Idag kan man återigen läsa en larmartikel om hur farligt vissa delar på Internet är. Och återigen blir jag så oerhört trött på det grunda och onyanserade rapporterandet kring unga och Internet.

Så fort det dyker upp ett nytt sätt att kommunicera via Internet/smartphones eller annat så fokuseras det alltid enbart på de negativa aspekterna. Och det leder såklart till rädda och oroliga och misstänksamma vuxna. Och unga som känner sig otrygga, och som kanske inte kommer våga berätta för sina föräldrar att de hänger på KIK, eftersom det ju ska vara en dålig grej. Och i nästa steg kanske inte vågar be om hjälp om de råkar ut för nåt dåligt, eftersom de borde vetat bättre och inte använt tex KIK.

Jag får nästan alltid frågan om vilka dåliga siter/appar det finns. Vilka är farliga? Vilka ska man akta sig för? Och den frågan är omöjlig och ointressant att svara på. För alla siter kan vara farliga. Alla siter kan vara otrygga.

För nån som är utsatt för mobbning i skolan så är förmodligen facebook farlig, otrygg och känns osäker. Medan samma facebook kan vara fantastisk för nån som har bra kontakt med sina kompisar. På samma sätt kan KIK vara ett jättebra sätt att hålla kontakt med sina vänner och skaffa nya.

Jag tycker vi ska vända siktet mot de män som utnyttjar digitala kommunikationskanaler för att på ett vidrigt sätt kontakta unga tjejer med skamliga förslag. Unga människor har rätt att kunna använda sig av Internet utan att behöva ”räkna med” att de ska bli utsatta för sexuella anspelningar, eller få oönskade frågor som handlar om deras kropp, eller är av sexuell natur. Varför handlar inte artikeln om att männen? Försök få tag på dem istället för att jaga företrädare för KIK. Hur ser männen på det hela? Är det deras rätt att göra så? Tycker det att det är KIKs fel att de raggar på småtjejer via appar i sin smartphone?

Artikeln och andra som liknar denna gör det ännu mer aktuellt med att prata med pedagoger, föräldrar och andra viktiga vuxna om hur unga och Internet ur ett perspektiv som INTE handlar om utsatthet och kränkning. Artiklar av den här sorten ökar inte den kunskapen, snarare så minskar den vilja att lära sig eftersom det bara är hemskt och otäckt. Artiklar av den här sorten spär på förbud och filter-tankarna. Det vill säga tanken om att kan vi bara skaffa ett bra förbud mot hur unga använder detta, eller kan vi hitta ett bra filterprogram mot skadligt innehåll så kommer allt att lösa sig.

Jag tror inte en sekund på det.

Jag tror på dialog. Att vuxna intresserar sig för hur unga har det. Att vuxna LÄR sig hur unga använder sig av ny teknik och digitala kommunikationsmedel. Hur funkar KIK? Varför använder man det? Hur ser säkerhetsinställningarna ut? Vem äger det? Hur kan jag anmäla om nån är elak. Det är frågor att börja med att ta reda på. Har man koll på det, så kommer man förmodligen känna sig mer trygg som vuxen. Då kan man på ett bättre sätt kunna avgöra om man själv tycker att KIK är bra eller dåligt för mitt barn.

Utsatthet på Internet börjar inte på Internet. Och slutar inte på Internet. Det är en arena av många.

KIK är inte farligt för unga tjejer. Män som tycker de har rätt att kränka unga tjejer är problemet. Skriv om det istället.

30/05 2013