Nu gör staten, myndigheter, företag och ideella organisationer gemensam sak för att upplysa föräldrar och andra viktiga vuxna kring barns och ungas vardag på nätet. Ett första steg är lanseringen av en ny sajt – www.surfalugnt.se – som samlar Sveriges expertis inom internetsäkerhet och barn- och ungdomsfrågor.
Där kan föräldrar hitta information och länkar om ungas nätvanor, få råd och tips på tolv språk samt ställa frågor till en expertpanel inom internet- och ungdomskommunikation. Även en särskild tonårspanel finns till hands för att besvara frågor kring nätet.

Läs mer

”Är det normalt för elvaåringar att hänga på facebook?”, ”Min tonåring laddar upp alldeles för privata bilder, vad ska jag göra?”, ”Är det okej att snoka var barnen har varit på nätet?” ”Jag blir orolig för hur min dotter mår när jag läser hennes blogg, men hon vill inte prata om det. Det är privat säger hon!? Hur ska jag nå fram?”

Som förälder kan man ha många frågor kring sina barns vardag på nätet samtidigt som man inte alltid hänger med hur nätet fungerar som mötesplats – varken tekniskt eller socialt. Det innebär att det ibland kan vara svårt att ta ansvar och hantera de problem som finns på nätet precis som i den fysiska verkligheten, till exempel trakasserier och mobbning.

Det vill nätverksorganisationen Surfa Lugnt, som arbetar för ett säkrare och tryggare internet, ändra på. Därför samlar Surfa Lugnt myndigheter, företag och ideella organisationer i en informationssatsning för att engagera målgruppen föräldrar och andra viktiga vuxna kring barn och ungas vardag på nätet. Initiativet stöds av socialdepartementet.

För de allra flesta föräldrar är det självklart att barn behöver vuxna omkring sig. Det gäller förstås hemma, i skolan och på fotbollsträningen. Det måste vara lika självklart att vuxna behövs på nätet. Därför stödjer regeringen Surfa Lugnt och särskilt glädjande är att projektet sker i samverkan mellan staten, it- och internetföretag och den ideella sektorn, säger socialminister Göran Hägglund.

I Surfa Lugnts nätverk ingår följande organisationer som alla bidrar med sin expertis: Barnombudsmannen, Childhood Foundation, Dataföreningen, Friends, Fryshuset, F-Secure, IT & Telekomföretagen, Kamratposten (KP), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Medierådet, Microsoft, Post- och telestyrelsen (PTS), .se (Stiftelsen för internetstruktur), Rädda Barnen, Symantec och Telia.
Det känns fantastiskt att kunna samla all den expertisen i Surfa Lugnts nätverk! Vår nya sajt är ett första, men viktigt, steg för att hjälpa vuxna att bli ännu mer delaktiga i ungas vardag på nätet. Vi kommer även att arbeta med opinionsbildning och andra kommunikationsaktiviteter för att engagera föräldrar och viktiga vuxna, säger Kristina Axén Olin, ordförande för Surfa Lugnt och tillika tonårsmamma.

07/12 2009