29/08 2012

En ny era börjar nu.

I måndags så tryckte UR på knappen som publicerade allt deras material, fritt för alla att titta på via webben. De har lagt ner otroligt mycket tid på att köpa loss alla rättigheter för musik och annat i programmen. Det här är fantastiskt för skolan och utbildningsväsendet. Detta är...

28/08 2012

Nu finns webbutbildning för unga kring informationssäkerhet

Myndigheten för Samhällsberedskap (MSB) har tagit fram en kostnadsfri och interaktiv webbutbildning i informationssäkerhet för grundskolans årskurser 4 och 5 – Informationssäkerhetsskolan (ISA). Idag hanterar barn och unga väldigt mycket digital information redan i tidig ålder, där internet, sociala medier och mobiltelefoner är en naturlig del i deras...

23/08 2012

Trafiken i BRIS-chatten ökar mycket.

Idag kom BRIS med ett pressmeddelande som summerar sommarens kontakter med unga. BRIS säger att antalet kontaker ökade i alla kanaler, men den som ökade mest var chatten. I chatten ökade antalet kontakter med hela 183% jämfört med förra året! En snabb slutsats av detta är enligt mig...

16/08 2012

Nätet skapar nya sorters vänskapsband.

Snubblade över en bra och tänkvärd artikel om Internets sätt att skapa förutsättningar för nya sorters vänskapsband. Artikeln fick mig att verkligen tänka på det, hur vänner blivit mer närvarande i ungas liv. Både de vänner som de har nära band med, men även avlägsna vänner. Sådana som...

06/08 2012

Amerikanska siffror om Nätmobbning

Enligt den amerikanska siten Ypulse så är nätmobbning inget fenomen som är på väg att gå över, utan snarare tvärtom. Det är fler som blir utsatta från fler olika plattformar. Detta ligger i linje med hur det sociala livet på nätet utvecklas. Det tillkommer dagligen nya tjänster och...

Partners