Vill ni engagera eller samarbeta med Surfa Lugnt i ett enskilt projekt eller event som ni helt eller delvis finansierar? Vi är öppna för flera former av samarbeten!

Partnerskapet bygger på aktivt samarbete och ett gemensamt engagemang för att alla barn och unga i Sverige, på jämlika villkor och i trygghet, ska kunna tillgodogöra sig allt det positiva som finns på Internet.

Projektpartnerskapet ger er:

  • Kommunikationsinsatser för att uppmärksamma samarbetet
  • Presenteras som projektpartner i all kommunikation kopplad till aktiviteten
  • Rätt att använda ” samarbetspartner till Surfa Lugnt” fritt i egen kommunikation/PR

Kostnad: Enligt projektbudget/överenskommelse

Är ni intresserade av att samarbeta med Surfa Lugnt? Kontakta Karin Nygårds.

Policy för partner- och medlemskap och samarbeten

Surfa Lugnt är en ideell och politiskt oberoende förening som verkar för att alla barn och unga i Sverige, på jämlika villkor och i trygghet, ska kunna tillgodogöra sig allt det positiva som finns på Internet. Surfa Lugnt välkomnar samarbete med företag, myndigheter och organisationer som liksom vi vill bidra till att:

Föräldrar och andra vuxna i barns närhet är delaktiga i vad barn gör på Internet, har kunskap om hur Internet och de tjänster barn använder sig av där fungerar, och ser nyttan och det positiva i barns internetanvändning.

Sammansättningen av myndigheter, företag, ideella organisationer och sakkunniga experter som på olika sätt bidrar till vår verksamhet är en av Surfa Lugnts främsta styrkor. Det ger oss tillgång till bred kunskap och flera perspektiv på det vi vill uppnå.

20/06 2019