Ungdomsstyrelsen kommer i år att köra en omgång till av kurser och utbildningar kopplade till undersökningen Se mig och metodmaterialet Ses offline. Som handlar om sexuell exponering och exploatering av unga på Internet. Kursen kommer ges i Jönköping, Stockholm och Sundsvall.

Några som gick kursen förra omgången säger så här i i Dagbladet. Kurens behandlar både vad man ska tänka på i akuta situationer, men handlar även mycket om det förebyggande, och att höja medvetenheten bland vuxna om ungas nätvardag.

För att läsa mer om utbildningarna och anmäla dig, klicka här.

18/02 2011