Fråga:

Vi har elever som fotograferar varandra och andra i omklädningsrum på skolan. Detta har nyss uppdagats och en elev har berättat en hel del för oss lärare och rektor.

Vi är dock oense om hur vi smartast går vidare. Kurator är inkopplad och på måndag ska samtliga klassföreståndare återigen ta upp att vi har absolut fotoförbud i såväl omklädningsrum som i övriga lokaler på skolan.

Det är steget härefter vi är osäkra på. Har ni några lyckade exempel eller förslag?

Tack på förhand.

Daniel


Expertens svar:

Hej Daniel, 

Det är ett bra första steg som ni tar där alla pedagoger ska påminna om fotoförbudet, ni kanske behöver ha extra uppsikt över omklädningsrummen ett kort tag där efter. Jag skulle tycka det vore lämpligt att i samband med att pedagogerna informerar eleverna så ser ni även till att informera alla förläldrar om vad som hänt och att det är förbud att fota, och att de behöver påminna sina barn om det, så att alla kan känna sig trygga i skolan.

Ett nästa steg skulle kunna vara att jobba i klasserna med material som handlar om vad man får och inte får göra. Ett sådant heter Ses offline och handlar om att förebygga sexuellt utsatthet på nätet. En nakenbild som sprids är att bli sexuellt utsatt. Läs igenom och välj ut de avsnitt som passar bäst. Ett annat material att arbeta med är No Hate, från Statens medieråd. 

Men ett bra första steg med information till alla pedagoger, elever och föräldrar och extra uppsikt i omklädninsgrummen under en tid därefter.

Hoppas mina tips kan hjälpa er på vägen.

Johnny Lindqvist

17/10 2017