Fråga:

Hej, vad kan hända om man stjäl en bild på en annan person och namnet men inget annat? Kan man bli straffad för det om man tar bort kontot igen sen?


Expertens svar:

Hej och tack för din fråga! Det är lite olika brott som kan aktualiseras när man pratar om olovligt användande av andras bilder och namn. Det som främst kommer i åtanke är det relativt nya brottet olovlig identitetsanvändning (4:6b BrB). Det innebär att den som genom att olovligen använda en annan persons identitetsuppgifter utger sig för att vara honom eller henne och därigenom ger upphov till skada eller olägenhet för honom eller henne begår ett brott som kan straffas med upp till två års fängelse. Utöver det brottet är det otillåtet att stjäla någon annans bild enligt bildskyddet i upphovsrättslagen, detta skydd innebär att man inte får sno andra personers kreativa skapelser och använda dem utan tillåtelse. Till frågan om man kan bli straffad även om kontot tar bort så är utgångspunkten ja. Däremot kan det bli en fråga om skadans omfattning samt vissa bevissvårigheter då kontot varken skapats i den verkliga personens namn samt att kontot inte längre finns kvar för att spåra. Har du fler frågor om juridik på internet kan du kontakta oss på vår hemsida www.juridikinstitutet.se Vänligen Ängla Eklund Institutet för Juridik och Internet

18/09 2017