Material från Surfa lugnt
Externa källor och länkar

#Nätprat – Telenors projekt mot otrygghet på nätet

Telenors projekt #nätprat fokuserar på samtalet mellan föräldrar och barn om nätet. Här finns bland annat en guide för hur man tala med sitt barn om nätet och ett nätpratsquiz. Gå till #Nätprats webbplats.

Källkritik på internet, en guide

En guide från IIS och Viralgranskaren med syfte är att ge dig grundläggande verktyg och metoder för att du medvetet ska kunna hantera och bedöma de källor som du tar del av på nätet. Ladda ner guiden (pdf, öppnas i nytt fönster).

Motverka nätmobbning! Råd till dig som är vuxen

En guide från IIS och BRIS som vänder sig till dig som undrar vad du ska tänka på när du pratar med barn och unga om nätet, vad du kan göra om du får reda på att någon råkat illa ut, eller om någon behandlar andra illa på internet. Läs Motverka nätmobbning (pdf, öppnas i nytt fönster).

Ungas integritet på nätet, en guide

En guide från IIS och Bris för vuxna om ungas integritet på nätet. Den behandlar bland annat vad integritet är för unga människor och vuxna, könsroller och baksidor med att tala med andra på nätet. Läs Ungas integritet på nätet (pdf, öppnas i nytt fönster).

Hat på nätet

Är det så att man kan säga vad som helst på internet? Nej, det är naturligtvis inte sant. Det finns många regler som sätter gränser för vad man får säga eller skriva på till exempel Facebook, Instagram och Ask.fm. Till Hat på nätet finns kortfilmer och en lärarhandledning. Ladda ner Hat på nätet.

Nätkränkningar – hur vanligt är det?

Folder med några av de viktigaste resultaten från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors rapport Nätkränkningar. Vad är det värsta man kan bli utsatt för? Hur vanligt är det att känna sig illa behandlad? Ladda ner Nätkräkningar.

Duckface/Stoneface

Duckface/Stoneface – en lärarhandledning kring bilder, sociala medier och genusskillnader. Om hur ungas syn på sig själva och andra påverkas av bildkommunikationen i sociala medier. Materialet finns i två versioner – en för högstadiet och en för gymnasiet.
Lärarhandledning för högstadiet
Lärarhandledning för gymnastiet

Vilja veta!

Vilja veta!  – två lektionsförslag: ett för mellanstadiet och ett för högstadiet. De består av en en-timmeslektion om vår medievardag. Syftet med lektionen är att barn och vuxna ska lära sig mer om varandras liv på nätet, så att fler vuxna – lärare, föräldrar samt övrig skolpersonal – talar med och möter barn och unga kring vardagen på nätet. Materialet är framtaget av Statens medieråd. Läs mer om Vilja veta!

MIK för mig

MIK för mig är digital onlineutbildning i medie- och informationskunnighet. Den finns i tre versioner: en för lärarlaget, en för undervisning i klassrummet och en för folkbiblioteken. Bakom utbildningen står Statens medieråd. Läs mer om MIK för mig.

Lär om medier

På sidan ”Lär om medier” har Statens medieråd samlat information för dig som vill öka kompetensen kring medie- och informationskunnighet (MIK) – under rubrikerna Människan online, Källkritik – vem vad varför, Juridik – vad gäller online? samt Medier nu och då. Varje faktatext har koppling till läroplanen och tillhandahåller arbets- och diskussionsmaterial för målgruppen.

Expert på medier – digital kompetens i Lgr 11

Expert på medier – digital kompetens i Lgr 11 är en handbok som med utgångspunkt i den nya läroplanen ger förslag på hur lärare kan använda medier i undervisningen – och samtidigt stärka elevernas digitala kompetens. Läs mer om Expert på medier.

No hate i skolan

”No hate i skolan” är ett stöd till dig som lärare. Det tar upp hur du tillsammans med eleverna kan uppmärksamma och arbeta mot näthat. Materialet är framtaget av Statens medieråd. Läs mer och ladda ner No hate i skolan.

#Nätsmart handbok – skydda barn från övergrepp

Rädda barnens handbok med tips och råd för hur du kan skydda barn mot sexuella övergrepp på nätet. Läs #Nätsmart handbok.

Supporters