Surfa Lugnt finns i år för första gången på plats under Järvaveckan, en arena för möten och samtal mellan samhällsaktörer och medborgare. Surfa Lugnt kommer att finnas i Fryshusets serveringstält för att uppmärksamma och prata om digital inkludering med särskilt fokus på unga människors rätt att på jämlika villkor kunna tillgodogöra sig allt det positiva som finns på Internet.

– Internet erbjuder barn och unga såväl ett otroligt bra kunskapsutbyte som stöd och delaktighet i samhället, och kan för många som av olika skäl är utsatta bokstavligt talat vara en livräddare. Risken för en digital klyfta mellan de som har, och inte har, möjlighet att tillgodogöra sig detta är stor och konsekvenserna drabbar unga i särskilt hög utsträckning, säger Kristina Axén Olin Ordförande för Surfa Lugnt.

– Åldersgränsen på 13 år för att få använda sociala medier utan förälders medgivande som följde på den nya dataskyddsförordningen, GDPR, ökar risken för en digital klyfta. Föräldrar som inte själva är särskilt digitala eller av olika skäl är skeptiska till barns användning av sociala medier kommer inte att vilja ge sitt medgivande till det, vilket leder till att barnens utanförskap blir lika stort som föräldrarnas. Därför är det viktigt att vi pratar med vuxna om hur de kan bejaka barns användning av Internet, och själva bli tryggare kring de delar de oroar sig för – vilket vi hoppas få möjlighet att göra under Järvaveckan, konstaterar Kristina Axén Olin.

Järvaveckan anordnas den 9 – 17 juni på Spånga idrottsplats (karta) och ger besökare möjlighet att lyssna till riksdagens samtliga partiledare, delta i seminarier och träffa representanter för över 200 samhällsaktörer från olika branscher och intresseområden.

Surfa Lugnt finns i Fryshusets serveringstält:

Måndagen den 11/6 kl 17-19
Tisdagen den 12/6 kl 17-19
Torsdagen den 14/6 kl 17-19

Surfa Lugnts råd till vuxna finns på 12 språk

Surfa Lugnts råd till vuxna ”Ungas vardag på internet – åtta tips som hjälper dig att bli mer delaktig” finns förutom på svenska översatta till elva andra språk: arabiska, bosniska, engelska, finska, nordkurdiska, persiska, polska, romani, somaliska, spanska och sydkurdiska. Hitta dem alla här: https://surfalugnt.se/atta-rad/prata-med-unga-om-natet/

08/06 2018