Frågan har bollats fram och åter som en het potatis i skolan: Hur ska vi göra med internet i klassrummen? Ska man använda den istället för skolböcker? Ska det vara faktabas? Kan man lita på Wikipedia? Ska man facebooka under lektionstid?

Frågorna är många och svaren få, eller i alla fall inte samstämmiga. En del lärare omfamnar den nya tekniken och tycker att den tillför nytta till elevernas inlärningsförmåga, medan andra tycker att det tillför distraktion och försvårar för dem själva att lära ut och eleverna att lära sig.

Sedan finns ju alltid variabeln och debatten om hur sant Internet är. Och de senaste dagarna även hur säkert Internet är. Efter hackerattacken på bloggtoppen så är det många som fått sina konton övertagna av andra. Och ett råd är att om du nångång haft en konto på bloggtoppen, som har haft samma användarnamn eller lösenord som på någon av dina andra sidor eller bloggar så ska du BYTA ut dem omedelbart.

Oavsett vilket som i slutändan ska visa sig vara rätt så har det i dagarna kommit en forskarrapport som säger att Internet stimulerar lärandet i skolan. Du kan läsa en intervju med Forskaren här och läsa hela rapporten här.

29/10 2011