Efter en omröstningsfas och juryval utsågs Ängdala Skolors projekt Ängdala Online till Sveriges bästa nätsatsning för att unga och vuxna ska mötas kring internet. Såväl elever, skolpersonal och föräldrar involveras kontinuerligt i Ängdala Online, och Ängdala Skolor tilldelas därför årets Surfa Lugnt-pris på 25 000 kronor. Priset delades i samband med att Safer Internet Day den 5 februari 2013 manifesterades i stora delar av Europa. 

13 organisationer och projekt var nominerade till Surfa Lugnt-priset 2013 och under slutet december till januari pågick en omröstning på www.surfalugnt.se där flera tusen röstade. De tre nominerade organisationer som fick flest röster gick vidare till Surfa Lugnts juryomgång där juryns val föll på Ängdala Skolor som årets Surfa Lugnt-pristagare.

Motiveringen lyder:”Ängdala Skolor visar med Ängdala Online på föredömligt sätt hur en skola systematiskt och metodiskt kan lyfta in sociala frågeställningar kring internet i utbildningsplanen och därmed öka kunskapsutbytet och kommunikationen mellan vuxna och elever kring internet. Inte bara elever och skolpersonal involveras i Ängdala Online utan även föräldrar för att skapa ännu bättre förutsättningar till en trygg nätvardag för eleverna. Ängdala Skolors initiativ och arbetssätt förtjänar att spridas till många fler skolor i Sverige och därför är Ängdala Skolor en utmärkt förebild och pristagare av Surfa Lugnt-priset 2013.” 

– De nyligen uppmärksammade skolhändelserna i Göteborg, där flera unga kränktes på nätet, visar hur viktig Ängdala Skolors satsning är. Det behövs fler vuxna som engagerar sig i ungas nätvardag och Ängdala Online är ett utmärkt initiativ som många kan inspireras av, säger Kristina Axén Olin, ordförande för Surfa Lugnt. Det är andra året som Surfa Lugnt-priset delas ut och samtliga 13 nominerade till 2013 års pris visar att det finns en bredd i Sverige av positiva satsningar för att unga och vuxna ska mötas i nätvardagen.

Om Ängdala Skolors satsning Ängdala Online

Ängdala Skolor har en handlingsplan – Ängdala Online – som ska öka elever och vuxnas kunskaper kring nätet och som anpassas efter elevernas årskurser. Projektet bjuder in till diskussioner om integritet, gränssättning, sexualitet och relationer via internet samt vett och etikett där arbete mot nätkränkningar ingår. Skolpersonalen har fortbildningsdagar med olika teman och frågeställningar kring internet, till exempel ”Ungas internetvardag” och ”Sociala medier i undervisningen” och både skolans kurator och bibliotekarie finns tillgängliga på Facebook och andra sociala mötesplatser. Varje år arrangeras en föräldraträff inom Ängdala Online där unga och internet diskuteras för att utbilda och stötta föräldrarna i deras förståelse och tankesätt kring sina barns liv på internet.

Om Surfa Lugnt-priset

Surfa Lugnt-priset är på 25 000 kronor och uppmärksammar positiva internetsatsningar som främjar kommunikation och kunskapsutbyte mellan unga och vuxna på nätet. Priset delas ut årligen i samband med Safer Internet Day.

Tack till alla er som nominerade bidrag och på återseende i höst när en ny nomineringsfas inleds för att lyfta fram alla spännande och positiva projekt som sker runtom i landet för att ung och vuxna ska mötas i nätvardagen!

06/02 2013