I dagarna fick Surfa Lugnt ta emot pris för sitt brottsförebyggande arbete på nätet, i den svenska deltävlingen i European Crime Prevention Award. Prisutdelningen ägde rum hos Brå (Brottsförebyggande rådet) och på plats fanns Surfa Lugnts ordförande Kristina Axén Olin tillsammans med representanter från styrelsen. Under eftermiddagen höll även Mårten Schultz, från Institutet för Juridik och Internet, en kortare föreläsning om brott på nätet.

Temat för årets tävling var ”Cyber Safety” och Surfa Lugnt arbetar aktivt för att förebygga brott på nätet, något som Brå uppmärksammat. Under gårdagens prisutdelning hos Brå fanns flertalet representanter från Surfa Lugnt på plats för att prata om sitt engagemang.

Petra von Rohr, kommunikationschef på Com Hem, talade om deras insatser för att öka tryggheten på nätet. Bland annat utbildas medarbetare till Surfa Lugnt-volontärer som föreläser på skolor om barn och ungas nätnärvaro och man tar även fram en undersökning varje år som mäter svenskarnas digitala livskvalitet. Från mySafety försäkringar talade vice koncernchef PA Prabert, som lyfte några av utmaningarna i det nya digitala landskapet och betonade vikten av samverkan mellan ideella organisationer, näringslivet och myndigheter. Något som Surfa Lugnt förverkligar. På plats för att motta pris med Surfa Lugnt fanns även generaldirektören för Post och Telestyrelsen, Dan Sjöblom.

Prisutdelningen avslutades med ett föredrag av Mårten Schultz, professor i civilrätt och grundare av Institutet för Juridik och Internet. Schultz presenterade dystra siffror där 96 procent av alla anmälda brott på nätet i dagsläget läggs ned och talade om svårstoppat näthat ur ett brottsofferperspektiv. Han pratade även om att omfattande lagändringar träder i kraft under nästa år som gör det möjligt att straffa för integritetskränkning, vilket kommer stärka rättssystemets möjligheter att vidta åtgärder. På Institutet för Juridik och Internet arbetar man med att stötta brottsoffer och lobbar även för att förbättra lagar och rättsliga åtgärder vad gäller kränkningar på nätet.

Surfa Lugnt kommer att representera Sverige i European Crime Prevention Award, som hålls i Estland under december.