Informationssäkerhet för elever i årskurs 4 och 5

mars 02, 2015

Vill du lära dina elever om informationssäkerhet? Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, erbjuder Informationssäkerhetsskolan (ISA) som är framtagen för elever i årskurs fyra och fem.

ISA är en kostnadsfri webbutbildning med särskilt material för såväl elever som lärare. Utbildning är framtagen i samarbete med både elever och lärare och ger lärare stöd i arbetet med att uppfylla målen om säker informationshantering enligt Lgr11.

Uppdatering januari 2017: Kursen har bytt hemvist och finns nu hos IIS.

Läs mer om kursen.

Taggar:

Lämna ett svar

 
Information om kakor / cookies