Kommer glappet mellan unga och vuxna öka när det gäller kunskap och socialanvändning av Internet? En del säger nej, det kommer det inte göra, eftersom nästa föräldra generation kommer på ett helt annat sätt ha vuxit upp med Internet. Andra säger att JA det kommer det att göra, då de unga alltid kommer att ha ett försptång, så som det haft i alla tider. Det är aldrig de vuxna som startar en ny trend eller anammar ny musik.

Men å andra sidan så kryper den sociala användningen av Internet in i nästan alla generationer. Enligt internetstatistik.se så ökar Internetanvändandet kraftigt bland äldre. Vilket delvis även beroe på att folk blir äldre(såklart) och tar med sig sitt beteende uppåt i åldrarna.

Men oavsett om de unga blir vuxna, tar med sig beteende och blir mer närvarande i de ungas liv hemma framför datorn, så har vi fortfarande instanser i samhället där förändringen kanske inte kommer gå lika fort. Jag tänker närmast på skolan, instanser som ska möta barn och unga i kris. Dessa behöver också göra en positionsförflyttning vad gällande till exempel kontaktytor och rutiner vid kränkningar och övergrepp. Både när det gäller förebyggande men även akut. Enligt en studie från Taiwan nyligen så minskar de ungas säkerhetstänk när de surfar på nätet. Kan detta komma från att nätet blivit tryggare och säkrare eller för att de inte vet om vilka eventuella faror som kan finnas på nätet?

15/03 2010