Karin Nygårds, lärare och välkänd Internet-expert som varit medlem i Surfa Lugnts styrelse sedan april 2017, valdes i förra veckan till ny styrelseordförande i föreningen. Karin Nygårds tar över ordförande-rollen efter Kristina Axén Olin som valt att lämna uppdraget då hon under hösten valts in i riksdagen.

– Kristina har ju mer eller mindre varit synonym med Surfa Lugnt eftersom hon varit med sedan starten och gjort så mycket för föreningen, så det är naturligtvis med stor ödmjukhet jag nu axlar rollen som hennes efterträdare, säger Karin Nygårds. Jag är glad och stolt över att få förtroendet och hoppas att jag kommer göra uppdraget rättvisa och att Surfa Lugnt kommer ha en fortsatt viktig roll att spela framöver, fortsätter hon.

Under den extra föreningsstämman valdes också Micael Dahlen, ekonomiprofessor och författare, in som ny ledamot i styrelsen.

– Vi tror att Micael med sin kreativitet, sitt nätverk och sin förmåga att tänka långt utanför ramarna kommer att vara ett mycket värdefullt tillskott och är väldigt glada för att han tackat ja till att delta i styrelsearbetet, säger Karin Nygårds.

Föreningen Surfa Lugnt har funnits sedan 2005 och är en unik sammansättning av myndigheter, företag och ideella organisationer som tillsammans arbetar för att höja vuxnas kunskaper kring ungas vardag på internet. Huvudsyftet är att inspirera vuxna att engagera sig i ungas nätvardag och bejaka det positiva som finns på nätet så att alla barn och unga ges lika möjligheter att ta del av det.

13/11 2018