Att svenskarna använder internet till att ta del av nyheter är ingen nyhet. Konsumtionen av nyheter skiljer sig dock mellan generationerna. En ny undersökning från Com Hem, medlemsorganisation  i Surfa Lugnt, visar att yngre personer föredrar att läsa nyheter på nätet, medan äldre föredrar morgontidning och TV. Söka information, skicka e-post och hantera bankärenden är de viktigaste sakerna man vill kunna göra med hjälp av internet, visar undersökningen.

Att unga i större utsträckning väljer digitala nyhetskällor än äldre visar på det skiftet som är på gång, nämligen att de yngre mer och mer väljer bort traditionella mediabärare. Detta är något som kommer ge upphov till nya tjänster hos medialeverantörer, för att möta förväntningarna som finns hos den unga publiken. Är man uppvuxen med Ipad, YouTube och bredband så kanske man har andra krav på hur man vill uppleva exempelvis nyheter, säger Johnny Lindqvist, expert på ungdomskommunikation, Surfa Lugnt.

Läs mer här: Com Hem-undersökning

22/03 2012