Blogg Vardagen på nätet Om Surfa Lugnt

Surfa Lugnts styrelse

 

Kristina Axén Olin
Ordförande för Surfa Lugnt
info@surfalugnt.se

 

Jenny_Lonnquist

Jenny Lönnquist

External Communication Manager på Telenor Sverige
E-postadress: jenny.lonnquist@telenor.se

Varför är Telenor och Bredbandsbolaget medlem i Surfa Lugnt?
Vi vill ta ett extra ansvar för barns och ungas användning av mobilen och internet. Då är Surfa Lugnt ett utmärkt forum att tillsammans öka tryggheten i samhället.
www.telenor.se

 

Johan Oljeqvist
VD för Fryshuset
E-postadress: Johan.Oljeqvist@fryshuset.se

Varför är Fryshuset medlem i Surfa Lugnt?
Vi strävar efter att finnas där unga är. Vuxna förebilder behövs överallt i ungas vardag – även i deras nätvardag.
www.fryshuset.se

 

Carolina-Malmerius

 

 

 

 

Carolina Malmerius
Rådgivare i GD-staben på Post- och telestyrelsen (PTS)
E-postadress: carolina.malmerius@pts.se

Varför det är viktigt för PTS att vara med i Surfa Lugnt?
En viktig del i att öka säkerheten på internet är välinformerade och medvetna användare. Därför har PTS satsat på att informera konsumenter inom dessa områden. Ett sätt att göra detta på, är att aktivt stödja och delta i Surfa Lugnts arbete – något som vi har gjort ända sedan starten 2005.
www.pts.se

 

sofia_yngwe

Sofia Yngwe
Kommunikationschef på IT&Telekomföretagen
E-post: sofia.yngwe@almega.se

Varför är IT&Telekomföretagen medlem i Surfa Lugnt?
Tillit till Internet och förtroende för teknik är viktigt för IT- och telekombranschen. Därför är vi inom branschorganisationen IT&Telekomföretagen engagerad i Surfa Lugnt för att bidra till att höja vuxnas kunskaper om barns och ungas vardag på Internet. IT&Telekomföretagen har varit medlem sedan starten 2005.
www.itotelekomforetagen.se

 

jacob-bolin-comhem

Jacob Bolin
Public Affairs Manager på Com Hem
E-post: Jacob.Bolin@comhem.com

Varför är Com Hem medlem i Surfa Lugnt?
Vi är en av Sveriges ledande leverantörer av tv, bredband och telefoni. Vi står bakom den uppkoppling som många av landets unga använder när de ger sig ut på internet. För oss är frågorna som Surfa Lugnt driver viktiga men också relevanta utifrån vår verksamhet.
www.comhem.se

 

pa-prabert

Per Anders Prabert
Deputy CEO mySafety Group AB
E-post: 
pa.prabert@mysafety.se

Varför är mySafety medlem i Surfa Lugnt?
mySafety Försäkringar har ett långsiktigt mål att jobba mot ett bättre samtalsklimat på nätet och Surfa Lugnt är en utmärkt partner att driva det arbetet med framöver. Surfa Lugnt har länge bedrivet ett mycket viktigt arbete kring attityder på nätet, såväl hos vuxna som barn och ungdomar.
www.mysafety.se

 
Information om kakor / cookies