Idag tilldelas Surfa Lugnt första pris i den svenska deltävlingen i European Crime Prevention Award. Tävlingen har sedan 1998 årligen uppmärksammat Europas bästa brottsförebyggande projekt/verksamhet. Priset i den svenska deltävlingen delas ut på Brå under dagen, den 28 november. Den europeiska tävlingen avgörs i Estland i december.

Temat för årets upplaga av European Crime Prevention Award är ”Cyber Safety” och det är Brå som utsett Surfa Lugnt till vinnare i den svenska deltävlingen för brottsförebyggande arbete. Surfa Lugnt arbetar för att unga och vuxna ska mötas i och kring nätvardagen precis som vi gör i den fysiska vardagen.

– Idag är barn och ungas vardag på nätet lika verklig och vanlig som mötet på skolgården eller idrottsplatsen. Samtidigt saknas tyvärr ofta vuxenvärlden på nätet. Vi försöker få föräldrar, lärare och andra vuxna att intressera sig för vad våra unga gör på nätet, att ställa frågor om hur det var på nätet idag, lika självklart som vi frågar hur det var i skolan. Att få representera Sverige i European Crime Prevention Award är fantastiskt positivt och blir en stor hjälp för att få uppmärksamhet av vuxna kring att vi måste engagera oss i barnens nätvardag, säger Kristina Axén Olin, ordförande för Surfa Lugnt.

Juryn motiverar valet av Surfa Lugnt som pristagare på följande sätt:  ”Surfa Lugnt är en organisation som arbetar för att ta tillvara det positiva som finns i ungas internetanvändande och samtidigt sprida kunskap om hur man hanterar faror på nätet. Genom att samla myndigheter, företag och ideella organisationer arbetar Surfa Lugnt med en bred ansats för att sprida information och öka medvetenheten kring ungas nätvardag. Med hjälp av bland annat Sveriges främsta experter på internetsäkerhet och barn – och ungdomsfrågor lyfter Surfa Lugnt fram en mångfald av perspektiv på hur man på ett lättillgängligt sätt kan öka medvetenheten och arbeta för ett positivt och tryggt internetanvändande.”

Priset i den svenska deltävlingen delas ut på Brå av generaldirektör Erik Wennerström idag, den 28 november klockan 15.00. I samband med prisutdelningen föreläser professor Mårten Schultz, Institutet för juridik och internet, om brott på nätet. Media är välkomna att närvara.

För mer information:

  • Kristina Axén Olin, Ordförande för Surfa Lugnt, tfn: 072 – 2000 225
  • Linda Wikman, projektledare på Brå: tfn: 08-518 324 06