Rubriken syftar på en fråga som jag väldigt ofta får när jag är ute och föreläser. Helst så skulle jag vilja svara nej på den frågan. Men faktum är att mobbningen faktiskt har ökat på Internet de senaste åren.

Men det är heller inte så konstigt. För antalet aktiva användare av Internet har stadigt ökat de senaste åren. Enligt Internetstatistik.se så använde nästan 6 miljoner svenskar internet minst en gång i veckan. Som alla vet så följer dåliga saker med till ställen där många människor samlas. Oavsett om det är en konsert, en musikfestival eller en blogg på Internet(man skulle ju annars kunna dra samma parallell och förfasas över att sups så mycket invid sjön Hulingennågra dagar varje sommar. Vilket inte har så mycket med Hulingen att göra).

Mobbning finns på Internet. Men inte bara där. Den finns ju faktiskt även på skolgården, arbetsplatsen och inom idrotten. Internet är en av arenorna där mobbning förekommer. Och som jag sa i Aktuellt igår så behöver man se över de befintliga förebyggande och akuta modellerna mot mobbning så att man säkerställer att Internet finns närvarande. Både i frågor och i handlingsplaner.

Jag tycker även det är på sin plats att alla de platser därvuxna arbetar med barn och unga ska utveckla sociala IT-policys. Det vill säga vilka förhållningsregler harvi kring användandet av sociala medier där även de unga man arbetar med är närvarande. Och i bästa TV-kock-anda så arbetar jag just nu på en grund för en sådan som jag hoppas så många som möjligt kan utgår ifrån. När jag blir klar och presenterar den.

05/02 2010