04/07 2013

Vem ska guida barnen på internet?

Vem ska guida barnen på nätet? De själva eller någon annan? I samverkan svarade de inbjudna till det seminarium som Telenor höll i Almedalen under torsdagen. Surfa Lugnt deltog tillsammans med Ecpat, Statens Medieråd och två unga internetambassadörer som har utbildats inom Telenors projekt Surf Academy. De inbjudna organisationerna...

02/07 2013

Flytta ut facebooksamtalet till klassrummet!

En gemensam värdegrund, som skolan ständigt arbetar med, är nyckeln för att förebygga mobbning oavsett om den sker i skolan eller på nätet. Samma regler och värderingar kring hur vi beter oss mot varandra måste gälla oavsett arena, ansåg panelen som deltog i Bris seminarium ”Nätmobbning - vems...

01/07 2013

Nationell samordning lyftes på Surfa Lugnts seminarium i Almedalen

Med domen i Instagrammålet i Göteborg i färskt minne höll Surfa Lugnt och Fryshuset under måndagen ett välfyllt seminarium i Almedalen under temat ”Ungas utsatthet på nätet”. Där konstaterade expertpanelen att många verksamheter, till exempel skolor, gör egna satsningar för att öka sin nätnärvaro bland unga men att...

Partners