Nu har vi uppdaterat Surfa Lugnts åtta grundläggande råd som hjälper dig som vuxen att bli mer delaktig i barns och ungas vardag på internet. Besök gärna fler sidor på vår webbplats för att få fördjupad information och kunskap! 

De åtta råden i korthet

  1. Ta en liten stund varje dag och prata om internet!
  2. Våga vara vuxen och sätt gränser!
  3. Våga vara nyfiken!!
  4. Lär dig själv!
  5. Sätt upp gemensamma regler!
  6. Hjälp till att anmäla!
  7. Var en bra förebild!
  8. Var där!

 

De åtta råden i sin helhet, både i textform och som bilder du kan dela med dig av, finns här!

Åtta råd på andra språk än svenska

Råden finns förutom på svenska översatta till ytterligare 11 språk: arabiska, bosniska, engelska, finska, nordkurdiska, persiska, polska, romani, somal, spanska och sydkurdiska. De hittar du här!

06/05 2019