Som partner och medlem i föreningen Surfa Lugnt får ni fullständiga rättigheter till association och samarbete med Surfa Lugnt, och inflytande över föreningens verksamhet.

Partnerskapet bygger på samarbete och ett gemensamt engagemang för att alla barn och unga i Sverige, på jämlika villkor och i trygghet, ska kunna tillgodogöra sig allt det positiva som finns på Internet.

Partnerskapet ger er:

  • Inflytande över föreningens verksamhet genom en röst på föreningsstämma
  • Ett informations/utbildningstillfälle för era medarbetare
  • Ni presenteras som partner med logotyp i sidfoten på surfalugnt.se samt i övrigt presentations- och informationsmaterial
  • Gemensamma kommunikationsinsatser för att uppmärksamma samarbetet (t.ex. artikel ”Därför är vi engagerade i Surfa Lugnt”)
  • Option att samarrangera publika aktiviteter
  • Rätt att använda ”Partner till Surfa Lugnt” fritt i all egen kommunikation/PR

Kostnad: 50 000 kr/år

Är ni intresserade av att bli partner till Surfa Lugnt? Kontakta Karin Nygårds.

Policy för partner- och medlemskap och samarbeten

Surfa Lugnt är en ideell och politiskt oberoende förening som verkar för att alla barn och unga i Sverige, på jämlika villkor och i trygghet, ska kunna tillgodogöra sig allt det positiva som finns på Internet. Surfa Lugnt välkomnar samarbete med företag, myndigheter och organisationer som liksom vi vill bidra till att:

Föräldrar och andra vuxna i barns närhet är delaktiga i vad barn gör på Internet, har kunskap om hur Internet och de tjänster barn använder sig av där fungerar, och ser nyttan och det positiva i barns internetanvändning.

Sammansättningen av myndigheter, företag, ideella organisationer och sakkunniga experter som på olika sätt bidrar till vår verksamhet är en av Surfa Lugnts främsta styrkor. Det ger oss tillgång till bred kunskap och flera perspektiv på det vi vill uppnå.

20/06 2019