd och är resultatet av ett unikt samarbete mellan en rad olika myndigheter och organisationer: Barnombudsmannen, Datainspektionen, Konsumentverket/Konsument Europa, Mediekompass, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Post- och Telestyrelsen, Skolverket, Surfa Lugnt och Ungdomsstyrelsen.

Statens medieråd har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Medieutvecklingen ska följas och myndigheten fastställer också åldersgränser för biograffilm som är avsedd att visas för barn under 15 år. Statens medieråd driver även kampanjen Det unga internet, med stöd från EU:s Safer Internet Programme. 

Det europeiska nätverket Insafe. Statens medieråd representerar Sverige i det europeiska nätverket Insafe, ett samarbete mellan organisationer från 30 länder i Europa som arbetar för att sprida kunskap och öka medvetenheten om säkrare användning av internet bland barn och unga. Safer Internet Day arrangeras varje år av Insafe, inom ramen för EU:s Safer Internet Programme. Läs mer om Insafe <http://www.saferinternet.org>  här

Fler vuxna behöver finnas i barns och ungas nätvardag! Därför vi har tagit fram föreläsningsmaterialet ”40 minuter om ungas nätvardag” som vänder sig till vuxna med råd och tips för ökad delaktighet.
Du kan ladda ner föreläsningen här och använda den i sammanhang där vuxna möts, till exempel under föräldramöten inom skola och föreningar, på studiecirklar och temadagar eller andra evenemang. Materialet består av en PowerPoint-presentation inklusive talmanus som är utformad så att vem som helst som känner engagemang kan genomföra presentationen.

Ladda ner föreläsningsmaterialet här:
Talmanus: 40 minuter om ungas nätvardag 
Power Point-presentation: Föreläsning 40 min om ungas nätvardag

BRIS rapporten Barnen, BRIS och it 2011 fokuserar på ungas användande av internet som verktyg för utforskande av sexualitet och för sexuella kontakter. BRIS it-relaterade kontakter med barn och unga visar att ungas och vuxnas förhållningssätt till internet vad gäller kontakter över nätet skiljer sig mycket. Ladda ned pdf här!

Expert på medier – digital kompetens i Lgr 11 är en handbok som med utgångspunkt i den nya läroplanen ger förslag på hur lärare kan använda medier i undervisningen – och samtidigt stärka elevernas digitala kompetens. Läs mer här!

Mediekompass har tagit fram lektionsmaterial för att arbeta med de yngre barnens medievanor baserat på Statens medieråds rapport Småungar & Medier. Materialet är utformat för förskolan upp till årskurs 5. Övningen ger eleverna möjlighet till en gryende källkritik kring de medier de använder. Läs mer här!

Stiftelsen .SE arbetar för att så många som möjligt ska använda och ha nytta av nätet. .Se har gett ut skriftenUnga och Internetsom är ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation.

Författarna Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund tar upp sammanlagt nio olika fallbeskrivningar. Ämnena är alltifrån kärleksbekymmer och att vara kompisar på Facebook till att bara våga prata om nätet och föräldrars ansvar. Skriften är en utmärkt handledning för såväl föräldrar som för dig som arbetar professionellt med barn och behöver kunna mer om deras nätvardag och hur du möter unga på nätet.

Länk: Unga och internet

Nätvandra! En instruktion i samtal med unga online

Motala kommun har i samarbete med Fryshusets Nätvandrare skrivit en metodbok i nätvandring: Nätvandra! En instruktion i samtal med unga online.

Bra länkar för unga:

 

Ses offline? Surfa Lugnts expert tillika bloggare Johnny Lindqvist har tillsammans med Josefin Grände och Ungdomsstyrelsen tagit fram ett metodmaterial om unga, sex och Internet som riktar sig till pedagoger eller andra som jobbar med unga i grundskolans senare år och på gymnasiet. Ladda ner metodmaterialet här

 

Ungas integritet på nätet – En guide för föräldrar, pedagoger och andra viktiga vuxna. Klicka här

 

Vuxenvärlden – hallå! Ett diskussionsmaterial kopplat till ”Ungas integritet på nätet”. Klicka här

 

Se mig – Unga om sex och internet från Ungdomsstyrelsen. Läs mer

 

Men fråga mig bara! – tips om hur du kan prata med barn om sexuell exploatering, från Ungdomsstyrelsen Läs mer

 

Medierådet har sammanställt en checklista för unga och vuxna att tänka på innan man registrerar sig som användare på ett community på nätet. Checklistan kan du läsa här: Medierådets checklista

 

Stiftelsen Friends har tillsammans med Telia gett ut boken Schysst på nätet – en pedagogisk handbok om e-mobbning. Boken kan beställas på Friends hemsida. Mer info hittar du här: Schysst på nätet

 

 

Koll på nätet – en bok från Friends i samarbete med Telia. För att ladda ned boken, klicka här.

 

Superundersökarna. Nosa på nätet – De första stegen mot ett vaket nätanvändande är ett högläsningsmaterial som vänder sig till lärare och pedagoger som jobbar med lite yngre barn. Syftet med berättelsen om Emma och Snytkorven är att väcka nyfikenhet till nätet och dess möjligheter, men också lära barnen ett kritiskt förhållningssätt. Läs mer

 

 
Information om kakor / cookies
Opoint Aftonbladet Aftonbladet Facebook IIS Bredbandsbolaget Telenor PTS IT&Telekomföretagen Fryshuset ComHem BRIS