helena_meyer_nätvandrarna_fryshuset

Det uppmärksammade pedofilmålet med 68 brottsoffer mellan 11 och 20 år avgörs nu i rätten. I vissa fall har övergreppen pågått under flera års tid. Detta väcker även oro hos många föräldrar som undrar hur de kan prata med sina barn om hur de skyddar sig på nätet.

Surfa Lugnts expert Helena Meyer som samordnar Nätvandrarna på Fryshuset ger råd i SVT-nyheter. Som alltid är en kontinuerlig dialog ett av de bästa råden. Läs mer i artikeln här på SVT-nyheter.

02/10 2014