Föreningen Surfa Lugnt lades ner i början av 2020. Här kan du läsa om Surfa Lugnt i dag.

Surfa Lugnt är en ideell förening som vill att alla barn och unga i Sverige, på jämlika villkor och i trygghet, ska kunna tillgodogöra sig allt det positiva som finns på Internet.

Vår utgångspunkt är att unga och vuxna ska mötas i och kring nätvardagen precis som vi gör i den fysiska vardagen. Eftersom det digitala livet är lika verkligt som allt annat och allt hänger ihop tycker vi att frågan ”Hur var det på nätet idag?” borde vara lika naturlig som frågan ”Hur var det i skolan, eller på fritids, eller på fotbollsträningen idag?”.

Surfa Lugnt vill bidra till att:

  • Föräldrar och andra vuxna i barns närhet är delaktiga i vad barn gör på Internet, har kunskap om hur Internet och de tjänster barn använder sig av där fungerar, och ser nyttan och det positiva i barns internetanvändning.
  • Lagstiftning och myndighetsutövning säkrar barns rättigheter och trygghet på Internet på samma sätt som i övriga samhället.
  • Leverantörer av produkter och tjänster på Internet som riktar sig till barn och unga tar ansvar för att användandet är säkert och tryggt.
  • Det offentliga samtalet om internets för- och nackdelar i större utsträckning förs med fakta- och kunskapsunderbyggda argument.

Surfa Lugnt arbetar genom att:

  • Sprida kunskap och stöd till vuxna.
  • Inspirera till vuxnas delaktighet och bejakande av barns användning av Internet.
  • Verka för att barns rättigheter beaktas vid politiska beslut.
  • Delta i offentlig debatt.
  • Uppmärksamma och belöna initiativ som inspirerar till kommunikation mellan unga och vuxna på nätet, genom att årligen dela ut Surfa Lugnt-priset.

Surfa Lugnt startades 2005 och har funnits i sin nuvarande form sedan 2009. Initiativet togs av ett antal aktörer som såg ett stort behov av en gemensam kraftsamling för att öka kunskapen om barns internetanvändning i samhället.

Nuvarande partners till Surfa Lugnt är: Fryshuset, Institutet för juridik och internet, Post- och telestyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och mySafety försäkringar.

Sammansättningen av myndigheter, företag, ideella organisationer och sakkunniga experter som på olika sätt bidrar till vår verksamhet är en av Surfa Lugnts främsta styrkor. Det ger oss tillgång till bred kunskap och en mångfald perspektiv på det vi vill uppnå.

Föreningens (formellt föreningen Nya Surfa Lugnt) verksamhet och organisation fastställs av Surfa Lugnts styrelse.

22/11 2009