natrespekt_2014_mittspalt

Visa #Nätrespekt

(Skrolla ner för att hitta nedladdningsbart material för såväl skolan som vuxna.)

Surfa Lugnt drev under början av 2014 kampanjen #Nätrespekt i syfte att sprida goda exempel på internet. Målet var att främja det positiva med internet och samtidigt få oss att reflektera över hur vårt beteende på nätet påverkar andra. Vi fortsatte med en skolkampanj inför Safer Internet Day 2015.

Vår målsättning med kampanjen var långsiktigt att:

  • Få fler vuxna att tala med barn och unga om nätet.
  • Få fler lärare och skolpersonal att tala med och möta barn och unga kring deras vardag på nätet.
  • Att riksdagen ska besluta om en långsiktig strategi för digitalisering av Sveriges grundskol och allokera medel för detta ändamål.

Vi ville (kortsiktigt):

  • Inspirera grundskolor över hela landet att under Safer Internet Day 2015 ha en av elever ledd schemalagd timmes undervisning för elever, lärare och rektorer om positivt nätbeteende.

Vi erbjöd:

  • Ett enkelt skolmaterial kring en #nätrespekt-lektion för elever och lärare
  • En webbsänd lektion om #nätrespekt – ledd av elever med sina lärare. Lektionen är främst tänkt för grundskolor men fungerar även för gymnasieskolor.

Materialet finns kvar och är fortfarande väldigt populärt:

Ett föreläsningsmaterial vuxna till vuxna:
Presentation (Powerpoint)
Talmanus (Pdf)

Ett förslag till lektion och samtalsguide vuxna och unga:
Presentation (Powerpoint)
Talmanus (Pdf)

10/02 2014