Den 6 februari är det dags för Safer Internet Day 2018. Dagen instiftades 2004 och syftar till att öka kunskapen om barn och ungas närvaro på nätet. Surfa Lugnt vill uppmana alla att uppmärksamma dagen och tillhandahåller både föreläsare och gratis lektionsmaterial.

Barn och unga tillbringar stora delar av sitt liv på nätet och vi på Surfa Lugnt vill bidra för att göra deras nätvardag tryggare. Detta tror vi görs bäst genom att skapa en dialog mellan barn och vuxna kring vad som sker på nätet. Vi på Surfa Lugnt vill uppmana dig som arbetar inom skolan att på Safer Internet Day ägna en timme åt internet tillsammans med dina elever och diskutera nätet, dess möjligheter och risker och hur man visar nätrespekt. Låt gärna eleverna visa er vuxna nätet – de kan så mycket som vi äldre inte har koll på.

Gratis material till lärare

För att göra det så enkelt som möjligt för er i skolvärlden att uppmärksamma Safer Internet Day tillhandahåller Surfa Lugnt, precis som tidigare år, material för lärare att använda under lektioner. Materialet är framtaget av våra experter inom Surfa Lugnt och är nu uppdaterat med feedback från föregående år.

Ladda ned kostnadsfritt lektionsmaterial här.

Boka en föreläsare

Surfa Lugnts föreläsare och talare går också att boka upp under dagen. Dessutom har vår medlem, företaget Com Hem, flera volontärer som erbjuder kostnadsfria föreläsningar. Volontärerna brinner för nätfrågor och är utbildade av oss på Surfa Lugnt.

Boka en Com Hem-volontär eller någon av Surfa Lugnts föreläsare HÄR.

Fler aktörer som arbetar för ett tryggare internet

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Under kampanjen No Hate Speech Movement finns lärarhandledningar och information för att ge pedagoger och elever användbara verktyg på nätet. Efter en satsning på frågor rörande förebyggande arbete mot sexism erbjuds nu det nya metodmaterialet Könsnormer i bildspråket, som visar hur samhället kan skildra individer mer jämställt. Här finns även serieboken med tillhörande handledning Ordet är fritt – men behöver du säga allt du tänker?, som åskådliggör hur man kan bemöta näthat och sexism med hjälp av humor och allvar.