32 procent av svenska föräldrar har jobbiga konflikter med barnen om internetanvändet. Det visar nya siffror från Com Hem-kollen, en undersökning som Kantar Sifo genomfört med 1255 personer.

Undersökningen, som genomförts för tredje året i rad, syftar till att beskriva den digitala livskvaliteten i Sverige. Hur väl vi mår bygger på tre aspekter som samlas till ett index:

  • Tillgång till internetuppkoppling i hemmet
  • Kunskap och trygghet (till exempel hur bekväm man är med att använda internet och digitala tjänster)
  • Egna attityden till internets roll i samhällsutvecklingen

Den digitala livskvaliteten har legat ganska stabilt på drygt 80 sedan mätningarna började men har i årets undersökning minskat med en enhet, från 83 till 82. Anledningen till nedgången är framförallt att fler känner sig otrygga på internet och oroar sig för virus, ID-stöld eller andra faror relaterade till internetanvändning.

Bråk och oro om internet

Enligt Com Hem-kollen så har 32 procent av de svenska föräldrarna konflikter med sina barn om internetanvändandet. Många föräldrar, 65 procent, känner också oro för barnens internetanvändning. Denna oro har dock minskat med fyra procentenheter sedan 2017.

Den vanligaste oron är att barnen kommer i kontakt med olämpligt material på internet (88%), tätt följd av en rädsla att barnen sitter stilla för mycket (87%). 71% av föräldrarna är oroliga att internetanvändandet går ut över skolarbetet. Nästan var sjunde förälder känner att de inte vet vad som är rimliga gränser för internetanvändandet, en ökning med åtta procentenheter sedan 2017.

– Resultatet visar tydligt att initiativ som Surfa Lugnt fortfarande behövs, och att vi behöver göra mycket mer för att överbrygga klyftan mellan föräldrars och barns inställning till det digitala livet, säger Kristina Axén Olin, ordförande för Surfa Lugnt.

Läs hela Com Hem-kollen 2018.

Är du förälder och orolig för ditt barns Internet-användning?

Ta del av våra åtta tips som hjälper dig att bli mer delaktig.

Missa inga uppdateringar

Få våra nyheter via e-post. Fyll i din e-postadress.

  • För att kunna skicka dig nyheter måste vi behandla dina personuppgifter, i detta fall din e-postadress.
    Läs hur Surfa Lugnt behandlar personuppgifter.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.