Rösta fram vinnaren av Surfa Lugnt-priset 2017!

 

slprisbanner420

Åtta kandidater nominerades till Surfa Lugnt-priset 2017. Nu kan du säga din mening genom att rösta på din favoritkandidat!

Vilken verksamhet tycker du inspirerar och gör skillnad till kommunikation, engagemang och kunskapsutbyte mellan unga och vuxna på och om nätet?
Sista röstningsdatum är 15 januari 2017.

De tre organisationer som får flest röster kommer att gå vidare till final där en jury (bestående av Surfa Lugnts styrelse) kommer att utse det vinnande bidraget som vinner 25 000 kronor för fortsatt utveckling av verksamheten.

Vinnaren kommer att presenteras i samband med Safer Internet Day den 7 februari 2017. (Läs om tidigare vinnare i högerspalten på denna sida.)

Dela gärna denna sida på Facebook, Twitter m.m. så fler får möjlighet att rösta!

Här kan du läsa mer om kandidaterna:

Elza Dunkels
Elza Dunkels arbetar som lärarutbildare och forskare vid Umeå universitet och är expert på barns och ungas nätkulturer, barns rättigheter, lärande och IT. Hon är flitigt anlitad som föreläsare och expert inom unga och nätet och har skrivit ett flertal böcker på ämnet. Just är hon aktuell med boken Nätmobbing, näthat och nätkärlek – kunskap och strategier för en bättre vardag på nätet.

Friends
Varje år möter och utbildar organisationen Friends drygt 46 000 lärare, föräldrar och barn kring hur de kan förebygga mobbning på nätet och IRL. Eftersom livet på nätet suddar ut gränsen mellan skola och fritid så hjälper Friends skolor att utveckla arbetet mot kränkningar på nätet genom utbildning för elever, personal och vårdnadshavare.

Internet Camp
Internet Camp är ett läger som får mellanstadieelever i Karlskrona att tänka till kring rättigheter, skyldigheter, upphovsrätt och källkritik. På lägret får deltagarna, utöver att ha kul och träffa nya kompisar, lära sig hur man är Internetsmart, hur man gör sin egen hemsida och hur man i övrigt använder Internet på ett bra sätt.  

Karlskronapolisen Andreas Glingfors
Polisen Anderas Glingfors har ett stort engagemang och arbetar med att väcka alla tonårsföräldrar. Genom föreläsningar om nätmobbning bland barn och ungdomar har han fått många föräldrar att förstå vikten av att prata med sina barn om vad de gör på nätet.

Lajks
Lajks erbjuder skolor och kommuner ett koncept för att minska, motverka och påverka internetrelaterade övergrepp mot barn och ungdomar. De öppnar upp för samtal mellan unga och vuxna genom att utbilda och informera om hur vardagen på nätet ser ut för barn och ungdomar.

Nätkoll – Riksförbundet Attention
Projektet Nätkolls syfte är att öka tryggheten på nätet för unga med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) men också att stötta vuxna som möter dem. Genom att öka medvetenheten, bevara ungas positiva kontakter och stärka ungas egna strategier på nätet, vill de ge barn och vuxna verktyg för att hantera nätets möjligheter och risker.   

Nätvandrarna
Fryshusets nätvandrare startade 2007 för att möta ett ökat behov av vuxenkontakter på Internet. Nätvandrarna bedriver främst verksamhet på olika ungdomsmötesplatser på nätet men utbildar och föreläser också om hur man möter unga online. De har även tagit fram metodskriften Nätvandra! för vuxna som arbetar med ungdomar.  

Trygga Barnen
Trygga Barnen arbetar med att stötta barn och unga i familjer med beroendeproblematik eller som har en förälder som mår psykiskt dåligt. Via chatt och KiK erbjuder de barn och unga från hela Sverige att prata och få stöd.

Röstningen är avslutad. Vinnaren presenteras på Safer Internet Day 7 februari.

14/12 2016