Varför har det dröjt så länge? Bra fråga. Jag har inget svar. Men nu finns hur som helst våra Åtta råd för vuxna som en praktisk och snygg pdf att ladda ner eller skriva ut. Gratis naturligtvis!

Vad är de Åtta råden?

Det är åtta handfasta råd som hjälper dig som vuxen att bli mer delaktig i barns och ungas vardag på internet. Råden funkar också utmärkt i skolan. Råden finns i olika format och på 12 olika språk.

Hur kan jag använda råden/pdf:en?

Hur du vill. Skriv ut, dela ut, ladda ner, gör en lektion eller föreläsning, publicera på din egen webbsida eller nåt annat. Gratis.

Berätta gärna för oss (jesper@surfalugnt.se) om du har nytta av råden, men det är inte obligatoriskt. :-)

Surfa Lugnt!

Jesper

10/08 2023