Internet är en fantastisk värld för barn och unga med oändliga möjligheter för sociala kontakter, kunskapsinhämtning, nöje och lek. För dagens barn och unga, the digital natives, är internet en självklar del av vardagen och forskning visar att unga utvecklar ett kritiskt tänkande online. Men precis som i den fysiska världen finns det även en risk för att barn och unga råkar illa ut på nätet.

Statens Medieråds rapport Ungar & Medier 2017 visar att drygt en av 10 personer mellan 9 och 18 år upplevt att någon varit elak eller mobbat dem på internet eller via mobilen. Det kan exempelvis handla om att någon skickar sårande meddelanden, bilder eller kommentarer eller sprider elaka och/eller falska rykten på exempelvis Instagram eller Snapchat.

Däremot känner de allra flesta barn och ungdomar någon som råkat ut för elakheter, mobbning, hot eller spridning av bilder/filmklipp mot deras vilja, på nätet. Här är könsskillnaderna stora och medan drygt en av fem killar mellan 13 och 18 år känner någon som utsatts är det drygt var tredje tjej i samma ålder som gör det.

Många vet vem som kränker

När man diskuterar kränkningar på nätet lyfts ofta den anonymitet som nätet erbjuder som en bidragande faktor. Men faktum är att de allra flesta som utsatts vet vem det är som har kränkt dem. Ofta är nämligen de elakheter och den mobbning som sker på nätet en förlängning av sådant som redan sker i t.ex. skolan eller på barnets fritid i den fysiska världen. Hur barn och unga väljer att hantera kränkningar på nätet varierar stort men de vanligaste strategierna är att prata med en vuxen hemma, att blockera personen som utsatt dem eller att prata med en kompis.

Som förälder eller närstående vuxen är det helt naturligt att vara orolig för vad barnet gör eller kan utsättas för på nätet. Det som flest föräldrar till barn under 8 år oroar sig för är att deras barn ska komma i kontakt med porr på internet, att barnet ska kontaktas av vuxna som söker sexuell kontakt eller att barnen ska få sexuella kommentarer eller förslag på internet. Men faktum är att det är synnerligen ovanligt att barn är med om den typen av händelser och drygt 9 av 10 föräldrar till barn mellan 5 och 8 år anger att deras barn aldrig utsatts för något som de oroar sig för på nätet.

Om något verkar fel

Om du som förälder eller viktig vuxen i ett barns omgivning misstänker att ett barn utsatts för något på nätet – lyssna på barnets berättelse och låt barnet visa dig vad som hänt så att du själv kan få en bild av händelsen. Anmäl alltid händelsen via sidans anmälningsfunktion. Om förövaren finns i barnets närhet, till exempel går i samma skola, är det bra att informera skolan om vad som hänt. Ofta har mobbning och utsatthet på nätet en koppling till situationen i skolan eller klassen. Ibland är en händelse så allvarlig att den måste polisanmälas. Här kan du läsa mer om hur du bör gå tillväga om något går fel.

Mer information

Nedan har vi listat länkar där dessa frågor behandlas och där du kan läsa mer. Du kan också ställa frågor till Surfa Lugnts expertpanel.

Motverka nätmobbning! Råd till dig som är vuxen

När internet blir en plattform för kränkningar, utsatthet och mobbning är det lätt att som vuxen känna sig hjälplös och bortkollrad bland alla hemsidor och sociala appar som unga använder. Guiden Motverka nätmobbning från IIS och Bris vänder sig till lärare, fritidspedagoger, föräldrar, far- och morföräldrar, syskon och andra vuxna som undrar vad de ska tänka på när de pratar med barn och unga om nätet, vad de kan göra om ni får reda på att någon råkat illa ut, eller om någon behandlar andra illa på nätet. Guiden tar också upp vilka skyldigheter skolan har att agera när mobbningen flyttar ut på nätet och var gränsen egentligen går för vad som är lagligt.

#Nätsmart

Rädda Barnen har tagit fram en handbok med tips och råd för hur du kan förebygga sexuella övergrepp mot barn och unga på nätet. I #Nätsmart hittar du information om vad barn och unga i olika åldrar gör på nätet, vad du kan göra om du är orolig och tips på vart du kan vända dig.

Källor:
Motverka nätmobbning, IIS och Bris, 2016
#Nätsmart, Rädda Barnen, 2015
Ungar & Medier, Statens Medieråd, 2017
Småungar & Medier, Statens Medieråd, 2017

Missa inga uppdateringar

Få våra nyheter via e-post. Fyll i din e-postadress.

  • För att kunna skicka dig nyheter måste vi behandla dina personuppgifter, i detta fall din e-postadress.
    Läs hur Surfa Lugnt behandlar personuppgifter.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

14/08 2017