06/09 2017

Ett filter i huvet

Ett metodmaterial för unga och vuxna om sexuell utsatthet på nätet. Materialet finns för båda unga och vuxna.

06/09 2017

Ungas nätvardag

Unga nätvardag är ett material för fri användning i skolan. Materialet är framtaget av Surfa Lugnts experter och finns för två målgrupper: 1. Vuxna till vuxna och 2. Vuxna och unga.

Supporters