Observera att priset inte längre delas ut eftersom organisationen Surfs Lugnt är nedlagd sedan 2019.

Surfa Lugnt-priset delades ut av organisationen Surfa Lugnt fram till och med 2019, i syfte att uppmärksamma positiva insatser som främjar kommunikation mellan unga och vuxna på nätet. Prissumman är på 25 000 kronor, och finalisterna utses genom öppen nominering och omröstning på surfalugnt.se. Den slutliga vinnaren utses av en jury bestående av Surfa Lugnts styrelse.

Alla vinnare av Surfa Lugnt-priset

 

 

2019 Jack Werner

Motivering: Med till synes outsinlig energi och stor kunskap föreläser, författar, bloggar, poddar och twittrar Jack Werner – för ung som gammal – om några av vår tids viktigaste frågor: källkritik och hur vi handskas med felaktigheter på Internet. Genom att betona vikten av etik men också varna för moralpanik utgör han en betydande och balanserad motvikt i en annars ofta polariserad debatt om internets för- och nackdelar.

Att Jack dessutom återkommande betonar att vuxnas roll i förhållande till barns farhågor och rädslor är att vara trygga och säkra, lugna och förstående, kort sagt: vuxna, gör honom till en mycket värdig mottagare av Surfa Lugnt-priset 2019.

2018 Klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge

Motivering: Klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge debatterar inte bara i klassrummet, utan i krönikor och med politiker på högsta ort, för att vuxna ska förstå att dålig ton på nätet inte bara är ett ungdomsproblem. Genom att våga ta fighten mot näthat inspirerar de jämnåriga, lärare, föräldrar, politiker och allmänheten till reflektion och dialog kring hur vi alla bidrar till en trygg nättillvaro.

2017 Elza Dunkels

Motivering: Elza Dunkels har genom ett pedagogiskt och faktabaserat arbete påtalat värdet av Internet och samtidigt verkat för ökad kommunikation mellan vuxna och barn på nätet, bland annat genom att utbilda lärare.

2016 Andreas Skog och UngHästen, Västerbottensteatern

Motivering: Andreas Skog och UngHästen har på ett nytänkande och interaktivt sätt inspirerat elever, lärare och föräldrar till ökad kunskap och dialog om Internet som en trygg plats för alla att vara på.

2015 Polhems elevkår i Lund

Motivering: Elevkåren på Polhemskolan i Lund har på ett engagerat och föredömligt sätt ordnat aktiviteter för att markera mot kränkningar och trakasserier på nätet. I samverkan med rektor, lärare och kurator har de proaktivt drivit frågor där unga till unga står upp för nätrespekt. 

2014 Tjejzonens Storasystrar på nätet

Motivering:Tjejzonens Storasystrar på nätet har med sitt engagemang och grundliga arbete visat vägen för hur stödorganisationer kan verka med nätet som arena. Genom utbildade volontärer möter Storasystrar på nätet unga tjejer med samtal såväl på nätet som live och alltid på tjejernas egna villkor…

2013 Ängdala Skolors projekt Ängdala Online

Motivering: Ängdala Skolor visar med Ängdala Online på föredömligt sätt hur en skola systematiskt och metodiskt kan lyfta in sociala frågeställningar kring internet i utbildningsplanen och därmed öka kunskapsutbytet och kommunikationen mellan vuxna och elever kring internet…

2012 Fritidsgården Kulan på Lidingö

Motivering: Fritidsgården Kulan på Lidingö är en synnerligen välförtjänt vinnare av Surfa Lugnt-priset 2012. Fritidsledarna är aktiva på flera arenor där unga finns och är tillgängliga såväl i verkliga livet som ute på nätet.

20/11 2018