Fråga:

Är det tillåtet/lagligt att publicera någon annans mobilnummer i sociala medier som Instagram exempelvis?


Expertens svar:

Hej,
Tack för din fråga.
Svaret är väldigt beroende av vad som sägs i samband med mobiltelefonnumret. Exempelvis om någon uppmuntrar andra att ringa och begå brott mot personen.
Utöver det rent staffrättsliga så är telefonnummer en personuppgift, det betyder att dataskyddsförordningen i många fall kan bli tillämplig när man sprider telefonnummer på detta sätt. Däremot innehåller dataskyddsförordningen en begränsning för publiceringar av privat natur. Då vi inte vet tillräckligt om omständigheterna i övrigt kan vi tyvärr inte ge dig några konkretare svar än så.

Vänligen,
Ängla
Institutet för Juridik och Internet

04/09 2018