hanglas-datorFörutom att bete sig smart på och omkring internet så är det viktigt att ha koll på de lite mer tekniska bitarna. Vi har därför skapat en säkerhetsskola med konkreta råd som vi kommer att publicera de närmaste veckorna. Vi börjar med vikten av starka lösenord.

Ett bra lösenord är viktigt för att skydda dina uppgifter. Ett starkt lösenord består av minst 12 tecken och innehåller stora och små bokstäver, siffror och specialtecken, till exempel %, & eller !.

Använd aldrig ord, tecken eller årtal som kan kopplas till dig som person. Att använda en rad av tecken efter varandra på tangentbordet som till exempel 12345 eller qwerty är inte heller bra.

Läs mer om starka lösenord
Verktyg: Testa starka lösenord
Checklista för starka lösenord

msb_logotypRåden presenteras i samarbete med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Mer information finns på MSB:s sida Dinsäkerhet.se.

14/08 2015

,