Fråga:
Hej!
Jag har ett barn i en kommun där man inte filtrerar Internet på skolorna.
Finns det några rekommendationer kring detta?
Med vänlig hälsning
Elin

Svar:
Hej Elin,
Att skolan har filter för att blockera tillgång till vissa sidor på nätet är i grunden en sak som jag tycker är bra och något att rekommendera. De främsta vinsterna är att man (förhoppningsvis) kan ta bort tillgången till såna saker som pornografi, sajter som publicerar material som t ex hetsar mot folkgrupp, uppmanar till våld etc. Även om såklart barnen kan komma i kontakt med såna sajter på andra håll så tycker jag att det är ett minimikrav att detta inte ska kunna göras utan vidare på datorer som skolan tillhandahåller.
Nackdelen är dock att det KAN innebära en falsk trygghet då det är rätt svårt att helt säkert kunna blockera alla typer av nyss nämnda sort. Det finns en uppenbar risk att en del slinker genom nätfiltret.
Detta leder mig in på den fråga som jag e g tycker är allra viktigast att lyfta när man pratar om filter på datorer: nämligen vikten av att ha en dialog med eleverna om VARFÖR man filtrerar saker. Som med alla förbud så finns det en uppenbar risk att man bygger in en lockelse och nyfikenhet för det man blockerar och därför är det väldigt viktigt att man från skolans sida (i samverkan med föräldrarna!) har en dialog med barnen och ungdomarna om vilka förväntningar man har på varandra och om varför man inte tycker att det är lämpligt att det finns en tillgång till pornografi och kränkande innehåll.
En annan bra sak är om skolan ser till att ha resurser så att det finns ett naturligt möte mellan vuxna och barn vid datorerna. Det behöver inte nödvändigtvis handla om att vuxna ska övervaka hur barnen surfar men kan bli ett väldigt bra tillfälle att från vuxet håll faktiskt ta en direkt dialog när man ser att någon är inne på en sida som bedöms som olämplig.Så, mitt svar på din fråga är: filter är att rekommendera, men i kombination med en motivering om varför samt en levande dialog.

Krister Thun /Friends

23/03 2010