En vägledning för dig som i ditt yrke eller ideella engagemang möter unga som kan ha utsatts för sexuella övergrepp eller unga som har sålt sex eller bilder av sig själva med sexuellt innehåll. Utgivare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Ladda ner Inte ditt fel!

06/09 2017