Fråga:
Mina döttrar är snart 13 och 15 år gamla, den äldre sitter längre på datan, nu har vi dock tagit bort datan pga att hon sitter för länge, sätter ut olämpliga bilder (anser vi) och respekterar inte våra regler! Har vi gjort rätt eller borde vi ha gjort på något annat sätt
Mvh/Pia

Svar:
Hej Pia!

Det problem ni upplever är ett problem som ni inte är ensamma om. Många föräldrar brottas med hur man ska sätta regler för hur ens barn ska använda datorer och mobiler (och hur man ska göra när reglerna inte följs!).
Utifrån ditt mail så förstår jag det som att ni redan försökt hitta regler för era döttrars datoranvändning men att dessa inte följts. Om ni känner att ni försökt detta under en tid utan att få någon förändring så tycker jag att det är rätt i sak att ni låter detta få en tydlig konsekvens, i form av att tillgången till datorn stryps. Detta är ju dock inte en situation som kommer att vara hållbar på sikt utan ni kommer ju sannolikt att behöva hitta en väg tillbaka till att era döttrar ska kunna använda datorerna på ett sätt som känns bra både för dem och för er som föräldrar.

För att lyckas med det så kan det vara bra att ställa sig några frågor som förälder. Till att börja med vilka behov som ligger bakom att er dotter ägnar för mycket tid framför datorn och att hon lägger ut bilder som ni finner opassande? Och vad skulle, enligt er, vara en godtagbar nivå både på tiden som spenderas framför datorn och även vilken typ av bilder som är OK att delas på nätet? Om ni kan besvara dessa frågor först för er själva så tror jag att de kan vara en hjälp när ni sedan tar dialogen med er dotter. Viktigt att lyckas med är ju att förstå vad det är som driver henne att göra som hon gör. Först när man nått den insikten brukar man kunna hitta en lämplig kompromiss. När det gäller detta att publicera bilder som kan vara opassande så tycks vi vuxna ofta ha en annan måttstock för detta än vad unga människor har. För att nå en långsiktig samsyn kring denna fråga så tror jag därför att den enda vägen är att visa en genuin vilja att förstå hur ens barn tänker. (läs gärna också Ola Lindholms svar till ”Henk” här på sidan)

Utifrån den situation som nu råder så kan det också vara bra att förklara att ert gemensamma mål ju ändå är att era döttrar ska kunna ha tillgång till dator hemma och att det är ni alla tillsammans som nu måste lyckas hitta ett sätt att nå det målet. I detta är det viktigt att ni fortsätter vara föräldrar med allt vad det innebär i form av t ex att se till att regler följs och att det får konsekvenser när så inte sker, men också att vilja ta reda på hur era barn resonerar när de uppenbarligen inte har samma agenda som ni.

Lycka till!
/Krister Thun

09/02 2010