30/09 2013

BRIS nya utbildningar om unga och nätet

BRIS, medlemsorganisation i Surfa Lugnt, håller under hösten ett matnyttiga utbildningar om Unga och internet. UNGA OCH INTERNET Malmö 21 november Växjö 28 november Ur Innehållet • Ungas erfarenheter online. • Internets förutsättningar, som anonymitet och tillgänglighet. • Risker och möjligheter online. • Verktyg för att stödja och...

30/09 2013

Har synen på kunskap förändrats?

Har synen på kunskap förändrats bland unga? I och med att all kunskap är  tillgänglig för alla så blir det inte lika "viktigt" att veta nåt. För alla  vet. Eller i alla fall kan veta. Om man har tillgång till Internet. Och har man inte en dator så...

17/09 2013

Dags att bli tillräckligt tillgänglig på nätet?

Vuxna måste bli mer synliga och tillgängliga på internet, i synnerhet vuxna som jobbar med barn och ungdomar! När vi på BRIS har tittat närmre på de kontakter vi har och som rör ungas vardag på internet så har det genom alla år varit tydligt hur mycket unga...

05/09 2013

Kan vuxna lära sig av barn om Internet? Kan elever lära lärare?

Kan vuxna lära sig av barn om Internet? Kan elever lära lärare? Det har vi sett fungera alldeles utmärkt i skolprojektet Surf Academy som Telenor driver. Vi vet ju alla att dagens unga föds med internet och genom smartphones har de nätet i fickan. Utvecklingen springer iväg och...

Partners